úterý 30. června 2020

multikulti bariera

Aliance tmy

Kdy skončí koronavirová a antirasistická epidemie zatím nikdo netuší. Koalice nenávisti bílých levičáků, velké části černých a muslimů v západním světě proti bílé rase je velmi mocná, je docela možné, že jsme v závěrečné etapě boje a otvírá se dlouhá perioda progresívního temna s parametry o nichž si nelze dělat žádné iluze. Lévi-Strauss v roce 1971 na konferenci UNESCO o rase a kultuře prohlásil, že společnosti, aby přežily, si musí udržet jistý stupeň kulturních bariér.  Etnolog tvrdil, že společnost, aby mohla existovat se musí vyznačovat množinu homogenních reflexí, zvyků a mravů, které jí dají výlučnou exkluzivitu proti ostatním společenstvím. Francouzský génius, který velmi ctil a bojoval za přežití i velmi okrajových etnik, chtěl lidstvo varovat před multikulturalismem. To ještě netušil, jak obludnou může být jeho zpolitizovaná verze.
    Pokud platí etnologův axiom o existenční zóně charakteristik zachování společnosti, pak multikulturní ideologie, která se staví proti integraci imigrantů, neguje tuto existenční zónu a evidentně ideologům multikulturalismu jednoduše jde o likvidaci tradiční západní společnosti. Neintegrované etnické a náboženské komunity, které překročí jisté demografické procento rozklíží národní homogenitu a nakonec celé společenství a stát. V dnešních západních společnostech mimo neintegrované imigrační a religiózní skupiny existuje jisté procento vlastní populace, která je uzavřená oproti ostatní národní populaci s níž de facto nekomunikuje, považuje se za elitní svým přesvědčením o své pokrokovosti a antirasistickou a antifašistickou vírou. Tato populační část má všechny charakteristiky fanatické religiózní sekty, politická argumentace je totiž fluidní a variabilní, ovlivňovaná reálnými podmínkami, na rozdíl od toho jsou dogmata pokrokové sekty neměnná, blíží se sentencím svatých knih. Tato skupina obyvatelstva k většinové populaci patří stejně jako stoupenci politického islámu ve vyčleněných francouzských nebo anglických lokalitách. Religiózní sekta pokrokových ovládá velkou část médií, politické partaje, zastává dobře placené pozice v subvencovaných institucích a organizacích, symptomatickým prvkem této sekty je víceúrovňový nepotismus.
     Je fatálním jevem, že většinová společnost ve svém lůně umožnila konstituování této pokrokové religiózní sekty, v důsledku celospolečenského materiálního pokroku, na němž přímo nebo nepřímo tato pokroková sekta parazituje, došlo k tomu, že její podíl na celkové populaci překročil kritické procento společenské únosnosti. Francouzský etnograf nepředvídal vznik nepřátelské etnicko-religiózní sekty velkého rozsahu v existenční zóně společnosti samotné.
       Většinová evropská tradiční společnost čelí velkému nebezpečí, vždycky v minulosti se jednalo o početně limitovaná množství revolučních parazitů, kteří jak píše Arendtová, vysedávali po kavárnách a čekali až někdo rozjede revoluci, aby se k ní přidali a popř. jí vedli. Revoluce samotná byla nesena masami lidí, kteří v žádném případě nehlásali permanentní revoluci, očekávali rychlé naplnění svých materiálních představ. Členové religiózní pokrokové sekty vysedávají v univerzitních posluchárnách a kavárnách, jsou dobře placeni v mezinárodních firmách, kde se nic moc netvoří, pravděpodobně příslušnost k pokrokové sektě je podmínkou pro job v médiích a školském procesu. Většinová populace by měla rychle vystřízlivět, jinak bude nevratným temné vítězství aliance této pseudopokrokové sekty s údernou pěstí masové imigrace, finančními korporacemi v pozadí, imámy, médii a levicovými partajemi.    

Žádné komentáře: