neděle 28. června 2020

informatik lembke

Profesor informatiky Lembke

Současné epoše, která se ráda vydává za moderní ve smyslu jakéhosi nevyhnutelného pokroku hegelovského typu, je vlastní zjednodušování a sebenalhávání. Pokud bychom zhustili celodenní aktivity současníka, většinově bouchání do mobilu, PC nebo fitcentrum a předvedli středověkým Florenťanům nebo Římanům, domnívali by se, že jsme chudáci v blázinci nebo rovnou už v pekle. Řecký politik a historik Kanellopoulos píše v impozantní Historii evropského ducha, že tisíce Italů ve středověké Florencii a Římě rozuměly líp umění než dnešní katedry kunsthistorie, davy Římanů fascinovaly Michelangelovy nástropní malby a okamžitě rozpoznaly oč jde. Dnešní uvědomělé, médii instruované davy se tváří, že rozpoznaly krásu a velikost budoucího v digitální perspektivě a politický hantec pirátů a spol. veřejnosti sugeruje, že mají nejblíž této perspektivě, ovšem jejich zjednodušené chápání digitalizace má velmi daleko k reálné digitální perspektivě.
       Profesor informatiky Gerald Lembke se vyjadřuje kriticky k digitální pomatenosti. Mozek se podle profesora vyvíjí lépe bez tabletů a smartphonů. Videohra „Fortnight“ dětem nic nedá, neodkryje jim taje lidské zkušenosti, což nejvíc potřebují. Od počátku koronavirové krize se stimuluje digitální vzdělávání, ovšem je velmi problematické, zda-li to dětem něco dobrého přinese. Ve svém poslední eseji píše profesor, že si nedokáže představit kolik videí by musel vyprodukovat, aby poopravil falešný názor o zázračné síle tabletu ve vzdělávání. Všude se operuje axiomem kompletní digitalizace, ovšem už dávno jsme planetárně digitalizováni. O to nebezpečnější je hyperakčnost digitalizátorů, s digitálními kompetencemi jsme se stali velmi křehkými, v důsledku toho spousta lidských aktivit nemůže sledovat inteligentní strategie, jsou řízeny strachem a technologickou obsesí. Lidstvu nepomáhá ignorování motivací a kultur a podřízení všeho digitálnímu profitu.
      Profesor soudí, že chyba vězí v ekonomickém systému, který vidí hlavní prioritu v nikde nekončícím růstu. Německo pravděpodobně čeká největší ekonomická recese od dvacátých let, a je čas znovu promyslet fundamenty z nichž národní hospodářství vychází. Od inteligentních ekonomických a společenských digitálních idejí je Německo tak daleko jako Mars od Země. Profesor považuje za velmi nebezpečné nekontrolovatelné zdigitalizování dětského světa a času a zaplevelení tohoto světa elektronickým paskvilem, domnívá se, že nejde o pokrok, ale o gigantický finanční profit IT koncernů, které za tím stojí.

Žádné komentáře: