pátek 12. června 2020

traore antirasismus

Pořád  žhavé téma

Boj s geneticky vepsaným rasismem v bílé duší je naštěstí v českém státě velmi marginálním, ale v klíčových zemích EU stále v centru politika, pokud z tohoto neperspektivního konglomerátu zemí včas neodejdeme, naše budoucnost nebude růžová. V Německu už nejde jenom o vymazání přirozeného genetického kódu, ale o vepsání religiózních genových kombinací, které zbytkové Němce dovedou do religiózního středověku, ale s počítači v batohu. V Čechách převládají místní témata typu šara(tice)patka, o klíčových se rozhoduje jinde. 
    Jednání svým způsobem unifikované evropskounijní elity nejenže není dešifrovatelné, ale často velmi záhadné až matoucí, před pár dny prohlásil francouzský ministr vnitra Castaner a ve Francii je to v centru pozornosti, že ministerstvo vnitra uvažuje o systémovém opatření, které postaví mimo službu všechny policisty, kde se prokáže podezření z rasistického přístupu a komentářů. Jak mohl ministr očekávat, prohlášení vyvolalo nevoli nejen u policejní odborů, ale i u velké části veřejnosti. Ministr pak v dalším televizním vystoupení vysvětlil, jak chápe termín podezření: „Podezření znamená, že je tu pochyba, slovo, které má několik směrů. Pak přijde šetření a pokud se prokáže, že je tu rasistický jazyk nebo chování, pak nastoupí administrativní procedura“. V evropských zemích existují odjakživa právní normy a postupy jak zastavit, popř. potrestat jednání, které je společensky nebezpečné, v silových složkách jsou to navíc i speciální procedury a normy, které jasně definují prostor činnosti jejich příslušníků, pokud se v těchto racionálních postupech začne operovat s termínem podezření, pak už je jedno, jednalo-li se v komunistické epoše o podezření z protispolečenské činnosti nebo nyní ve Francii o podezření z rasově podmíněného jednání. Francouzským policejní odborům se ministrova konstrukce výrazně nezamlouvá, administrativní sankční opatření na základě nějakého podezření, to je velmi znepokojující. Ministrova navrhovaná konstrukce se nelíbí ani antirasistickým organizacím a výborům, zdá se jim to slabé, na privilegia bílých se musí razantněji. 
     Černoška Assa Traore, jejíž bratr v 2016 zemřel za nezjištěných okolností dvě hodiny po zajištění v policejní vazbě, vede jeden antirasistický komitét, který má u proimigrační levice silnou podporu, vystoupila den po ministrovi s představami, které nejsou až tak protikladné ministrovým a vládnoucím elitám - všechny imobilizační techniky musí být zakázány, policie se musí kompletně reformovat a některé její složky rozpustit, francouzský stát je založen na rasismu. Plejáda antirasistických komitétů a partajních levičáků vychází z teze, že existuje státní rasismus, který bílým garantuje privilegia a tedy celý systém se musí změnit. Formulováno v elegantnějších  termínech je to i Macronova představa. Soudní expertiza vyloučila policejní zavinění na smrti Adama Traore, nicméně od té doby se celá záležitost stala nábojem protifrancouzské a antirasistické rétoriky řady levičáckých a imigračních organizací. Smrt George Floyda v Americe, v níž vidí antirasistické bojůvky paralelu se smrtí Adama Traoré, vystupňovala jejich protestní aktivity. Francouzská veřejnost, jak se dá vyčíst z komentářů k podobného typu informace většinou reaguje: „Soutien total à nos flics !“ - bezvýhradná podpora policii.        
        V dané situaci by ČR měla zúročit zkušenosti svých silových složek s nastolením rasového míru v zemi a s vytvořením atmosféry převládající pocitu spravedlivých policejních postupů i u menšinové romské populace. Ve Francii a v Německu se denně vedou demonstrace za spravedlivý přístup k imigračním a náboženským menšinám, dennodenně se tématem plevelí tisk a televize. Čeští poradci by mohli pomoci těmto zemím se vyhrabat z bahna, kde to duní rasismem a antirasismem, vyřešit jejich nejožehavější společenský problém.  

Žádné komentáře: