pátek 16. října 2020

mliko elektronicky

Elektronicky pro mlíko

Úžasné, člověk už nepotřebuje peněženku, stačí malá karta i na velká vydání. Už nepotřebujeme spoustu věcí, které ještě předevčírem neodmyslitelně patřily k životu, zdálo by se, že dnešnímu člověku zbývá spousta času na tvorbu když se osvobodil od každodenních nezbytností, ale efekt osvobozené kreativity nikde není vidět. Eliminace fyzické formy peněz v běžném platebním styku a celá forma supermarketové anonymity jsou nejspíš neodvolatelnou záležitostí. Člověk nového věku, tj. od Florencie 15.století, s rozkoší věnoval část svého dne návštěvě všech možných kvelbů, kde nakupoval a hlavně hovořil s lidmi, když na to neměl, tak tam taky šel, aby potkal lidi a doufal v jejich velkorysost, někde tento renezanční zvyk naštěstí stále platí. 

       Renezanční člověk je k potkání v chudších oblastech Česka, ve velkoměstech platební karta a další údajný servis tohoto druhu člověka začlenily do nediferencovatelné masy typu luza. Náš komfort v tomto případě vychází vstříc vilným přáním globální finanční kasty. Elektronické peníze realizované pomocí platebních karet a mobilních aplikací. Této radikální transformaci kapitalismu přeje i koronavirus, v médiích se občas objeví tvrzení, že fyzické peníze jsou prostředníkem virového přenosu, kohorta epidemiologů to nevyvrací, je to o důvod eliminace peněz navíc.
       Dlouhé roky se plíživým způsobem platební komfort nastoloval, epidemie tomu dá silný impuls kupředu. Finanční sektor kapitalistické ekonomiky se dlouho snaží konvertovat normální stav věcí do elektronické fluidní podoby, v mainstreamové mediální sugesci to má být bariéra proti daňovým únikům. Chabá bariéra proti větším podvodníkům, nedávný ministr dopravy vysvětloval v TV, že daňové ráje jsou legitimní součástí světové ekonomiky, konečně si to tu též můžeme zavést. Obrovské daňové úniky nadnárodních gigantů a finančních spekulantů mají dnes legální formu. Existuje mnoho důvodů proč globální kasta preferuje elektronické finance. Fyzické peníze má občan pod výhradní kontrolou, elektronické peníze má pod kontrolou bankovní systém, který může dovedně parazitovat na digitálních transakcích. Bankovní systém má pod komplexní kontrolou veškeré toky elektronických financí, dnešní rychlé vyhodnocovací metody mu dávají možnost ovlivňovat trh podle svých představ.
        Jeden aspekt elektronických financí často uniká, kapitalistická ekonomika je založena na nevypočitatelné vůli účastníků, ze střetu milionů jednotlivých vůlí se generuje kapitalistický progres. Toto kreativní schema nahradí jedna vůle bankovního systému, který se stává monopolním diktujícím účastníkem trhu. Bankovní systém má možnost blokováním kont rychle eliminovat a umlčet disidenty, fyzické peníze tuto možnost nedávají. Elektronické peníze v rukou bankovního systému vedou ke ztrátě vědomí, co peníze vůbec znamenají, co potu se za nimi skrývá. Bankovní systém je automaticky věřitelem člověka elektronické kreditní karty, se všemi hmotnými důsledky pro dlužníka chyceného v pavučině usury.      

Žádné komentáře: