pondělí 28. prosince 2020

tagespiegel jourova

Proboha

Nejčtenější v dnešním Tagesspiegel Jourová, a Čech se chvěje… V německých novinách, pokud bude nejčtenější hovor s Putinem nebo Salvinim, tak zruší rubriku „nejčtenější“. Nejčtenější v zemi vítězství pokrokového multikulturního ducha je totéž, co nejsprávnější. Pokud čtenáře nezajímají jednoduché finesy peripetií evropskounijní podlosti, je četba myšlenek této české komisařky pouhou ztrátou času. Ve vystoupeních evropskounijních politruků vždy na první pohled udeří umaštěná tvrdohlavost bigotního až ke zdi. Vaculík to v Liehmově „Generaci“ přesně popsal když procházel v Praze podobným úřadem jako je bruselský komisariát – živné obličeje s výraznou spodní partií, dobrá kusadla a na čele žádná zpěvná árie, a říká v této knize další velmi aktuální myšlenku, „získali jsme zkušenost, jak nelze dospět ke šťastné budoucnosti. Moc se stala záležitostí málo charakterních a méně kvalitních lidí“.

       Počátkem prosince po významném kompromisním ujednání  šéfů vlád členských zemí Unie, Maďarsko a Polsko stáhly rozpočtové veto, které by zablokovalo řadu evropských dotačních programů, unijní země dohodly nové postupy při údajném narušení právních norem Unie, mj. se otevřely další možnosti právní obrany pro Maďarsko a Polsko, jednou z možností pozastavení sankcí je přezkoumání procesu Evropským soudem. Kromě toho bylo znovu potvrzeno, že samotné zjištění porušení právního státu samo o sobě nestačí, aby se krátila finanční pomoc EU, musí být jasně konstatováno, že porušení má negativní dopad na využívání peněz EU a touto otázkou se musí ve sporech zabývat šéfové vlád. Mělo se za to, že spor se ztlumil a odsouvá se minimálně o rok a rýsovala se možnost, že v dnešní krizové době, navíc po traumatech spojených s vystoupením Británie z evropského společenství, se nakonec dospěje k nekonfliktnímu řešení, navíc pět let starého justičního problému, který v logické objektivní analýze problémem není, tím spíš pseudoproblémy, které Unie politicky moduluje proti Orbánovi.
       Dnes Jourová v německých novinách vysvětluje, že to tak nebude, spor se pozdrží pouze o pár měsíců a k očividné radosti německých tazatelů, Jourová naznačuje, že Orbán nedožije příštích maďarských parlamentních voleb (2020) bez sankcí, na Maďarsko je podle Jourové řada stížností, které ohrožují využívání EU subvencí. Racionalita evropských subvencí je velmi problematická, EU subvencuje ve Francii výrobní zařízení, která se po krátkém čase jako neproduktivní zruší, dotuje se zbytečná infrastruktura, agrární subvence nás dovedly do stavu většinové potravinové závislosti, subvence vytváří v EU ekonomicky nepřirozenou situaci a důsledkem je např. zablokování ekonomického rozvoje  v afrických zemích, subvence vytvořily korupční prostředí tak vysokého druhu, že už se za korupční nepovažuje. Toto všechno Jourová za problematické nepovažuje, ale Maďarsko je problematické. Celá konstrukce o krácení maďarských subvencí má politický důvod, prioritou je Orbánova politická likvidace. Tvrzení Jourové o tom, že finance nesmí proudit do těch zemí, které porušují demokratické hodnoty, není smysluplné a je dokonce trapné v situaci, kdy řádí pandemie, země Unie vykazují obrovský ekonomický propad, důsledky Brexitu jsou těžko čitelné, předpokládala by se koncentrace evropské Komise na optimalizaci mechanismů plynoucích z principů vládnutí, komisaři, kteří se mají vládnutím zabývat hlavně operují evropskými hodnotami, k nimž právě oni mají nejdál. Evropská unie něco ve východní Evropě dofinancuje, poté, co ekonomicky vysaje a lidsky zdevastuje nehorázným způsobem tuto část kontinentu.
      V momentu koronavirové pravdy se Evropská unie neukázala majákem humanismu, první jarní měsíce celá EU téměř se škodolibou radostí sledovala řádění viru v severní Itálii v domnění, že se jí to nedotkne, o solidaritě nebylo zmínky, Rusko první poslalo speciální jednotky chemické ochrany a lékaře, EU konformní média naznačovala, že jde o skrytou špionáž. Ukázalo se, že zdravotní systém zemí EU není na výši a v podstatě je rozložen vadným řízením, evropskounijní vakcína neexistuje, o to víc bude Jourová a spol. mluvit o evropských hodnotách a vymýšlet sankce proti Maďarsku, které v boji s virovou nákazou mimo Německo obstálo nejlépe. Orbán čte dobře evropské hodnoty, které Maďarsko, ale i Česko přivedly v roce 2004 do EU, interpretace Jourové v dnešním Tagesspigelu je založena na lži. Základní hodnoty Evropy jsme nikdy nechápali jako proměnlivý registr právních norem, které se politicky podle potřeby nasměrují, chápali jsme je přesně jako Orbán – žádná masová imigrace a islamizace, žádné subjektivní klimatické cíle substituující tradiční evropské hodnoty, žádnou multikulturní společnost, ale polyfonii národních kultur, evropskou hodnotou pro nás stejně jako Orbána není totální ekonomická závislost na Německu.   

Žádné komentáře: