úterý 21. července 2020

rutte recovery fund

Recovery Fund dnes v noci rozparcelován

Oslavné tirády mainstreamových médií a politiků dnešní ráno o historickém obratu v Evropské unii. Po čtyřdenním jednání dospěli předáci členských zemí EU k dohodě o rozdělení  tzv. Recovery Fund, financí, které mají napomoct Evropě po koronavirové krizi vrátit ekonomiku do normálu. Sporem mezi jižními zeměmi a prosperujícím severem, jehož stanoviska tvrdě hájil holandský ministerský předseda Rutte, byl podíl ze 750 miliardového fondu, který bude mít podobu nenávratného příspěvku na financování obnovy nejvíc postižených oblastí, původně německo-francouzský plán počítal s 500 miliardami nenávratné podmíněné pomoci, Rutte považoval 400 miliard za maximální hranici a nakonec si vybojoval 390 miliard, ze zbývajících 360 miliard se budou financovat nízkoúročené půjčky. Podle odhadů z dnešních italských novin si Italové sáhnou na 28% celkové sumy, tj. na 209 miliard, z toho 81.4 miliard půjde na nevratnou subvenci a 127.4 miliard na úročenou půjčku. Finanční pomoc bude dozorována orgány EU. 
       Italové nepovažují tuto pomoc za moc velkorysou, Itálie ročně přispívá EU 15 miliardami a dlouhodobě se ji vrací podstatně méně, miliardy, které má Itálie dostat z evropských fondů nejsou až tak závratné ve světle financování 500 miliard státního dluhu. Členské státy, které budou čerpat z fondu, musí respektovat doporučení Komise a provádět reformy, jak se běžně říká. Hlavním evropskounijním návodem pro Itálii je snížení rozpočtových výdajů.
      Severním zemím Unie se podařilo dosáhnout svého, úročená půjčka se zvedla z 250 na 360 miliard a podmíněná finanční pomoc klesla z 500 na 390 miliard, též se jim podařilo něco dost podstatného – pokud jeden stát Unie nazná, že příjmová země neplní slíbené reformy, může požádat Radu EU o zablokování financí, dalším vítězstvím je snížení ročních příspěvků čistých přispěvatelů do rozpočtu EU, např. v případě Holandska o 1.92 miliard ročně, Švédsko dostane miliardový rabat atd. Některé noviny upřesňují, že reálně Itálie na subvencích  dostane 63 miliard a 127 miliard půjček do oblastí priorit stanovených EU, kdy tyto finance přijdou, není též jasné.
       Portugalský ministerský předseda v průběhu vyjednávání k neoblomnému  Ruttemu: vy chcete rozbít EU? Otázka je špatně položená, spíš by Portugalec měl pochopit, že za problémy své země nese zodpovědnost on sám a za peníze jiné země nese zodpovědnot její představitel. Střet mezi holandským předsedou vlády a evropským jihem by měl být pedagogickou lekcí nejen pro jižní země, měl by ukázat, kam nás dovede českotelevizní každodenní banalizace problémů a deformovaná prezentační rétorika. Evropská unie není žádný zázrak, každá země má zodpovědnost sama za sebe! V počátečním stanovisku holandský ministerský  předsedu chápal celý fond jako formu nízkoúročené půjčky. V hovoru s italským ministerským předsedou řekl, že Itálie něco dostane za podmínky, že zruší některá svá sociální opatření. Holanďan vychází z přirozené logiky věcí, proč by Holanďané měli někomu zadarmo dávat peníze, vychází z principu, že za stav země odpovídají italští (čeští) politici a ne byrokraté v Bruselu.
     Platí to pro každou zemi, pohádky o tom, že dobrá Evropa něco udělá nebo ještě spíš něco musí udělat, neodpovídají realitě. Italští politici a média, úplně stejně jako v Česku (Portugalsku..), operují a zaštiťují se Evropskou unií, česká televize pro národ v nejhorší možné demagogii ji vydává za absolutně dobrou, vsugerovala národu, že všechno tam musí být nejdřív požehnáno. Měli bychom pochopit jednoduchou záležitost, dotace a subvence jsou peníze, na které někdo musel vynaložit práci nebo úsilí, automaticky natahovat ruce pro dotaci je nejen amorální, ale dovede nás i do bankrotu, jako dnes Itálii. Rutte ukázal, že každá země v klíčových chvílích rozhoduje samotná o svých penězích a společný dluh, solidarita a další podobné zkazky jsou pusté fráze české televize a podobných médií. 

Žádné komentáře: