středa 23. prosince 2020

loeititia madarsko

Interview „Svědectví“

Interview s normálně myslícím prostým člověkem jsou často zajímavější než hovory s velmi důležitými nulami, kterými nás televizní média dennodenně baví. V hovoru nebo v interview, aby se nejednalo jen o prázdné tlachy k zaplnění mediálního prázdna, by mělo jít o nějaké sdělení, ať více nebo méně podstatné, ale v každém případě by to mělo být poselství člověka, který ví, pak je to přesně ono. Např. interview, tenkrát ještě prostého revolucionáře Fidela Castra, z počátku šedesátých let Antonionimu, Castro ozřejmil mechanismy doby, některé jeho náhledy na liberální demokracii se osvětlují až dneska, interview této kategorie byl hovor rádia Praha počátkem ledna šedesát osm s Martinem Vaculíkem, v půl hodině vyjevil, kterým směrem půjde historie nejen pražská, ale i evropská. Tajemníkův hovor není dodnes doceněn.

        Mezi velká odhalující interview bude patřit i hovor s Loetitií publikovaný minulý čtvrtek ve francouzském BVoltaire. Interview „Svědectví“.  Francouzka Loettitia přesídlila se svým mužem do Budapešti a vyzývá západní média, aby přestala špinit tuto zemi, informace z Maďarska, jak se prezentují v médiích, jsou vesměs deformované nebo uvozované předem ideologickým filtrem, což je konečně případ i českých televizních stanic. Loetitia podala svědectví o degradaci života a demokracie v západním světě a o perspektivách v Maďarsku.  Loetitia srovnává Macronův poslední demagogický politický tah, chce vypsat referendum o zakotvení klimatických floskulí, populárních ve středních školách, do francouzské ústavy, s lidovými konsultacemi k politickým otázkám v Maďarsku.
Proč jste přesídlila do Maďarska?
     Přestěhovali jsme se před osmnácti měsíci, bydlela jsem v Nimes, město se v posledních letech hodně změnilo, Muž pochází z Maďarska, svého kroku jsem nikdy nelitovala. Spousta Francouzů následovala naší cestu, i řada jiných Evropanů, Němci, Belgičané, Rakušané, Italové, dokonce i Britové. Už nemusím mít strach o naše děti, studují v Budapešti, což je klidné, bezpečné město. Změnil se můj život. Má dcera s přáteli navštívila nedávno Francii, velmi rychle si koupili zpáteční lístky, je to tam tíživé. V Maďarsku je to tak odlišné.
Jste velmi aktivní na twitteru, často jste protestovala proti tomu, jak se nahlíží na vaši novou vlast, obzvlášť mediálné referování..
     Velmi mě znepokojuje, jak Francie nahlíží na maďarskou vládu a Maďarsko. Viktor Orbán má být diktátor. Kdo ve Francii vůbec ví, že privilegovaným politickým nástrojem v Maďarsku je referendum? Např. o gesci s jakou se přistupuje ke koronavirové pandemii se vláda dotázala v referendu lidu. Zda-li se má pokračovat daným směrem nebo volit jiná cesta. Nic takového jsem nikdy neregistrovala ve Francii. Jediné zvažované referendum…. o klimatu!
Jak je to s koronavirovou krizí v Maďarsku? Maďaři si počínají dobře..?
      Maďarsko rychle v březnu zavřelo hranice a nově příchozí museli do karantény, krizová gesce je zde exemplární. Parkoviště zadarmo, aby se lidé motivovali a zbytečně nepoužívali veřejnou dopravu. Metro, autobusy a tramvaje navýšily počty vagonů, narostla frekvence jízd. Nenasadili zde plošná omezení a nezavřeli restaurační zařízení, ani místa kultu. Platíla jednoduchá pravidla – starší 65let mají své časy v provozovnách služeb, roušky byly distribuovány zadarmo všem, pomáhala i armáda, rychle objednány respirátory v Číně, Maďarsko je zemí, kde je nejvíc respirátorů na obyvatele. Efektivní politiku vlády dosvědčují i statistiky – 68 úmrtí na 100 000 lidí, ve Francii 86 úmrtí.  Všechno téměř naopak se dělo ve Francii a v dalších zemí EU, je pravdou, že o tom se v EU nemluví, o zemí se hovoří pouze tehdy, když je možné ji pomluvit.
Západní média špatně nahlíží na zákon z 15. prosince, parlament schválil zákon autorizující adopci pouze sezdaným manželům, kde matka je žena a otec muž. Halasné titulky západních novin: „Orbán anti LGBT..“.     
      Maďarsko hájí právo dítěte identifikovat se svým přirozeným pohlavím, dbá se na výchovu na bázi národní identity, na principech maďarské kultury a tradičního náboženství. Velmi mi to konvenuje, nevidím v tom žádný zločin. Francie by měla pozorně sledovat Maďarsko a vzít si zde příklad! 

Žádné komentáře: