pondělí 24. února 2020

odpad rumunsko bulharsko

Realita Evropské unie

Odpad na východ, práce a talent na západ. Článek bulharského antropologa Ivajlo Dičeva ze sofijské univerzity v DW převzala řada informačních webů na Balkáně. Antropologovy kritické články se objevují v západních médiích, antropolog  konstatuje brutální pravdu, ale k logickému závěru vyplývajícímu z hrůz o nichž píše nemá sílu – EU je příčinou společenské i materiální katastrofy balkánských zemí a pokud se tyto země neodřežou od natovsko-evropskounijního zla, nejen že se propadnou do původní zaostalosti, ale navíc vymizí z mapy. Bulharsko bylo hýčkanou zemí komunistického bloku, ze zaostalé země se stal rozvinutý průmyslově agrární stát, dnes průmysl neexistuje a v Burgasu nejsou rajčata, protože doprava ze Španělska byla z důvodů špatného počasí zablokována.
    Pojem Rumunsko sám o sobě vzbuzoval respekt, nezávislá politika, stát s kterým vedly dialog i velmoci. Dnes v německých médiích pojem Rumun, Bulhar a Rom splývají. Starosta stotisícového města v Německu říká, že je tam hodně Bulharů a televizní kamera paralelně snímá záběry na romské sídliště na periferii města.
       Slovo odpad je nejskloňovanějším termínem v Rumunsku a Bulharsku. V Sofii objev horských popelnic vyvolal politický otřes, ministr životního prostředí byl zatčen. Do Rumunska a Bulharska se valí odpad ze západu prostřednictvím mafiánských schemat, píše antropolog. Náhle se občané těchto zemí probudili ze sna, devadesát procent odpadu je spalováno bez filtračních systémů, v Rumunsku se takto spaluje 100 000 tun plastového odpadu ročně. Horší je, že hromady odpadu se vrší už řadu let, nový bulharský ministr životního prostředí objevuje nové a nové haldy odpadu dovezené ze zahraničí, které nikdy nebyly zpracovány ani registrovány, dovozci jednoduše zmizeli. A dovoz odpadu má gradující tendenci, za posledních deset let se zdvacetinásobil. Hromady odpadu pod mosty, podél dálnic, kopec odpadu shoří a uvolní se prostor pro nový odpad. A.... zastavení oběhu odpadu by bylo porušením předpisů Evropské unie. Je pravděpodobné, že se bude jednat o korupci se zázemím v nejvyšších politických pozicích. Východoevropské země se staly nejvíc znečištěnými zeměmi na kontinentu.
       Nutela distribuovaná ve východní Evropě obsahuje karcigenní margariny, kolikrát Jourová plkala v televizi, že to skončí? A nyní statisíce tun odpadu na Balkáně. Neexistují např. i v ČR vytěžené jámy, kam se oproti financím importuje odpad ze sousedního Rakouska a Německa? Za finance z odpadu si obce zaplatí nadstandartní infrastrukturu. V Bulharsku a Rumunsku je  to otevřenější, chudí Romové tam na skládkách západního odpadu hledají užitečné věci, v těchto zemích byl průmysl zničen, výroba i spotřeba odešly na západ, na východ se vrací západní trash, píše antropolog. Na konci devadesátých let vypukla v těchto zemích geopolitická vzpoura, když se otvírala možnost stavět zde domovy pro přestárlé lidi ze západní Evropy a rýsovala se možnost „lukrativních“ zaměstnání v těchto zařízeních, západní sklerotičtí s dobrými důchody měli přijít do slunných oblastí s dobrou péčí. Obyvatelstvu se tato role nezamlouvala, vzpomnělo si na hrdost předků.  Východoevropské ego zhatilo možnost stát se pečovatelem v domově důchodců ve velkém. EU to vyřešila trochu jinak, statisíce pečovatelů z východu jdou pečovat do západní Evropy.
     Environmentální normy se v západní a severní Evropě stále zpřísňují, ale tyto země své odpadkové koše posílají jiným. V Bulharsku existuje požadavek na stanovení maximálního poměru 50:50, tj. dovoz pouze tolika odpadu, kolik ho vyprodukuje samotné Bulharsko. Jak hrozná musí být tedy realita, inspirativní i pro ČR, něco podobného i v dalších importních oblastech bychom měli též požadovat. Odpad míří do Rumunska a Bulharska (pravděpodobně v skryté podobě i do Česka) a na druhé straně velký exodus mladých Rumunů a Bulharů do západní Evropy. Podivná elita východoevropských zemí klidně prodá Evropské unii svůj stát, zdraví svých občanů, krásu přírody a nakonec i své občany, málokde na světě se vidí něco podobného.      

Žádné komentáře: