neděle 8. listopadu 2020

usa post pravda

 Amerika post pravdy

 Americká unie nezažívá nejlepší roky, je to zřejmé i na dálku, o čem psali českoslovenští komunističtí publicisté v šedesátých a sedmdesátých letech, ale sami tomu nevěřili, zázrakem vyplynulo ze společenského vývoje. K apokalyptickému řádění levičáckých bojůvek a nebývalé demagogii elit se přidružil koronavirus, pokud to půjde dál tímto směrem, nebude to dlouho trvat a americká společnost se rozloží. Americký melting point, který dvě stě let fabrikoval národ a Američany a chápal se jako nový historický fenomén, který všichni ostatní záviděli, bez náboženského nebo politického teroru a bez eliminace odlišných, přirozenou cestou vznikl jednotný národ, tj. jeden podstatný mýtus národního vzniku a mýtus národní perspektivy, bez donucovacího aparátu se z druhé generace stali  Američané. Dnes se ukazuje, že zdánlivě sebe přesvědčivější jevy nemusí vůbec platit, jednotný národ obvykle potřebuje tisíciletí, aby se ustavil, aby se zničil, jak dokazuje monstrózní Evropská unie, na to stačí pár let.

         Neviditelné dějinné síly, které vytváří národ mají hlubší podstatu než je americký melting point. V jižní Americe některé národy si občas pouští žilou ve vnitřních rebeliích, dlouhodobě nelze u nich mluvit o severoamerickém typu prosperity, ale žádné národní rozkladné síly zde nejsou vidět. Španělští historikové (ne dnešní levičáci) tvrdili, že španělský přístup ke koloniím je hlubší a civilizačně pokročilejší než materializovaný, kupecký anglický nebo holandský. Španělům se podařilo vykovat v jižní Americe národy, kde nikoho nezajímá odstín barvy pleti, který je absurdně v USA celou jejich existenci nepřekonatelnou bariérou. Americký melting point je z tohoto pohledu neustálým bojem se stále se rodícími pověrami, emancipační problém neměli jen černoši, ale Irové, židé, Italové aj., dnes pověry zardousily samotný melting point.
        Lživá ideologie vládnoucích akceleruje společenský rozklad, dlouhodobě západní mainstream reportuje do jaké míry je Donald Trump nepopulární u žen, černochů a hispánců, které jsou dnes kanonenfutr pokrokové ideologie, podle zatím známých výsledků prezidentských voleb si Trump vylepšil oproti volbám 2016 skóre právě u těchto společenských segmentů. Podle šotů české televize za poslední čtyři roky musí mít divák pocit, že antičernošský rasista a misogyn musí u těchto skupin úplně propadnout, ČT ředitel by měl národu vysvětlit důvod tohoto zavádějícího stylu reportování. Americké elity jsou v zajetí ideologické epistemologie, interpretují jinou realitu než je americká, když odmyslíme záměr interpretovat fakta podle ideologické pravdy, která deformuje i dotazníkový formulář, pak disproporce mezi statistikou z průzkumu a voleb samotných dnes mnozí analytici přikládají strachu Američanů pravdivě v průzkumu odpovídat. Něco takového je běžné v Německu a v severní Korei, kde volič hlasuje v optice zastrašovacího teroru. Dnes si Američan netroufá v průzkumu prozradit, jak bude hlasovat, bojí se, že na sebe prozradí neznámému tazateli kompromitující fakta. Američanům je známé jakému levičáckému teroru jsou vystaveni univerzitní studenti a učitelé, žurnalisté v médiích a zaměstnanci v institucích, které levičáci kontrolují.  Američanovi je jasné, že pokud se prozradí jeho národní cítění, pak mu hrozí i ztráta pracovního místa nebo univerzitní eliminace. Levičáci nastolili v celé zemi vládu strachu, to všechno ve jménu sociální a rasové spravedlnosti. Spojené státy státy ovládla tzv. post pravda, pravda podle pokrokové ideologie neznamená korespondenci s fakty, ale plyne z ideologické normy, což je symptomem nastolující se totality, post pravda se pomalu zmocňuje celého západního světa.     
       

 

Žádné komentáře: