pondělí 4. ledna 2021

hodnoty hodnotnych

Společenství hodnotných

V dnešních západních polodemokraciích, ať už v EU nebo v USA,  se zaměňují dva termíny, společnost založená na jistých hodnotách a společnost hodnotných. V USA je to zcela evidentní, v optice pokrokových existují hodnotné a méně hodnotné rasy a skupiny, reviduje se bílá historie, která je apriori rasistická, z univerzitních knihoven mizí Burke, Sheridan, Dostojevský atd., černošský mozek, pokud se tam náhodou objeví, by mohl být deformován expozicí opresívní bílé kultury. Obrazy bílého Courbeta podle teoretika Michel Frieda jsou metafyzickou reprezentací kastrace a násilí. Je zřejmé, že pro pokrokové ideologie doby je černošský drogový dealer kvalitnější individuum než běloch u benzín pumpy.

        V Evropské unii platí totéž, jenom to zatím nebije tak do očí, muslimská masová imigrace je pro pokrokové evropskounijní elity požehnáním, křesťané z Blízkého východu nebo Pákistánu nebo buddhisté z Kambodži by byli neštěstím, proto se sem neberou. Pořád se naštěstí nacházíme v homogenním českém prostoru, v Praze zatím není třetina obyvatel z Afriky nebo Arabů, jako v některých německých nebo francouzských městech, což se místnímu obyvatelstvu vydává za principiální evropskou hodnotu, ale spíš se jedná o vstupenku do společenství hodnotných. Pod vlivem českotelevizní jedovaté propagandy a podobných médií se dnes velká část lidí domnívá, že Poláci a Maďaři trochu ujeli a vzdálili se od evropských hodnot, v Německu se to domnívá drtivá většina Němců. Docent Alexander Thiele z göttingenské univerzity se v politkorektním velmi čteném Tagesspiegelu zabývá evropskými hodnotami, v podobném gardu se evropské hodnoty učí ve školách a hlásají v médiích. Pro docenta je nejvyšší hodnotou samou o sobě proces evropské integrace samotný, docent to dokazuje nedokazatelným tvrzením, že Brexit způsobil nezměrné ekonomické a sociální škody. Proč? Z jakého důvodu? Zóna volného obchodu zůstala přece zachována, pro koho je ztrátou, že Britové se budou řídit pouze svými kvalitními britskými soudy a evropskounijní zpolitizovaná justice vypadne ze hry? Další evropskou hodnotu vysvětluje docent podivnou konstrukcí – pravomoci předané bruselskému centru zpětně ovlivňují právní řád členských zemí a život lidí. Z pravomocí centra má podle docenta vyplývat legitimita Evropské unie, v docentově uvažování suverenita členských států nehraje velkou roli. Kompetence centra by neměly být až tak moc viditelné, ale o to efektivnější, dál docent propaguje větší demokracii v EU, není jasné proč tedy malá viditelnost centrálních kompetencí. Docent se domnívá, že problém EU spočívá v lepší organizaci již dané politické struktury, v jeho uvažování nemá místo přirozené schema nadnárodní organizace kooperujících zemí v oblastech společného zájmu. Existuje metafyzické centrum z něhož vyplývá legitimita. Demokracie ne ve smyslu principiální evropské hodnoty, ale organizačně optimalizační technika vnucená všem. V optimalizační technice, kterou nazývá demokracií, by se mělo centrum koncentrovat na oblasti, které jednotlivé země nezvládají, např. otázky klimatu, uprchlíků a obchodu. Tedy diktovat členským zemím v klíčových oblastech a pokud nesouhlasí, centrum musí mít pravomoci, aby je rychle umravnilo. Docent logicky dovozuje, že nejdůležitějším v daný okamžik je legitimita, je nutné vytvořit co nejsilnější zdání evropskounijní legitimity, která vytlačí z optiky lidí přirozenou legitimitu plynoucí ze suverenity členských zemí. Docent při sebe vyumělkovanějších konstrukcích neopomine dodat, vždycky může Německo zadržet rozpočtové prostředky, na všechny evropské hodnoty má Německo tuto nadřazenou morální hodnotu. Docentův pohled na evropské hodnoty se v Německu vydává za mravní imperativ.   
      Evropské hodnoty mají jiné základy než si představuje dnešní německá politika a její ozvěny v členských zemích. To že Maďaři nebo Poláci se řídí jinou normou v právním systému nebo ve školních osnovách, je zcela nevýznamné a mají na to plné právo, vyplývá to z jejich vývoje nebo jednoduše z politických představ. Společné hodnoty sdílíme spíš s těmito národy než s Němci, v rakouské armádě stovky let bojovali vedle sebe uherští, čeští a polští kmáni, důstojnický korpus byl německý. Maďaři pochopili, že jenom tvrdý boj s Němci v Rakousku je dovede ke svobodě, tj. k rakousko-uherskému vyrovnání, Češi „kooperovali“ a nakonec Palacký naznal,  že budeme i po Rakousku. Kamenný trůn u Kouřimi nám připomíná mytickou společnou vlast s Poláky.
          O jakých evropských hodnotách mluví evropskunijní flistři? Včera na twitteru odhalil profesor Alberto Bagnai (viz),  italský senátor a ekonomický mluvčí Legy, zdroje společných evropských hodnot, jak je dnes praktikuje Evropská unie, a to zrovna v klíčovém bodě. „Představuji vám slavného člena Německé vědecké společnosti pro evropské právo (WGE), který inspiroval rozhodnutí, které už v roce 1964 potvrdilo nadřazenost komunitárního práva nad právy členských zemí. Rozhodl o tom tříčlenný tribunál Evropského soudu (ECJ). Podle záznamu byl přítomný a soudce inspiroval Hans Peter Ipsen, autorita WGE. Instruoval je o nadřazenosti evropského zákona nad národním právem. Kdo je Ipsen? Jurista z Hamburku, od 1933 člen SA, od 1937 člen NSDAP, ve věku 32 let se stal profesorem práva doktorskou prací „Politik und Justiz“, která se zabývala suverénními akty státu v schematu justice, německá verze jeho úvah oprávnila tzv. „Fuehrergewalt“, vůdcovy výnosy nadřazené běžné legislativě – které vedly k zatýkání, vyvlastňování a rozpuštění odborů. Za války pracoval Ipsen jako Hitlerův komisař zabývající se univerzitami v Belgii. V 1943 vynášel vnější administraci Třetí říše, tj. od Norska přes Ukrajinu a Protektorát po Řecko, obrovské území se 154 miliony lidí. Tato území spolu s Německem vydával za slibné  „Grossraumordnung“ Evropy pod vůdcovým vedením. Koncem války děkanem právnické fakulty v Hamburku, v roce 1945 krátce zbaven postu, ale rychle se na něj vrátil. V 1972 se stal doyenem tzv. Evropského zákona.“ Občas může být užitečné odkrýt společné hodnoty společenství hodnotných.      

Žádné komentáře: