sobota 26. prosince 2020

inzko valentin

Protektor Inzko

Včera oznámily rakouské Kleine Zeitung, že po dvanácti letech rakouský špica diplomat Valentin Inzko opouští post mezinárodního pověřence pro Bosnu, předpokládanou náhradou má být bývalý bavorský ministr zemědělství Christian Schmidt. Daytonské dohody před pětadvaceti lety definovaly pozici zástupce OSN, který měl mít dohled nad poválečnou fází aplikace dohod, dnes je funkce protektora nebezpečnou anomálií, politické struktury v zemi jsou dávno ustaveny a vnitřní konflikty se řeší nebo mohou řešit přirozenou politickou cestou na bázi zákonů, bez subjektivní intervence protektora, který si osobuje právo stát nad zákony země. Rakušák Valentin Inzko je de facto dvanáct let protektorem konfederace a má ho nahradit Němec.

      Jmenování rakousko-německých protektorů nad srbské etnikum postrádá vkus, jejich otcové tam páchali genocidu, existují přece v Evropě jiné národy než germánského kmene. Zcela v tradicích německých protektorů, jak známe z minula, Inzko otevřeně protiprávně likviduje autonomii Republiky Srpska, a to až v detailech, jako je otázka jména republiky nebo státního svátku. Jím kontrolovaný nejvyšší soud v únoru vydal zákon o tom, že půda v Republice Srpska patří centrální sarajevské vládě. Něco takového si neodvážili v padesátých letech tvrdit Slovákům ani Gottwaldovi lidi, v Rakousku patří veřejná půda v Burgenlandu spolkové vládě? Spojení Inzko a bosenští muslimové cílí na likvidaci Republiky Srpska a proměnu konfederace v pseudohomogenní stát ovládaný muslimy, pak západ zruší funkci protektora. Počínání rakouského protektora má až licoměrný charakter, protektor vytvářel nefunkční soudní systém v konfederaci, ale v Radě bezpečnosti si licoměrně stěžuje na Republiku Srpska. Bývalý prezident Republiky Srbska a dnes srbský člen prezidia konfederace Milirad Dodik říká, že kvalita dokumentů, které plodí Inzko a jeho kancelář je čím dál horší, jeho klíčovým záměrem je věčné zachování úřadu protektora nad konfederací a nepohyblivých politických struktur, které vytvořil a jím preferované politické kasty, jeho počínání vůči obyvatelům země je navýsost pohrdavé. Podle Dodika, Inzko zničí konfederaci, nerozumí fungování státu a ekonomiky, Srbům blokuje výstavbu hydroelektráren a letiště. Inzko nenávidí Srby a jedná pouze ve jménu muslimských Bosniaků a nikoliv Daytonských dohod, Ruský představitel v Radě bezpečnosti několikrát žádal zrušení funkce protektora nad Bosnou a Hercegovinou, ale USA, Británie a Francie to odmítnou, pokud mají tyto země možnost bezostyšně diktovat cizí zemi, pak je samozřejmě demokracie zbytečnou ztrátou času, navíc zde se jim rýsuje možnost, že pokud se podaří znásilnit Srby, dostanou konfederaci do NATO.
       Inzko znásilňuje v dobré promuslimské víře i bosenské Chorvaty, podle Dragana Čoviče, šéfa hlavní chorvatské strany v Bosně (CHD), chorvatský člen prezidia konfederace Komšič nezastupuje bosenské Chorvaty, byl zvolen v uměle konstruovaných obvodech pomocí muslimských Bosniaků, podle chorvatského lídra se musí reformovat administrativní uspořádání tak, aby Chorvati měli adekvátní zastupitele v kantonech, kde mají většinu. Podle Čoviče, Inzko není profesionál a má daleko k chápání reálného rozložení na politické scéně, podle něj jsou kvartální zprávy o situaci v zemi neplnohodnotné a povrchní, záměrně neregistrují narušování práv chorvatského národa (Bosniaky), která garantují Daytonské dohody a ústava. Inzko protiprávně kvalifikuje Chorvaty jako národní menšinu, přitom jde o jeden ze tří konstitutivních národů konfederace. Ignoruje vážná narušení volebních podmínek ve prospěch muslimů.    
        Prezidium konfederace tvoří zástupce Srbů, Bosniaků a Chorvatů, v rakouských novinách se považuje za normální typ informování – německá velvyslankyně Uebberová se potkala v Sarajevě s bosenským a chorvatským členem prezidia a dojednala s nimi otázku nahrazení Inzka ve funkci. Inzko prohlásil, že v příštím období půjde o robustní bosenskou politickou linii „Biden, Brusel, Berlín“ a mezinárodní společenství, tedy západ, by mělo zemi sjednotit. Srbové Republiky Srpska se s nikým sjednocovat nechtějí a Inzka chápou jako nepřirozenou anomálii. Nehorázné nesmysly může protektor Inzko předkládat muslimům v Sarajevu a Rakušákům v novinách, tam proto tento typ řešení mají historické pochopení. Neomalený Inzko tvrdí, že dnes je dobrá doba, aby se záměr prosadil, z jeho úvah se dá vyčíst, co tím chápe, srazit Srby a zlikvidovat jejich republiku, tři Germáni to dnes mají v Bosně pod palcem, Němec protektor, EU speciální velvyslanec Sattler a komandant vojenských jednotek EUFORu Trischak.                    
       Konfederace Bosna a Hercegovina je světovou anomálií z mnoha důvodů, tvoří ji dva celky Federace Bosna a Herzegovina (FBH) a Republika Srpska (RS), první je nepřirozeným a málo funkčním  konglomerátem Chorvatů a většinových Bosniaků tj. balkánských muslimů, RS je ekonomicky a organizačně efektivnějším celkem, obývaným převážně Srby. Daytonské dohody před pětadvaceti lety definovaly velkou autonomii obou částí konfederace. Od počátku bylo jasné, že západ usiluje o ovládnutí srbského etnika v jeho přirozeném národním prostoru. Přirozenou aspiraci Srbů v Republice Srpska je sjednocení se Srbskou republikou nebo přímo nezávislosti republiky, která je velkým homogenním, funkčně soběstačným celkem. Neexistuje žádný důvod, aby nedošlo mírovou cestou k rozpuštění konfederace. Srbové v RS nevidí v druhé části konfederace smysluplného partnera, navíc dnes i v druhé části konfederace FBH by se menšinoví Chorvati nejraději od Bosniaků separovali. V celé konfederaci jsou mírně většinoví právě muslimové a ti si přejí zachování nepřirozeného politického celku, ale samozřejmě v jiném politickém schematu, který by jim garantoval automaticky vládu plynoucí z mechanické většiny. A o to poslední desetiletí západu jde, zlikvidovat Republiku Srpska a vkomponovat ji přímo pod kuratelu muslimů.
    

Žádné komentáře: