pondělí 12. října 2020

zemmour gallou werich

 Affaire (opět) classée

V týdenním zpravodajství webovské televize TVLiberté Jean-Yves Le Gallou komentuje televizním redaktorem vybrané politickokorektní perverze, které se za poslední týden odehrály, bohužel v dnešní rozkládající se Francii je to politicky determinující. První komentář je dokumentován šotem z francouzské státní televize, desetiletý chlapec, částečně zamlžená hlava z důvodů anonymity, ale lehce identifikovatelný a kolem několik jásajících televizních fuchtlí, chlapec prozradil rodičům (a TV divákům), že se cítí holčičkou, pokrokoví rodiče ho okamžitě vzali do televize, podobných případů má být ve Francii několik tisíců, a nikdo nesmí bránit jejich přirozené svobodě, je resumé. Komentář vtipného Gallou je ze sorty Werichových politických komentářů ze Škutinovy týdenní půlhodinky, dnes propaganda vyšší úrovně, chemie rovnou do žil, tisícům dětí se vmontuje do hlavy něco podobného, tisíce politickokorektních parazitů jim budou vtloukat do hlavy, jak je to úžasné.

        Druhá záležitost má silnější grády, ovládla většinu francouzských médií, výrok Erica Zemmoura minulou středu v jeho pravidelném pořadu v CNews vyvolal nepředstavitelné nenávistné běsnění v politickokorektních médiích a režimní politické kastě. V Radio Sud mj. výrok obezřetně komentovala i Marine le Penová, „právo na názor musí mít každý“. Nejbizarnější na celé záležitosti je skutečnost, že Eric Zemmour neřekl to, co mu vkládají média do úst, novináři deformovali jeho věty a na tuto deformaci odpovídala i Marine le Penová, která samozřejmě nemůže sledovat, kdo co a jak řekne. Politickokorektní fanatik francouzský ministr justice Dupond-Moretti, už uchopil soudní instance a konečně se Zemmourem zatočí. Podobně ministryně Moreno, poločernoška z Kapverdských ostrovů, předá případ prokurátorům, Zemmoura poženou před soud i některé levičáky ovládané  departmenty.  
       V diskuzi o problému nezletilých imigrantů bez doprovodu, hlavně ze zemí severní Afriky, kterých jsou ve Francii desítky tisíc, a kteří jsou velkým procentem implikovaní v kriminálních aktivitách, Zemmour zastává nekompromisně názor, že by měli být odsunuti do svých zemí. „Nikdo z nich do Francie nesmí. Nemají tu co pohledávat. Stop všem... Jsou to zloději a násilníci. To je, čím jsou.“ Po otázce televizní redaktorky Zemmour dodává: „Všichni nezletilí nejsou zloději, ale je zodpovědností francouzské vlády neotvírat Francii potenciálnímu riziku". Zemmour požaduje uzavření Francie všem nezletilým imigrantům bez doprovodu, což je zcela rozumný a legitimní názor, když dodává v další větě, že jsou to zloději a násilníci, neplyne z toho, že všichni nezletilí imigranti jsou zloději a násilníci, jak to prezentují oficiální média a dnes i ministři a prokurátoři (viz záznam z CNews) a v této sémantické deformaci to vydávají za odporný typ rasismu. V CNews ve večerních komentářích se Zemmour střídá s jinými komentátory (často arabského původu), kteří otevřeně horují pro co největší muslimskou imigraci, z problémů francouzských ghett generelně obviňují francouzskou etnickou společnost, tento typ generalizace, de facto rasismu proti etnické Francii, je ve většině médiích politicky žádoucí. Politickokorektní ministr justice soudy a prokurátory v těchto případech neuchopí.
      Absurdní situace, která občas rezonuje i v Česku, francouzská veřejná média, která platí povinně občan, bezostyšně napadají občana a ideje, které vzešly z jeho řad, popř. od myslitelů, kterým je blaho a uchování národa svaté. A  fenomén, který se pozoruje jenom v totalitních režimech typu severní Korea nebo v padesátých letech v Praze, režimní novináři jsou první, kteří volají po likvidaci svého kolegy. Likvidační útok proti Zemmourovi zahájila politickokorektní média Le Monde, Liberation, veřejnoprávní televize atd.  Sonia Devillers a sociolog Geofroy de Lagasnerie ve France Inter vyzvali audiovizuální dozor CSA k ustavení mechanismu eliminace pravice z veřejného mediálního prostoru. Dozor CSA otevřel vyšetřování, vyzval všechny režimní protagonisty, aby se k záležitosti vyjádřili, pak, jak CSA oznámil, případ se předá státním prokurátorům.
      Eric Zemmour zvedl během pár týdnů sledovanost podvečerního pořadu ze 30 tisíc na 600 tisíc. Majitel televize CNews bretaňský miliardář Vincent Bolloré, který Zemmourovi doposud fandí a odolává útokům ze všech stran režimních mocných, zamýšlel převzít důležitý televizní kanál Europe 1 a  časopis Paris Match, Macron převzetí těchto médií zablokoval, spekuluje se, že důvodem je miliardářova afinita k Zemmourovým názorům. Jak vůbec chápat pojem liberální média, pokud je chce v konkurenci volného trhu převzít někdo s alternativními názory než mají režimní mocní a politickokorektní kasta, převzetí se nedovolí. Audiovizuální dozor CSA má dnes sílu na základě celkem banálních výroků, navíc ve sporné interpretaci, eliminovat z mediálního prostoru nežádoucí médium.      


Žádné komentáře: