čtvrtek 11. března 2021

akcni plan merkelova

Akční plán

Akční plán Bilakovců v sedmdesátých letech byl oproti akčnímu plánu spolkové vlády schváleným v úterý v Berlíně roztomilým a příjemným čtením. Na rozdíl od německých záměrů se nemohl nikdy uskutečnit, šel proti demokratické podstatě československého lidu, německá perverze se uskuteční, německý lid se stal beztvarou masou bez známek demokracie. Spolková vláda schválila pětistupňový plán masové imigrace. „Všichni jsme Německo“, řekla Merkelová a zahrnula do toho celou Afriku a Arabistán, bizarně i ještě nenarozené. „Ze stojících vedle, se stanou noví Němci, integrace je přidanou hodnotou pro Německo“.

          Bylo by zajímavé kvantifikovat kolik toho statisíce Lotyšů přinesly Německu a vyčíslit jakou materiální újmu to způsobilo Lotyšsku? Kolik přinesli gastarbeiteři z Karlovarska Německu a jakou materiální, lidskou a vývojovou újmu to způsobilo kraji samotnému. Platí až triviální úměra, čím dál je okres od německých hranic, tím lépe pro jeho ekonomiku a populační kvalitu. Německý akční plán schválený v úterý bude mít i pro příhraniční oblasti velké důsledky, navíc dnes už s obyvatelstvem, které ztratilo soudnost a není schopné si vybrat adekvátní politické vedení. Merkelová pokračovala v úterý ve svých neobvyklých úvahách, „každý si tu najde své místo“, určitě z humánních důvodů z toho místa nevylučuje přeshraniční okresy, až bude čas, též přijdou na řadu.  
        Tajemnice vládní komise pro integraci Widmann-Mauzová myšlenky vůdkyně dokázovala tvrzením: „v dnešní pandemii se ukazuje, jak mnoho lidí z imigrace pracuje v relevantních oblastech, lékaři, zdravotní personál, maloobchod“. Kolik lékařů je z Afriky je rasistická otázka, v Německu si ji nikdo nedovolí. Podle akčního plánu spolkové vlády integrace do Německa musí začít už v mateřské zemi zájemce, tedy maska je stržena, nejde o žádné trpící uprchlíky z válek, ale o statné příští Němce, prozatím nabarvené trochu jinak. V Česku se nejspíš evropskounijní propaganda v televizním klišé nedokázala zvrávorat z pravdy, kterou kancléřka už bez okolků hlásá. Televizní režie pořád setrvává u klišé trpících, války už nejsou ve flóru, trpí tedy suchem. Lid není připraven na pravdu, proč by si měl adaptovat předem např. v Pákistánu nebo Somálsku příští Čechy? Akční plán zahrnuje 180 opatření, která jak je v Německu jasné, se plní nebo dokonce už začala plnit. Loni na nich pracovalo 300 organizací, z toho 74 imigračních. První bod akčního plánu praví, že imigrace musí být permanentně aktivní, lidé, kteří se v mateřských zemích rozhodnou, že chtějí do Německa se už doma začnou připravovat na nový život. Příslušné německé organizace-facilitátoři jim vysvětlí, jak na to. A velmi pozoruhodné i další myšlenky - Němci si musí vyvinout speciální vyšší pocit a začít chápat integrační proces jako součást své německé podstaty. Moderní pokroková liberální doba chápe člověka jako pocitový komplex. Člověk kdysi znělo hrdě, dnes jde o mix pocitů, o kterých se elitní domnívají, že jsou pokrokové. Samotný termín pokrok vyplyne z konvence na níž se shodnou ti nejelitnější. Poslední bod akčního programu míří na Němce samotné - absolutní vyrovnání imigrantů s domorodci (doslovné), interkulturní otevření společnosti, antidiskriminační opatření a opatření proti skupinově vztažené nenávisti, politické vzdělávání, participace stran a institucí, diverzita v ekonomice, boj proti rasismu, který v zemi stále přetrvává. Po zkušenostech z komunistickým režimem se dá tvrdit, že akční programy korejské strany práce nebudou tak vzdálené od přirozeného rozumu a normálnosti jako tento pamflet spolkové vlády. 

Žádné komentáře: