pátek 3. dubna 2020

ministr bruno maire

Ministr ekonomie dnes ráno

Macronova vláda tři roky ne moc podařeně reformuje stát tím nejliberálnějším směrem, podle jejích představ se stát musí otevřít a vystavit globální konkurenci bez zábran a tím se vlastně nejlíp zreformuje. Macron a jeho věrní se střetávají s nepochopením Francouzů, vyčítá se jim, že spíš patří do anglosaského prostředí, na francouzské jim chybí citlivost. Dnes ráno ve francouzském celosvětově emitovaném rádiu RFI ministr financí a ekonomie Bruno Le Maire volil opačný typ rétoriky, mluví o úplně opačných postupech, než které aplikoval tři roky. Je to zcela běžný jev u evropskounijních kašpárků,  kromě slovní mixáže se s největší pravděpodobností nic nezmění. Jak může např. socan, který řadu let přisluhoval Evropské unii v likvidaci všeho národního, vést krizový tým, který nás má vyvést z krize, kterou jeho ideoví bratři způsobili. 
     Jeden zarážející fakt v českých socanských nápadech patrný i u přes noc socializovaného francouzského ministra ekonomie – desítky resp, stovky miliard okamžitě někomu slíbit nebo rozdat. Není tu krize proto, aby pročistila prostředí, vždycky bylo normální, že popadali málo odolní a zbyteční a stát je pouze sociálně podporoval, tím se myslí garantování sociálního minima. Socanští ministři a jejich souputníci se v médiích demagogicky předhánějí, kdo nabídne víc, je jasné, že tato cesta není dobrá. Francouzský ministr ekonomie na rozdíl od českých socanů a demokratické opozice dospěl přes noc i k velmi rozumnému závěru, Francie bude muset akcelerovat národní produkci strategických sektorů, podle ministra to vyplývá z patriotismu, ministr rovněž akcentoval francouzskou ekonomickou suverenitu, je nezbytné rekonstruovat jisté produkční řetězce ve Francii a nastolit národní ekonomickou nezávislost. Je to logické vyvození důsledků virové krize, jiná logika neplatí v žádné jiné evropské zemi, kdo nesdílí vizi francouzského ministra, měl by odejít do opozice.
      Ministr prokládal svůj hovor s RFI ušlechtilými frázemi o solidaritě s jinými evropskými i africkými zeměmi, apeloval, aby se aktivovaly fondy evropského mechanismu stability z kterého čerpalo i Řecko, ovšem jaksi automaticky všichni jsou si rovni, někteří jsou rovnější, v případě Francie se princip Trojky, kterým jsou finance podmíněny, aktivovat nebude. 
       Ministr oznámil, že stát garantuje bankovní půjčky až do 300 miliard, tj. 15% HDP. Podle ministra jde o první etapu, stát půjde dál a za každou cenu zachrání francouzskou ekonomiku a postaví hráz masové nezaměstnanosti. Podle ministra, aby se zabránilo bankrotům, nevylučuje se dočasné úplné nebo částečné znárodnění podniků. Ministr vypracoval seznam nejohroženějších podniků u nichž částečné znárodnění přichází v úvahu a předal je prezidentovi, stát by měl tyto podniky nějakou dobu chránit. Podle francouzského ministra financí a ekonomie dnes ráno, krize bude dlouhá a tvrdá. Ministr nezmínil jednou podstatnou záležitost, aby bylo možné realizovat co navrhuje, budou se muset vysadit z platnosti evropské normy a zákony, ty většinu jím navrhovaných kroků zakazují.

Žádné komentáře: