středa 7. října 2020

soud orban

Evropský soud (a převrat v Kirgizii)

Maďarský zákon o vysokých školách má být protiprávní, tj. proti lisabonské snůšce absurdních principů a dokonce proti dohodám GATS, nad nimiž nemá Evropský soud kompetence. Podle výroku soudu je porušena akademická svoboda, když nebude v Budapešti fungovat Sorosova škola. Evropští soudci staví Sorosův záměr nad zákon maďarského parlamentu, pro evropskounijní politiku má větší význam Soros než maďarský lid. O žádné právo se v tomto případě nejedná, zemská vláda v Bádensku-Wirtembersku podle vlastního dobrozdání může zavřít jakoukoliv vysokou školu, v maďarském případě jde o skandalizaci legální vlády a vyhrožování maďarskému lidu.  

      Maďarský zákon předepisuje, že zahraniční univerzity v Maďarsku musí mít také sídlo ve své mateřské zemi, obvykle zřízení cizí univerzity předchází dohoda mezi oběma zeměmi. Pokud to nepředepisuje český zákon o vysokém školství, mělo by dojít k nápravě. Univerzita by měla být vrcholovým pedagogickým zařízením, v minulosti ji zakládal  panovník, v moderní době parlamentním zákonem, není možné, aby mládež pervertoval kdekdo, u Sorose se to dá předpokládat. Sorosova univerzita CEU literu maďarského zákona nenaplňovala, záměrem zákona z roku 2017 bylo vylepšení kvality vzdělávání, v Sorosově zařízení se např. odkrylo retušování výuky. V normálně fungující zemi se na Sorosova stipendia musí nahlížet jako na hromadné korumpování. Orbán chtěl zabránit, aby burzovní spekulant, který sám sebe chápe jako dobrodinec lidstva, konvertoval nastupující politickou generaci do levicového aktivismu a organizoval masovou imigraci do země. Orbán argumentuje obrovským vlivem, kterým Soros působí na bruselské instituce, podle Orbána miliardář vytvořil mafiózní síť, v které se utápí evropské normy a korumpuje evropská politika.
          Sorosova neziskovka tvářící se jako výukové zařízení je polonáboženskou sektou, jejím posláním je šíření mistrova dobra, stejně jako korejská náboženská organizace SCJ nebo Svědci Jehova, si nemohou nárokovat statut vysoké školy, ale maximálně modlitebny. Výrok evropské inkvizice se dal očekávat, soudci jsou vesměs absolventy Sorosových modliteben, řada soudců byla profesně činných v Sorosových agenturách a má s ním velmi úzké vztahy. V Maďarsku bezproblémově funguje spousta zahraničních vysokých škol a kromě Sorosovy neziskovky, nemají se zákonem žádný problém.
       V ruských novinách Vzglad píše ekonomický analytik z Biškeku Gleb Prostakov, absolventi Sorosem financované Americké středoasijské univerzity  se v minulých dnech podíleli na organizování  ozbrojeného státního převratu v Kirgizii. Absolventi školy formují úzkou mafiózní síť zaplňující vlivná místa v státních funkcích, na prvním místě se tito lidé zmocnili prostředků ovládání veřejného mínění. 

Žádné komentáře: