sobota 27. června 2020

cina mladez

Čínská mládež

Tisíce mladých Číňanů před pandemií procházely naším hlavním městem, Karlovými Vary aj., ale kam mají vykročeno, nikdo na západě netuší. V Malajzii je Číňanů ke 40%, bez nich by muslimští Malajci živořili v bídě, stejně jako Indonésané. Ve Francii něco mezi patnácti a dvaceti procenty muslimských Arabů a Afričanů a stát je v dlouhodobé celospolečenské a ekonomické krizi a na pokraji rozpadu a občanské války. Číňané jsou ozdobou San Francisca. Mladí Číňané, které potkáváme v centrech českých měst, svědčí o dobré prosperitě Číny a o tom, že tato rasa je vlídná a úsměvná, ale důkaz toho, že by pocházeli ze země, kde panuje tvrdá komunistická diktatura, ani náznakem nikde nevidět. Reportování české televize a mediálního mainstreamu o politiku v této země je založeno na pár triviálních blábolech, které se dají zhustit do dvou tří vět, které jsou navíc ozvěnou jejich západních vzorů. Nikdo nic neví.
      Zajímavý náhled na čínskou mládež od profesora Chongyang Institutu Wang Wena v Global Times, což mají být noviny blízké  čínské centrální moci, Ale o ničem to nesvědčí, objektivnější názor centrální moci třetiny světa než např. německých novin, jejichž hlavním kritériem pravdy je liberální progres. 4. května na den mládeže bylo publikováno krátké video „Vlna vzadu“, vyjadřuje respekt starších generací k mladé generaci. Video vedlo k zarputilým debatám na čínských sociálních sítích, ustavil se na nich konsensus: Mladí v Číně nepůjdou krok za krokem ve stopách těch předchozích. V sedmdesátých letech americký politický vědec Ronald Inglehart postuloval teorii o mezigeneračních změnách. Podle Ingleharta změny v ekonomickém rozvoji a životních podmínkách nastolí mezigenerační změny v hodnotách a v generačních prioritách. Od počátku 21. století akcelerovaly interakce mezi Čínou a ostatním světem. Čína se stala členem WTO, konaly se zde olympijské hry a stejně jako na západě ji v 2008-9 potkala finanční krize. Tyto historické zkušenosti otevřely okno mladým Číňanům, chápou konkurenci mezi Čínou a světem.
      Každá generace mladých má své výlučné charakteristiky, které přináší čas. Změny v národní síle Číny i ostatních zemí ovlivnily psychologický posun mezi generacemi devadesátých let a generacemi nového tisíciletí. Po roku 2000 došlo k velké expanzi čínského HDP, Čína se stala druhou planetární ekonomikou a úspěšně uchopila éru Web2.0. Čína je v čele několika vývojových sektorů jako je e-obchod, elektronické platby, budování infrastruktury atd. Tento proces formuje hodnoty mladých čínských generací.
     Ve srovnání s mladými lidmi v rozvinutých zemích, čínské generace od roku 1990 mají silnější smysl pro národní hrdost. Zmizelo adorování západu předchozích generací, obzvlášť po epidemii Covid-19 se vyjevila strukturální slabost západních vlád. Mladí Číňané se ztotožňují s planetárními rozhodujícími body, akceptují nové produkty i životní styl, jako jsou elektronické platby, vysokorychlostní železnice, vysokorychlostní komunikační sítě atd.
    Podle rozsáhlého průzkumu prováděného v dubnu čínským mládežnickým deníkem, 98% Číňanů mezi 18 a 35 lety je hrdých na to, že jsou Číňané. Další průzkum Fudanské a Šanghajské univerzity mezi lety 2015-17 odhalil, že 69.8% univerzitních studentů důvěřuje čínské vládě, 71.3% studentů věří, že spoluúčast na vládní politice je důležitá pro národní rozvoj, 82.5% si myslí, že prosperita země zvedne lidový životní standard. Mladé generace vidí klíčovou hodnotu čínského socialismu v prosperitě, na dalších místech skončily civilizace a harmonie. Svoboda a demokracie skončily až páté a sedmé.  Americká administrativa a bezpečnostní struktury věří, že mladí Číňané stojí v opozici k vládě, ale pravda je úplně opačná.
      Ve srovnání s předchozími generacemi je mladá generace často arogantní, rychle pohrdá druhými zeměmi a nespoří. Čína může věřit své mladé generaci, nebudou napodobovat západní styl, ale učiní Čínu ještě mocnější a víc prosperující. Budou se snažit zlepšit komunikaci s ostatním světem. Pokud západ zvolí k Číně
arogantní a ideologicky podmíněnou nepřátelskou politiku, dojde nevyhnutně k tomu, že čínská mládež zaujme konfrontační postoj k západu. V tom případě nikdo v Číně nebude mít radost, když čínská mládež složí západ na lopatky, lépe když Čína a západ se budou od sebe učit a postupovat společně.        

Žádné komentáře: