úterý 29. září 2020

zakon

Zákony

Problémem Evropské unie je zákon a zákonnost, za zákon se dnes vydává ušmudlaná snůška často vzájemně si odporujících nesmyslů, když se nepohodlný činitel nebo idea nemohou skandalizovat místní justicí, najdou televizní vykladači evropskou rovinu s kýmsi anonymním v pozadí, dotyčný činovník nemá šanci vyklouznout z jejich pasti. Říman neměl nic kromě zákona, píše historik těch dob. Evropan nebo též evropskounijní nula v kalkulaci všemocných, je obklopen přehršlemi zákonů, právníků, prokurátorů, všemožných typů zákoníků a práv, úpí když se jim dostane do pařátů, jaksi mimoděk zjistí, že nemá na nic právo a podstata zákonů, o nichž se občan domníval, že ho chrání, jsou usurpovány mocnými a jejich personálem. Říman po zákonu toužil i když mohl očekávat tvrdý ortel, pro dnešního Evropana je zákon sbírka zmatených vyhlášek typu boje s mandelinkou, kterou osvícený elitní vykladač otvírá na správné stránce.  

    Koroze zákonnosti a zákona je podle exředitele francouzských tajných služeb Alana Rodiera velkým problémem. U příležitosti vydání jeho knihy ho vyzpovídaly italské noviny, co si myslí o problémech sužujících dobu, hlavně o tom největším ve Francii, o islamizaci a s ní spojenou kriminalitou. Jeho nová kniha „Radikální islám“ evokuje rozsah poddání se nebo oddání se dnešní francouzské společnosti islámu. Podle francouzského agenta 007 se musí regule tvrdě aplikovat. Zákony musí platit a musí se otevřít debata o podstatě islámské doktríny a diskutovat důvody její expanze na evropské teritorium. Musí se diskutovat jednotlivé prvky této doktríny a otevřít muslimské populaci principy a spiritualita ostatních náboženství. Alan Rodier je ředitelem centra CF2R, které se zabývá islámským terorismem a organizovanou kriminalitou, domnívá se, že je nejvyšší čas se zabývat skutečnými regulemi hry a nikoliv politickokorektním podvodem. Podle Rodiera nebyl atentát na Charlie Hebdo minulý týden činem profesionálů, na rozdíl od atentátu před pěti lety, který byl jasně připraven v zahraničí, atentát z minulého týdne byl záležitostí diletantů. Dva atentátníci jednali v okamžiku zahájení procesu s vrahy karikaturistů Charlie Hebdo. Přitom adresa redakce Charlie Hebdo je dnes nejvyšším státním tajemstvím, redaktoři žijí v bunkru, chráněni policií, bez kontaktů s okolním světem. Je jasné, že Francie má co do činění s nejhoršími fanatiky. Dnes je Pařížan téměř každodenně, v kdysi tak bezpečném městě, vystaven vysokému riziku pobodání nebo jinému typu ozbrojeného napadení. Potenciálních teroristů jsou dnes tisíce.
      Podle Rodiera politikové a instituce se dnes vyznačují velkou nekompetentností. Musíme se bránit. Není přípustné, aby předsedkyně studentského syndikátu Unef vstoupila do budovy Národního shromáždění zahalena v hidžábu. Není možné, aby v některých čtvrtích diktovali zákony islamisté a v mešitách kázali v arabštině proti republice, ve jménu politické korektnosti se blokuje každá kritika islámu. Rodier navrhuje frontální protiútok, objektivní religiózní informovanost a likvidaci islámských ekosystémů.

Žádné komentáře: