pondělí 20. dubna 2020

global city praha

Globální města

Argumenty z několikaset stránkové studie megadotovaného (EU, italský stát, Soros) geopolitického institutu ISPI. Studie tohoto institutu, ať už se dotýkají jakékoliv problematiky, v jejich jádru se skrývají argumenty pro špatně maskovanou masovou imigraci. Útěcha pro psychicky zdravé spočívá jenom v tom, že tyto nudné a průhledné studie nikdo kromě autorů podobných nesmyslů nemůže číst.
      Studii „The Century of Global Cities“, vypracoval tým pod vedením Andrea Tobia Zevi. Mezinárodní koordinace na poli ujednocení rozvoje velkých měst má být urgentní. Globální města, kam patří i Praha, jsou lakmusovým papírkem politické inovace, která obsáhne vládní aktéry, jsou v medicínské analogii pacientem a léčebnou kůru by měla tato města dostat podobnou. Mezinárodní komunita rozhodla věnovat globálním městům specifickou polohu v Sustainable Development Agenda (SDA) OSN. Úsilí o nasměrování rozvoje globálních měst nepřijde zadarmo, v minulých obdobích města nestála v optice mezinárodních cílů. Každý stát je povinen v rámci agendy SDA vypracovat každoročně národní report, který dosvědčí jeho odhodlání dostát výzvám doby. Globální města jsou důležitá pro mezinárodní ekonomiku a další prioritní bod, jsou důležitá pro mezinárodní migraci. Z tohoto důvodu nadnárodní migrační regulace je absolutně nezbytná.
      Bez nadnárodní koordinace mnohá města mají tendenci vykázat imigranty do periferních oblastí, což zvedne jejich pocit vyloučení a komplikuje situaci. Města mohou být laboratořemi začlenění imigrantů, jak ukazují tzv. sanctuary cities v USA (kde vládnou proimigrační gender levičáci z demokratické strany). Globální města by měla sponzorovat imigrační transfery mimo národní imigrační kvóty, hlavně širší rodinu stávajícího imigranta. Důvod: trh s pracovní silou se stal globálním. Konkurence schopností a talentů má dnes globální úroveň, říkají to i publikace World Economic Forum (WEF) v Davosu. Podle statistik UNHCR (šedesát let bastlí z Palestinců uprchlíky, z pár tisícovek je jich dnes několik milionů) dnes máme 71 milionů uprchlíků, kteří urychleně potřebují své globální polis. Dokonce v této uprchlické agentuře vypočítali, že každou vteřinu se rodí jeden nový uprchlík. Klimatické změny dovedou svět k dalším 143 milionům uprchlíkům. Podle materiálů davoského WEF, které patří k oblíbeným referenčním citacím proimigračních agentur, imigrace do velkých měst je zcela prominentním imigračním kanálem. Je to zřejmé i v ČR, pražská evropskounijní propagandou otrávená mládež a málofachčenko byrokraté a zaměstnanci nadnárodních struktur by okamžitě otevřeli imigrační kanály do české matky měst.
      Globální města do nedávna naštěstí nestála v optice nadnárodních agentur, potřebují prý velké investice do infrastruktury od občanů státu, aby dostála vyššímu zadání, tj. přinášela efekt nadnárodní ekonomice a vstřebala miliony imigrantů z Afriky a islámského světa. Dá se konstatovat, že Praha dobře obstojí zadání, které na ní nadnárodní agentury kladou. Praha přestává být městem velké architektury psané nejlepšími, městem, kde si dávala schůzku historie s poezií. Bigotní developperská architektura, nedýchatelno, miliony zbytečných lidí okupující centrum, kteří přinášejí peníze nadnárodnímu byznysu. Praha je i velkou laboratoří politiky, pokud politikou rozumíme malou schopnost řešit problémy hlavního města a symbiózu partajních manipulací a korupce. Nadnárodní developpeři plánují rozvoj a budoucnost města v síti globálních měst ve vizi popsané v studii proimigračního institutu. Pomalu, ale nevratně, zatím jsme si moc neuvědomili jakou hrůzu odkážeme potomstvu.


Žádné komentáře: