úterý 5. května 2020

noviny media

Prolhaní pod kopulí cirku

 Autor bestselleru „Slovník prolhaného tisku“ Thor Kunkel popisuje praktiky   prolhaného německého mainstreamového tisku, což je v této zemi 95% všeho, co se vytiskne, prolhanost v novinách i v televizi, kubánská televize ve srovnání s německým ZDF, ARD atd. je přímo chrámem pravdy a kvality, nemluvě o zábavnosti pořadů. Politickokorektní puch všude, od mateřských škol a slabikářů přes modlitební knížky v kostele až po info tabuli na nádraží. Společnost nemůže dlouhodobě unést toto širokospektrální sebeobelhávání, může ekonomicky fungovat sebelépe, nakonec se zbortí (a my s ní).
       Politickokorektní mechanismus má jeden ďábelský důsledek, co nesmí být artikulováno, nakonec není ani myšleno, a co není myšleno, nemůže být artikulováno. V tomto aspektu je dnešní německý režim podstatně hrůznější než formy komunistického vládnutí. Artikulováno mohlo totiž být úplně vše, nositel vysloveného se vystavoval postihu, třeba i kriminálního, záleželo na jeho vnitřní svobodě a síle nést důsledky. Vždycky byla jasná třída postojů a stanovisek s nebezpečnými důsledky, ale neexistoval mechanismus, který by člověku sugeroval, že myslet nebezpečné je samo o sobě amorální a pokud si člověk dělá nárok na morálku, nesmí si to dovolit myslet. Reflektovat jisté politické možnosti, je už samo o sobě amorální, k tomuto perverznímu obratu došlo v Německu a těžko se najde paralela v historii.
         Kunkelova kniha odhaluje celou dnešní německou hrůzu, k dostání pouze v nakladatelství Knapp za 15eur, doručení i do Česka zadarmo, „demokratický“ německý knižní obchod knihu bojkotuje a nedistribuuje. Autor došel k poznání, které se dá tušit v nejhorších nočních můrách, Německo nemá sílu samo se zbavit fašizoidní vládnoucí formy. Není jasné, kdo tento tupý kolos může zachránit a osvobodit.
        Thor Kunkel se se dvěma spolupracovníky dva roky zabýval monitorováním německého tisku, v 350 stránkové knize zdokumentoval 300 případů, kdy celoněmecká novinová manipulace dokáže postavit na hlavu zdravý rozum. Dnes panují v zemi taková politickokorektní pravidla bezskrupulózně diktovaná politiky a novináři, které zablokují normální proces myšlení. Kritická reflexe nad realitou přestává být možná. Aby něco takového bylo možné, musí nejdřív nastoupit infantilizace výraziva a reportovaného, což konečně pozorujeme i v českých médiích už delší dobu.  Lingvistická zjednodušení, vyprázdnění pojmů, opakující se floskule. Skrytá levicová pedagogická argumentace, která proniká do všech oblastí reportování. Člověk je normován vládnoucí debilitou, nejdřív tímto kurzem projdou novináři na školách, kde jim kromě uklouznutí na chodbě nic nehrozí, jak obtížné je to studium – vyjádření knihovnice jedné této fakulty v Praze.
        Kunkel píše, že kdo si nečinně navykne na toto zužování jazykových forem a dokonce to vítá, klesne, ač chce nebo nechce, do vládou předepsaného názorového koridoru. Mediální působení politickokorektního systému je pro člověka nedůstojné. Pojem vlast je politickokorektním režimem interpretován jako nikdy neexistující jev, který je fiktivním pravicovým pojmem. Jazyk se v dnešním Německu stal nástrojem represe a kontroly myšlení, sociolingvistické jazykové normy jsou morálním imperativem a nástrojem infantilizace společnosti, která vede permanentní boj s pravicovými a jejich gramatikou lži. Hlavním německým politickým problémem jsou dnes  média, je jasné, že Česko v tom má též problém, demokracie se pomalu proměnila v mediokracii.

Žádné komentáře: