úterý 17. března 2020

multikulti global

Globalismus a multikulti u Stalingradu

V Česku zatím žádná reflexe, nejenže nedokážeme hodinky, polovodiče, kdysi farmaceutická velmoc je vydána nejbanálnějšími léky na milost a nemilost komusi kdesi, ale i nejtrapnější ochranné roušky jsou nedostatkové. Tato forma ekonomické a politické organizace evidentně s pokrokem nemá nic do činění, je nesmyslná a důsledky lehce předvídatelné. Německá globalistická hlásná trouba Welt včera najednou změnila směr, šéfredaktorka novin a ekonomická expertka Dorothea Siems v komentáři nezvykle kriticky ke globalismu. Podle ní koronavirus ukazuje, že to tak dál nejde.
    Welt je povinným čtivem ekonomicky fundované vrstvy obyvatelstva, překvapuje lehkost s jakou se zavřou dveře za katastrofickou ekonomickou politikou, kterou léta propagovaly a jak banální nápady ekonomická expertka vyprodukuje. Blahobyt (německý) nesnese tak absolutní typ závislosti na východní velmoci, a (doslovně) aspoň na chvíli, nejlépe na dva roky, globalizaci omezme. Dlouhé roky globalismus Němcům přinášel velké výhody, ale za cenu nežádoucí závislosti. Koronavirus srazil globální růstové parametry a hlavně burzovní akcie. Obzvlášť Německo je na Číně závislé (česká závislost bude ještě horšího druhu). Nízké mzdy, náklady a volnější standardy přitahovaly firmy. Automobilový průmysl, strojírenství, výroba solárních panelů atd. Obzvlášť nepříjemná je závislost na čínském farmaceutickém průmyslu a zdravotní technice. Produkční řetězce se podle expertky rozlomí, dodávky ze zahraničí se zabrzdí a německé fabriky úplně ztlumí. Zdravotní dodávky nemohou záviset na mezinárodních obchodních vazbách. Např. antibiotika a běžné léky si musí každá země sama vyrobit. Evropa není schopna dnes vyrábět ani polovodiče. Podle Siemsové musí globalizace probíhat v stanovených kolejích - pod německým dohledem a k jejich prospěchu.
      Vadná je německá závislost na Číně, závislost ostatních na Německu je žádoucí, implicitně plyne z komentáře ekonomky. Vyvozuje, že pokud politický střed nebude jednat, udělají to populisté, kteří uchopí svoji šanci. Politický střed včetně své hlásné trouby Weltu dovedl Evropu nezodpovědnou politikou do současného krizového stavu, pokud by fungovala demokracie, kterou se zaštiťují, pak by dostala možnost alternativa věci řešit a tou jsou Weltem nenávidění populisté. Dlouhé roky poloidiotičtí hospodářští experti politického středu tvrdili, jak je globalizace úžasná, dodneška budou v Česku jejich trabanti blábolit o úžasném euru atd. Ekonomická expertka Siemsová vykazuje naivitu nezvyklé úrovně, globalizace se dá na dva roky omezit nebo kontrolovat? Navíc ať se šéfredaktorka zeptá Číny, jestli něco takového připustí. 
      AntiTrump propagandisté liberální globalizace ve Weltu otočili, dlouholetá žvanění na všech školních a podnikových úrovních a sáhodlouhé rádoby vědecké komentáře o rizikovém managementu se ukázaly úplně k ničemu. Globalismus a jeho odvar multikulturalismus ztroskotaly, koronavirus je jejich Stalingradem. Národy vždycky mezi sebou obchodovaly, ale vždycky to bylo na bázi vzájemnosti a vyváženosti, normálně fungující stát nikdy vnější ekonomická vazby nedeterminovaly do té míry, že by pohltily ostatní společenské aspekty. Společnost musí do jisté míry vyrábět věci, které potřebuje, na tomto procesu strukturálně spočívá, jinak se zbortí většina jejích podsystémů. Např. rozumné školství neexistuje bez funkčního průmyslu a zemědělství, stejně tak kultura spočívá v národní tvorbě a koncentraci, nelze ji importovat z Hollywoodu nebo na pár večerů někomu zaplatit. Globalizace to ovšem neznamená pouze svobodný pohyb zboží a peněz, ale i pohyb milionů migrantů a létajících elit, celé toto pojetí světa se překonalo. 

Žádné komentáře: