neděle 7. února 2021

zima virus

Trochu nudná zima

Virus nám zúžil přirozený sociální prostor, člověk je nucen trávit většinu času ve svém bytě, kromě radostí z vlastní knihovny to může být televize nebo internet a pak procházka prázdnými ulicemi. Po roce tohoto sociálního experimentu se nenastoluje žádná totalita, jak se mnozí domnívají, ale totální nuda, která navozuje otázku, k čemu tato trapná nápodoba života. V pravěké historii se píše, že člověk sedentarizoval ne z toho důvodu, že by mu to dalo ekonomický posuv, ale proto, že rozkoš ze styku s jinými lidmi, setkávání na agoře se známými i příštími přáteli nebo nepřáteli, bylo zajímavější než lov na vysokou. Koronavirus zavřel všechny možné agory, začíná to vypadat, že je definitivně vymazal. Nezbývá než vlastní domácnost, kde starověký člověk měl k rozptýlení kolem sebe i užitkovou domácí havěť, člověk moderní má důsledkem elektrické revoluce plný byt televizní a sociálně síťové havěti, což ještě utvrzuje nudu.

        Někteří skeptičtí pozorovatelé doby píší, že západní společnost se už nacházela ve vyšším stádiu krize a virus parametry krize jen prohloubil. Podobně i u totální nudy, též radikálně vyostřil, co se už rýsovalo. Jak narůstal Evropskou unií ordinovaný pseudokomfort, narůstala fatální vše požírající nuda, starověký člověk viděl v politickém rozhodování spojeném s agorou nezcizitelný aspekt sedentarizovaného života, který ho zbavil fatální nudy lovce nebo sběrače, cítil velkou rozkoš z politických střetů a bojů o směr, kterým půjde město nebo stát. Vstupem do Evropské unie jsme dobrovolně vyměnili rozkoš z politických střetů za iluzi věčné prosperity, velmi rychle zmizely i poslední stopy agor , které se daly najít v různých venkovských spolcích, v hospodách, ale třeba i ve vlaku, kde se diskutovalo, dnes ve vlaku nikdo s nikým nemluví, komunikuje se s elektronickým gadgetem. V televizích nejde o žádné politické střety, důkazem je jednoduchý fakt, že tyto pseudostřety místo toho, aby nudu zahnaly, ji naopak prohloubí, něco takového by člověka nemohlo svést, aby opustil život lovce a sedentarizoval. Krize západu nebo příznaky fatální nudy se nastolovaly již v předkoronavirovém období.  Omezení sociálního života nepřinesl až koronavirus, poslední desetiletí se společnost dobrovolně omezovala a zbavovala se přirozených reflexů.
        Koronavirus nemá až tak velkou vinu na  naší dnešní nudě a ekonomickém kolapsu, který nás očekává, epidemie se zdaleka neblíží epidemiím neštovic, cholery, moru, přírodním pohromám atd., aby se dalo vyvozovat něco takového. Covid-19 se v důsledcích moc nevzdaluje od běžné chřipky. Vinu na ekonomické katastrofě, pokud přijde, mají ti, kteří posledních dvacet let, místo toho, aby vedli stát, jak jim ukládá povinnost, rezignovali na vlastní rozhodování a nechali rozhodovat Brusel a propagátory Bruselu v televizích. Ekonomická aktivita státu se musí ztlumit, protože v českých nemocnicích na infekčních odděleních se počet lůžek blíží saturaci a pro rozšíření není dost personálu a nějakých aparatur, které kromě Evropy vyrábí kdekdo. O amerických vakcínách se dá pochybovat, ale i pochybu většina lidí přežije a dostane spolu s tím imunitu, problém se vyřešil jiným způsobem, vakcína je a dlouho zůstane nedostatková. Ursula von der Leyen prohlásila, že netušila, jak složitá může být i distribuce vakcín, samozřejmě pro každého je něco víc nebo méně složité. Ruská vakcína je evidentně nejlepší, naštěstí české televize, které ji řadu měsíců pomlouvaly, dnes už minimálně drží hubu. Je vůbec otázkou, zda-li by Rusové byli ochotni ji do Česka dodávat, když Petříček Rusku nadává a vyhrožuje většinu své pracovní doby. Maďarská vláda dojednala s Ruskem dodávky vakcíny a nezajímaly ji evropská povolení nebo atesty, mají maďarské, v Česku, kdyby měla umřít polovina národa, pokud nebude požehnání z Bruselu, nebude ani lék. Kuba začala vyrábět vlastní vakcínu, během dvou měsíců se bude masově distribuovat. V západních zemích, kam jsme si cestu vybojovali nebo vyseděli, po období orgií přichází požár, v Česku bohužel orgie netrvaly moc dlouho. V politickokorektních západních režimech se dlouhé roky  zakazovaly věty, kdo by tušil, že dojde i na dýchání. Nu což, patříme na západ, říká se, radostí ani nedýchá. Jaksi tradičně se nějakých sedmdesát let domníváme, že někde na západní univerzitě musí existovat vědci s patentem exaktních postupů řešení všech problémů, je to úžasný typ víry, když nejlepší univerzity na západě se proměnily v místa nejhnusnější konformity, kde se myšlení už nepovoluje. Svět západní medicíny je řadu let ovládán penězi velkých farmaceutických společností, zdravotní systém západních zemí je korumpován penězi, lobbismem a slabou kompetentností rozhodovacích struktur. Smysluplná zdravotní výpověď je v prostoru televizních šumů zřídkavá.  

1 komentář:

JZ řekl(a)...

Souhlasím s obsahem článku. Lépe již bylo ......