čtvrtek 18. února 2021

letargie

Letargie

Jeden italský novinář napsal, že celá Itálie se nachází v letargii, píše, že když v šedesátých letech navštívil s grupou spolužáků jižní Itálii, připadla jim jako jiná planeta, ztracená a bez pohybu, dnes to padlo na celou zemi. Nejen zdravotnictví v období pandemie a ekonomika, ale je to stav duše, lid je v transu, kolem jen nejistota a člověk se raději stáhl do letargie. Vystoupit z transu vyžaduje odvahu a podle novináře právě o ní mluví Draghi.

      Z Draghiho vyzařuje ne moc dobrá odrůda odvahy, strhnout Itálii někam, odkud není cesta zpět, do evropskounijního bahna, na kterém se třicet let podílel a ani z jeho rétoriky ve sněmovnách se nedá vypozorovat nic jiného. V Itálii mají jiný typ tradice, slovům se moc nevěří a bude záležet na okolnostech. Salviniho Lega může okolnosti ovlivnit, Lega se účastní na Draghiho vládě, v komentářích se to často vydává ze europeistický příklon Legy. Včera večer před hlasováním o důvěře v senátě  však Salvini v rozpravě vysvětlil, co od vlády očekává. Salvini neprovedl politický obrat, v silné řeči zopakoval klíčové body programu Legy, včetně imigračních principů a žádné rozpočtové škrty a nediskriminovaná podpora italským podnikům. Draghi je pro výběrovou podporu perspektivním. Tento zdánlivě malý rozdíl je to nejpodstatnější ve hře mezi suverenisty a Evropskou unií. Jedná se o zploštění ekonomických pojmů, podpora perspektivním v Draghiho interpretaci, znamená perspektivním v soutěži s Čínou a Bangladéši, stát totiž nemá v rukách nástroje, kterými by vymezil prostor své vlastní perspektivnosti, nemá v rukách vlastní měnu. Proč vůbec Lega vládu podpoří? Poslanec Legy a bývalý ministr zemědělství Gianmarco Centinaio vysvětluje podporu vládě, kde participuje i postkomunistická PD, Salviniho politickou intuicí a pragmatickými důvody: „Salvini dobře rozhodl, ve správný moment být na správném místě, Draghi a jeho techničtí ministři jsou kompetentní (v otázkách financí)“.  V senátní rozpravě řekl Draghi, že kdo podpoří vládu, souhlasí s výrokem, že euro není reverzibilní, Salvini poznamenal, že nezvratná je jenom smrt.
       Itálie urgentně potřebuje vládu širší politické podpory, aby konečně překonala problémy spojené s pandemií a nastolila v zemi normálnější situaci, a možná hlavním důvodem pro vznik širší vlády je rozdělení 150 miliard z evropskounijního „Recovery Fund“. Strany, které se účastní na vládě se liší v prioritách rozdělování těchto peněz, Lega má opačné priority rozdělování než Draghi. Lega bude mít tři méně významné ministry a sedm náměstků ministrů, ale doufá, že ovlivní rozhodování. Draghiho prioritou je boj s pandemií, ale ve většině pasáží svého vystoupení nezapřel totální odevzdání země EU. Draghi v senátní řeči lyricky – není dobrá suverenita v osamocení, raději konkubinát s Merkelovou a Leyenovou. Pro suverenisty je zcela neakceptovatelná Draghiho vize o větší integraci zemí EU, o tzv. sdílené suverenitě, národní státy odevzdají ve prospěch bruselského centra rozhodování o oblastech, v kterých je bruselské centrum kompetentnější, přitom právě boj s pandemií, kde by byla logická jistá nadnárodní koordinace, ukazuje na totální selhání nadnárodního centra. Pandemie dokázala, že role národního, suverénního státu a rozhodování kompetentních elit nejsou zastupitelné. Od Draghiho vlády se minimálně očekává větší kompetence v boji s pandemií než od té předchozí.
    Il primato-nazionale komentuje Draghiho vystoupení v parlamentu - eurozóna znamená pro členské státy černou díru, která vyřadí ze hry ekonomické nástroje členských zemí, pak už nezbývá než permanentně ekonomiku reformovat a na to je Draghi odborníkem. Draghi řekl v senátu, že by bylo chybou do nekonečna chránit veškerou ekonomickou aktivitu, podle Il primato-nazionale jde o program kreativní destrukce italské ekonomiky: nejdřív podniky zavřít a pak některé pomocí almužny postavit na nohy a hlavně stálé rozpočtové škrty. Draghi předsedá skupině velkých finančníků G30, která v prosinci vypracovala hlavní linie ekonomické obnovy po pandemii, zmizet by měly tzv. podniky typu „zombie“, tj. podniky malé rentability, ovšem měřené v globální konkurenci. Zaměstnancům se má pomoci s rekvalifikací na efektivnější činnosti, velká část peněz podle konceptů G30 a EU by měla jít do ekologické transformace ekonomiky. Salvini v senátní řeči naznačil do jaké míry s tím souhlasí, ekologie a ekonomika jsou sice vzájemně propojeny, ale nelze žádnou stránku absolutizovat.

Žádné komentáře: