úterý 22. září 2020

katolicke zeny nemecko

Země nočních můr

 Ženský křesťanský étos hrál v počátcích křesťanství velkou roli, pro udržení této civilizace byl možná přínos žen významnější než mužský element. Nesčíslné množství žen z (nejen)patricijských rodin v Římě, které se ztotožnily s křesťanskou ideou a i za cenu sebeobětování konvertovaly své okolí, fascinující sv. Cecílie, patronka hudebníků, inspirující pro dnešní perverzní dobu může být celý její život, svatá Monika konvertovala Augustina, za velmi významné se považuje pokřtění francouzského krále Chlodwiga, kterého konvertovala jeho žena Chlodechildis, sochy velkých českých žen, které významně ovlivnily christianizaci střední Evropy, lze naštěstí ještě někde potkat v románských chrámech nebo v mladším ztvárnění i někde v parku.  

        Pár starších žen, ale v menším procentu i mladé, se tradičně modlily před mší nebo odpoledním požehnáním v kostelích, částečně na Moravě, hodně na Slovensku. Starší žena předříkávala modlitbu na počest matky Boží a ostatní opakovaly. Nemodlily se za něco konkrétního, ale za to, aby matka Boží nezapomněla na tento svět a pomohla všem trpícím. Směšné? Profesor a ředitel jednoho  vrcholného technologického institutu v Indii se vzdal funkce, žije z milodarů, medituje a modlí se za svět před hinduistickou svatyní, v Indii jeho počínání nikomu směšné nepřipadá.
        Při pohledu na zemi, která Evropě diktuje, na Německo, je též rozpoznatelný velký vliv žen a též jde o rozhodující vliv ve společnosti, nejen Merkelová, spoustu spolkových zemí i politických partají vedou ženy. Nakonec mechanický princip procentuálního vyrovnání v řídících funkcích a grémiích vede k tomu, že ženský faktor převáží, žena je důslednější a zarputilejší, nejde o to přesvědčit o konkrétním názoru, ale o převzetí a ztotožnění se s civilizačním směrem, podobně jako v počátcích křesťanství. A bohužel dnes tento civilizační směr Němkám nenastavil žádný Kristus, o němž nevěřící historik Renan prohlásil, i když nebyl bůh, jeho kvality z něho boha dělají. Německé ženy, coby předobraz všech EU žen, mají své bůžky v imigračních lágrem, není potřeba žádný Augustin, žádná velká filozofie, jsou tam "trpící" uprchlíci. Nikdy se nespojoval obraz křesťanské ženy s nějakým politickým spolkem, v Německu je to normál, katolický svaz německých žen (KFD) je velmi agresívní organizací v boji za své imigrované spasitele. Spolkové shromáždění KFD vydalo prohlášení, že členství v Alternativě pro Německo (AfD) není slučitelné s členstvím v jejich katolické organizaci, prohlašují, že jsou proti pravicovému populismu, rasismu a akcentu na mužskou roli. KFD je pro multikulti společnost, proti populismu a za genderovou spravedlnost. Podle předsedkyně Machthild Heilové jsou proti AfD, která propaguje zastaralou roli ženy ve společnosti. „AfD nemá v programu platové vyrovnání mezi muži a ženami, ani genderové kvóty, KFD jde proti takovému zpátečnickému kursu“, říká předsedkyně svazu.
      Dalším smrtelným hříchem AfD je podle vůdkyně německých katolických žen postoj AfD ke klimatické evropskounijní politice, AfD neguje podíl člověka na klimatických změnách, není to slučitelné s katolickou morálkou, říká Heilová. Podobně jako svaz německých katolických fúrií se nedávno vyslovil proti pravicovému populismu svaz katolické mládeže a svaz katolických zaměstnanců. Tento typ antikřesťanského fašizoidního běsnění v Německu není nic neobvyklého, členy AfD vylučují ze sportovních oddílů, zájmových sdružení atd. V období socialismu, nebylo pozorováno nic podobného, vyhazování reakcionářů od filatelistů nebo šachistů se nekonalo. Svaz kuželkářů toleroval i nenávistné antikomunisty. 

Žádné komentáře: