pondělí 21. prosince 2020

fdp

Tolerance nula

Tolerance jiných názorů ve společnosti klesá, řekl prezident německé asociace vysokých škol a ten patří k servilnímu mainstreamu, jinak by tam nebyl. Německy liberalismus se dovolává Kanta, podle velkého filozofa bůh není potřeba k fundování morálních zákonů, člověk samotný je zřídlem mravních norem, jednání člověka je konsistentní normě všeobecného mravního zákona pokud neomezuje svobodu a jednání ostatních. Vlastní svoboda se měří svobodou ostatních, pokud nejsou dotčena práva ostatních, jednání člověka nemůže být zakázáno, ani omezováno. V pozitivní formulaci se dovozuje, že pokud jednání člověka nenaruší prostor jednání ostatních, je jeho jednání pod ochranou zákona i když může být někým nazíráno jako amorální. Murray v „Konci Evropy“ napsal, že vznešené ideje filozofů dovedly Německo ke koncentrákům, stranu svobodných (FDP), která se Kantem zaštiťuje, dovedla touha po svobodě k tomu, že se  minulý týden zbavila filozofa Gunnara Kaisera, který doslovně dokormidloval do populistické pravice.

        Liberální FDP, která hrála v minulosti roli významného jazýčku na vahách německé politiky, poslední desetiletí ztrácí nimbus významné politické strany, když se jí podaří průlom ve volbách, velmi rychle voliči vystřízliví ze sympatií k této straně. V roce 2017 strana dostala k 11%, dnes by nepřešla 5% hranici. Na vině mohou být slabí straničtí vůdci, nejpřesvědčivějším liberálem v čele strany v řadě posledních předsedů byl mladý Philipp Roesler z Vietnamu, při první možné příležitosti se ho strana zbavila a nedala mu šanci. Dnešní předseda Christian Lindner vede stranu trapným způsobem od desíti k pěti, když se strana mohla silně profilovat a vládnout v Durynsku, po třech dnech Lindner přinutil pod tlakem Merkelové zvoleného předsedy zemské vlády Thomase Kemmericha z FDP k demisi, Kemmerich dostal hlasy i od opoziční AfD. Chápe se to jako velké fiasko strany, mnozí mluví o smrti liberalismu v politice. Liberální FDP má v programu svobodu a liberalismus, v minulosti hrála strana roli jazýčku na vahách mezi levicí a pravicí, odpovídalo to intuitivnímu pojetí politické svobody jako oscilace mezi alternativami, strana programově zpochybňovala definitivní a ideologicky vyhraněné póly, které hlásaly levicové a pravicové strany.
       Dnešní politika přináší stejnou variabilitu alternativ jako kdysi, lze být jazýčkem na politické váze, ale ne mezi křesťanskými demokraty a sociálními demokraty, nejsou totiž vzájemnou alternativou, politická alternativa je někde jinde, tam by liberálové mohli sehrát velkou roli, jak se jim nabízelo v Durynsku, ale v pseudoalternativě CDU a SPD jsou jednoduše zbyteční. Svoboda je stále stejná, ale neprochází stejnými schematy jako v minulosti, levý versus pravý. V žádném případě neprochází svoboda schematem ve jménu svobody omezit svobodu, předseda liberální partaje se nesčetněkrát vyjádřil absolutním způsobem proti konzervativní AfD, žádný jazýček na vahách, ale ztotožnění s unifikovaným blokem levicových mainstreamových stran. Žádná liberální otevřenost ke všem. Místo rozšiřování prostoru svobody, liberální FDP propadla levičáckému moralizování a hledání iluzorních populistických nebezpečí a pravicového extrémismu a omezování svobody ve jménu politickokorektní mravnosti. Friedrich Naumann Stiftung je think-tank FDP, na ne mainstreamových informačních serverech se dnes píše o vykopnutí týdne, s klasickým liberálním filozofem a spisovatelem Gunnarem Kaiserem ukončilo Stiftung spolupráci. Kaiser  moderoval debatní klub organizace, poslední 3. prosince „Netolerantnost, otevřená debata a Cancel Culture“. Kaiser též spoluinicioval „apel ke svobodných debatám“. V poslední debatě ve Friedrich Naumann Stiftung věcně ozřejmoval dopady tzv. „Cancel Culture“, nyní jí padl sám za oběť, paradoxně v organizaci, která má svobodu a liberální ideje v programu. Friedrich Naumann Stiftung se distancovalo od Kaiserových názorů a s filozofem rozvázalo spolupráci. Důvod: anonymní posluchači si na twitteru na Kaisera stěžovali, „kormidluje moc napravo…“. Liberální think-tank Friedrich Naumann Stiftung zdůvodňuje: „Velmi detailně jsme se Kaiserem zabývali, došli jsme k závěru, že Kaiser pracuje s pravicovými populistickými myšlenkami a konspirativními teoriemi, je naší chybou, že jsme se tím při volbě moderátora detailně nezabývali…“.  Na jiném zdroji se Stiftung vyjádřilo konkrétněji: „Kaiser tvrdil, že žijeme v režimu pandemie, ve společnosti, kde lidé jsou řízeni sociálními inženýry a demokracie se tu vyčerpala a už neexistuje, tvoří se tu ráj nové normality s centrálním plánováním..“. Znamená to, že Stiftung a mateřská FDP provedly s Kaiserem dnes tak běžné Cancel. Partaj by měla vysvětlit, jak Kaiserovy názory protiřečí Kantovým idejím o svobodě, které mají v programu a která práva ostatních Kaiserův názor omezuje. 

Žádné komentáře: