čtvrtek 25. února 2021

sinn fein

Politický program: etnomasochismus

Všeobecně je známo, že socialistické strany ztratily v posledních třiceti letech svůj raison d'être  – dělnickou třídu, staletá vazba mezi dělnickou třídou a socialistickými stranami už víc neexistuje, dělnická třída se redukovala a cítí se oslovena spíš pravicovými národními stranami než nadnárodní internacionálou pokrokové nicoty. Stranický aparát a k němu afinní pokroková mediální a kulturní fronta se nemohly jen tak rozpustit a tak zaplnily pokrokový programový futrál pokrokem projektovaným miliardářskou dílnou nejbohatších na této planetě: multikulturalismem, antirasismem, revolucí dalších pohlaví a masovým importem pokrokového materiálu odjinud. V centru programu socialistických stran stojí všechna možná lidská práva až na jedno, právo na národní pospolitost, absurdně právě toto právo je nejbližší dělnické třídě.

        Sinn Fein je irská republikánská socialistická strana činná v Irsku i v severním Irsku a v obou zemích s vysokým procentem parlamentního zastoupení. Původní politickou platformou strany počátkem dvacátého století byl umírněný konzervativismus a boj za ustavení národní republiky, v programových peripetiích se strana  vždycky jevila jako nesmiřitelná v boji za národní věc, v minulosti i blízká k IRA. Kdo počátkem šedesátých let navštívil severní Irsko, měl pocit, že je to ráj na zemi, pak začali unionisté, k nimž patřila i Sinn Fein, svatou válku proti protestantům za sjednocení s Irskou republikou a nastala krvavá desetiletí. Nakonec všechny cesty vedou do sociálnědemokratického establishmentu s pohodlným diktátem z Bruselu. Před pár dny v listu An Phoblacht prezident strany Declan Kearney, mj. poslanec parlamentu severního Irska, popsal svoji představu o budoucím Irsku, protože okamžitě nepřišel o předsednictví partaje, dá se předpokládat, že strana sdílí jeho náhled. Nikdo v Irsku se nesmí cítit diskriminován z důvodů svého rasového, etnického a religiozního původu nebo kvůli sexuální orientaci. Bojovníci za rasovou rovnoprávnost musí hrát větší roli ve společnosti a musí se podílet na eradikování zločinu nenávisti a hrát velkou roli v uvedení antirasismu do škol, na pracoviště a do obcí. Rasová spravedlnost musí stát v centru irské jednoty. Nové ústavní uspořádání v Irsku musí zohlednit diverzitu našeho lidu a garantovat lidská a demokratická práva minoritám. Budoucí Irsko bude oslavou multikulturalismu a multirasové společnosti, irská společnost inkluzívní a vítající každého, kdo si zde zvolí svůj domov. Sinn Fein je absolutně oddaná těmto pokrokovým ambicím a multirasové a multikulturní budoucnosti Irska.  
        Nesmyslné a realitě vzdálené fantazie prezidenta Sinn Fein se moc nevzdalují od fantazií jiných politiků EU, ale u Irska byly často v minulosti politické fantazie spojeny s velkou dávkou fanatismu a často i krve. Je absurdní kam strana usilující kdysi o národní stát a sociální spravedlnost dospěla, boj za sjednocení Irska zaměnili za dogmatické levičáctví a pseudopokrok. Protestanská část Ulsteru nebude nadšená multikulturní transformací země a na katolické straně roste popularita Irish Freedom Party a National Party. Komentáře čtenářů ke článku: „Politika Sinn Fein je horší než oranžistů a Britů, kvůli čemu jste dlouhé roky bojovali proti Britům? Abortuj a pak importuj“; „Celý život jsem tuto stranu volil a nyní taková zrada principů národní identity, je strašné, že mnozí stoupenci strany raději zavřou oči před touto novou irskou identitou“; „Tlupa zrádců, vždycky mi bylo k smíchu, že se nazývají nacionalisty“; „Jak je možné, že údajně národní strana a bojovníci za svobodu se cítí tak komfortně v objetí Evropské unie a jejích vládců“;

Žádné komentáře: