pondělí 24. srpna 2020

tvar lidska

Snili jsme

Čechoslováci přišli v osmašedesátém s termínem, který se uchytil i v západním akademismu, socialismus s lidskou tváří, západní chápání termín rozbahnilo nekonečnými úvahami a spisy a termín zdeformovalo, socialismus s lidskou tváří, to byli především lidově se tvářící muži, kteří pražské jaro vedli. Ivan Sviták, který termín spojoval s principiálním osvobozením všeho v člověku, včetně pudů, se v republice moc nechytal, ale o to lépe se  uchytil v univerzitním rozmělňování termínu v Kalifornii. Trvalo to dost dlouho, ale konečně se i tamní realita totálně osvobozuje, můžeme být hrdí, že český filozof se též podílel.
    Český filozof, jak se lze dočíst v jeho deníku, naznačoval, že psychoanalýza musí být aplikovaná na společnost a pak se individuum teprve zbaví opresívních tlaků a o to vlastně na tomto světě jde. Dokladoval to vždy stránkou dobrých básní, tím byl originálnější oproti svým dnešním americkým univerzitním souputníkům, ale v Čechách to ani pak nezabíralo.
        Freud se v dnešní pokrokové Americe zavrhuje, omylně léčil pouze člověka, když podle nejpokrokovějších západních poznatků, společnost byla nemocná. Freud zbavil člověka reziduí infantilního pekla v duši a vrátil ho do normálu, od pudu ke studu, nepodléhat pudům a vrátit se k přirozenému životnímu modu.
      Dnešní západní liberální psycho() terapie mají úplně opačný smysl než chápal Freud, zbavit člověka studu, který plyne z jeho nedostatečnosti a z kulturní hegemonii někoho jiného. Eliminovat v duši stud, tím se automaticky zvedne osvobozující sebevědomí. V osvobozovacích postupech se nejdřív identifikuje jedinec s pokleslým sebevědomím a z důvodů jakési ekonomie procesu se preferují větší skupiny jedinců vadného sebevědomí a na většinovou společnost se aplikuje psychoterapie, která tyto skupiny definitivně osvobodí od studu. Korejců se tento proces nedotkne, není mezi nimi moc jedinců trpících fundamentálním typem studu, proces se aplikuje na černochy, trpící studem z hromadně špatných školních výsledků, na gaye a lesby trpící bůhvíjakým studem, ženy se generelně musí zbavit studu z interrupcí. V současném pokrokovém západním světě se má za to, že pokud společnost projde příslušnými terapiemi, nastolí se celkově vysoké sebevědomí člověka. Pozvedne to důstojnost skupin, které trpí inferiorními pocity a spravedlivě to srazí sebevědomí tradičních dominantních utlačovatelů.
       Čechoslováci mluvili o socialismu s lidskou tváří, ale snili o normálním kapitalismu, jak se dochoval v paměti pamětníků. Trochu kalvinismu rajfajzenek, opatrné  investování, improvizace, hospodárnost a práce, to znamenalo osvobození a přinášelo individuální i národní sebedůvěru, věřilo se, že český národ je přičinlivý a pracovitý a v soutěži národů obstojí. Kapitalismus se spojoval s demokracií, která se chápala jako aplikace stejných pravidel pro všechny. Do dneška se politika, která ustupuje od tohoto principu, např. v deformování výsledků práce a studia, chápe jako nespravedlnost, kdo neumí, zákonitě nemá dobrou kompenzaci a může mu to nahlodat sebevědomí, všichni lidé jsou si rovni, ale rovnost je smysluplná pouze v přístupu ke vzdělání, k pracovním místům, státním zakázkám atd. Lincoln a Brownson se domnívali, že optimální je malá vlastnická struktura a zákonné limity na dědění majetku, které zabrání rodičům přenést sociální status na děti, jednou za generaci by mělo podle nich dojít k pokusu o vyrovnání největších vlastnických nerovností ve společnosti. Ve spravedlivém kapitalistickém řádu nemůže nějaká skupina lidí, která dosáhla jistého postavení si nárokovat jeho věčné držení. 
        Dnes ruku v ruce s osvobozením od studu a s vylepšením sebevědomí nesebevědomých menšin se západní společnost osvobodila i od principů tradičního chápání kapitalismu. Pozorujeme úpadek malé produkce a vymizení konkurence výrobců, kapitalista neprodukuje, ale distribuuje produkci odjinud, koncentrace korporátní moci dosáhla gigantického stupně. Kapitalistická ekonomika se transformovala do ekonomiky monopolů. Kapitalismus přes všechny možné výchylky byl spravedlivý, stavěl na konkurenci, na cenové transparentnosti kapitálu, práce, rizika, kreditu, zboží atd. Velcí ekonomové budovali své teorie na spravedlivých kapitalistických  principech a regulacích, dnes jsou hlavní teorií statistické regresní modely pohybu cen akcií, v jádru těchto modelů už mohou být jakákoliv data.
       Dnešní ekonomika je dominovaná velkými technologickými a finančními konglomeráty, které kromě obrovské finanční moci si koupily i politickou moc, která je chrání od případných zákonných omezení. Kontrolují centrální mediální sítě a diktují názor západní populaci. Pár monopolních platforem kontroluje planetární datové toky včetně jejich obsahů, velmi paradoxní obraz volného soutěžení. Technologičtí giganti tvrdí, že nemohou podléhat žádným limitám, protože by to zničilo volnou soutěž. Monopoly kontrolující data, informace i diskurs nemají s kapitalismem nic společného, ale s privatizovaným typem totalitarismem. Pokud se někomu nelíbí jejich služby, utnou mu přístup na síť a udělají z něj neexistujícího.       

Žádné komentáře: