středa 18. března 2020

ideologie koronavirus

30 let jedné ideologie

Třicet let je východní Evropa hypnotizována západní hranicí, třicet let chceme být jako oni a pořád se to nedaří. Někdy už máme pocit, že jsme tam, překročili jsme imaginární metu a jsme západ, ale pohled do německých novin nás vyvede z omylu. Denně tam používají termíny Východoevropan, bývalý východní blok apod., je to stejně silné jako používají termín žid, s tím rozdílem, že u Východoevropana to automaticky propojují se zaostalostí všeho druhu.
      U termínu žid mají Němci a Francouzi v mozku pavlovský reflex, ani brvou nedat najevo svůj pocit. My Východoevropané jsme rasističtí apriori, proč, to není jasné. Čechů je kolem deseti milionů a jestli má někdo židovský původ to nikoho nezajímá, dokonce na české občany vietnamského původu jsme téměř hrdí, jak jsou úspěšní. V Německu a ve Francii židovská obydlí musí strážit policie. Ale pořád se tam snažíme prodrat. V čem spočívá tak silná svůdnost svým způsobem degenerované společnosti. Silným magnetem západní společnosti by mohly být různé typy perverzních rozkoší, např. sexuálních praktik, určitě jsou silně přitažlivé a mohly by masově svádět, ale ty jsou dostupné jen menším tzv. elitním skupinám.
        Pravděpodobně zde bude paralela se sovětským obdobím Brežněvovy epochy zastoja. Znalci tamních poměrů tvrdili, že v tehdejší sexuálně aseptické době, nejsvůdnějším parametrem byl především materiální konzum v různých podobách, kvůli tomu vysoký stupeň korupce, loajálnost s režimem, zločin atd., sexperverze měla nízký kompenzační status. Silná paralela tehdejší doby se světem, kde vládne evropskounijní ideologie. Materiální konzum je nejsvůdnějším mementem doby, dost lidí kalkuluje s tím, že pokud zmizí subvenční toky z Bruselu, které ve skutečnosti jsou jen propagandistickou lží, pak to s Evropskou unií rozvážeme. Ovšem brzy to nebude bez nějaké drastické revoluce už vůbec možné.
      Třicet let totální nekritické fascinace, připomíná to jeden dobrý film, který se v osmdesátých letech dával v kinech, baskický převaděč z Francie do Španělska, když je překvapen v Pyrenejích důstojníkem gestapa s pistolí v ruce, ho verbálně, pouze tlakem svých slov, odzbrojí a zabije. Jaká fascinace nebo příslib budoucích rozkoší dovedl národ k tomu, aby degenerovaným ideovým konceptům za západní lajnou odevzdal zcela konkrétní a hutný zbrojní průmysl, jehož tanky bránily západním elitám v rozkoších. Odevzdali jsme banky, někdy až absurdně, s miliardami vkladů, cenným portfoliem, budovami v centrech měst, dokonce v rakouském případě tvrdili bankovní informatici, že si tenkrát odvezli i hard a soft vybavení. Český stát nemá talent, aby provozoval jednu všenárodní špárkasu?
       Jsme fascinovaní členstvím v organizaci, která ze všech regionálních seskupení kromě Afriky podává nejméně patentů, veřejné výdaje do sociální sféry zde tvoří většinu HDP. Koronavirová krize ukazuje, že řadu desetiletí Evropu vedou hlupáci. Evropské země stárnou, ale nemocnice redukují počet lůžek nebo se zavírají. Evropskounijní politickou odpovědí je islamizace, masová imigrace a boj proti fašismu. Epidemie samozřejmě může přijít, ale musí se jí dokázat důstojně čelit. Zlikvidoval se plošný výzkum, který  pokrýval společenské potřeby, nemáme akademii věd hodnou toho jména, výzkum pokrývá potřeby nadnárodních farmaceutických firem. V Evropě se nevyrábí ani gram paracetamolu. Podstava evropskounijní ideologie je lehce rozšifrovatelná, německé pojetí ekonomie, říká se mu ordo-liberalismus, a všechno je podřízeno této ekonomické organizaci. Ve jménu svobodné výměny zboží, což má podobu religiózního dogmatu, se destruovaly přirozené produkční jednotky v národním prostoru, někam za hranice se přesunuly staleté pracovní a znalostní návyky, jejichž obnova bude velmi problematickou. Nejsou ochranné masky. Kdo je vinen? Lenin říkal: „Fakta jsou tvrdohlavá..“.    

Žádné komentáře: