čtvrtek 9. dubna 2020

prvni republika

Duchovní obnova

Termíny které se dají najít ve sklepě jednoho antikvariátu v knihách osnov pro měšťanky a střední školy v první republice:  nadání k duševní práci, výchova mravního charakteru, výchova k národnímu uvědomění, mravní zdraví národa, práce na poli národním..“, najde se tam i ukolébavka Komenského „anděl boží z nebe, opatruj mi tebe...“ atd.
   V evropskounijním vřískání se sice propagandisticky operuje první republikou, ale jde jenom o zneužití božího slova, principy, kterými se první republika řídila, jsou dnešní Evropskou unií posedlé době směšné. V podstatě propagátoři a místní administrátoři německého (evropskounijního) protektorátu negují principy první republiky, která byla založena na národní suverenitě, demokracii a práci na rozkvětu národa (národů), která kultivovala národ a dovedla ho do neuvěřitelných výšin.
      Národní princip nezmizí ze světa jenom z toho důvodu, že si to přeje nějaký polomafiózní klan zesláblých elit, který v evropskounijním protektorátu vládne. Pozorujeme renezanci národního principu třeba v Rusku, a kupodivu i v intencích výše uvedených termínů, pravděpodobně měly nadčasovou platnost i když jsou dnes českotelevizní pražské elitě směšné. Evropskounijní protektorát znamená zotročení národa až jeho konečné rozplynutí v nadnárodním mixu bez vůle, v historii se často vyskytla alternativa otroctví v blahobytu proti svobodě v blahobytu, ke kterému vede vlastní práce a úsilí.  Tento typ konfrontace otroctví a svobody je zašifrován v biblickém Exodu a národ, který ještě má nějaké vyšší aspirace,  nemůže volit otroctví v blahobytu  dnes evropskounijního typu.  
      Židé tyto dny slaví svátky Exodu Pesach, v  Izvestijích se zamýšlí nad duchovním rozměrem dnešní doby v konfrontaci s těmito tisíciletými židovskými svátky předseda židovských obcí v Rusku Alexandr Boroda. Pesach jsou připomínkou exodu židovského národa z egyptského otroctví, exodem z Egypta  došlo k tranformaci od otroctví ke svobodě, od podřízení se faraonově vůli k vlastní unikátní poloze národa. Židé si připomínají vlastní původ a účel znovuzrození ve svobodě, přijetí morálního zákona Tóry. I když se člověk dostane do nejvyšších poloh moudrosti a poznání, prostá víra je absolutní nutností. Při sebevyšší intelektuální a sociální úrovni člověka je nezbytné se vracet k vlastním kořenům, znovu zažít sebeobnovu. Každý by si měl jednou za  čas připomenout své kořeny, potvrdit osobní svobodu a posílit víru. Nežijeme falešnými ideály? Pokud budeme respektovat svůj původ, snadno si vydláždíme cestu do budoucnosti.    

Žádné komentáře: