středa 19. února 2020

marion marechal

Na studia do Madridu

Marion Maréchal Le Pen před třemi lety dezertovala, vyjádřil se tak o své vnučce a vzcházející politické hvězdě francouzské pravice Marion Jean-Marie Le Pen když opustila Národní Frontu a jistý poslanecký mandát. Marion se vzdálila od každodenní politiky, cestovala po Africe, studovala, navazovala nové kontakty a hledala nové cesty, jak zvrátit dlouholetou mocenskou blokádu ve Francii. Založila institut ISSEP (institut sociálních, ekonomických a politických věd), který nyní otevřel po Lyonu své druhé centrum v Madridu. Marion se podařilo ustavit mezinárodní síť vědecké a pedagogické  spolupráce, v Rusku s petrohradskou univerzitou, s maronitskou univerzitou v Bejrutu i s dalšími.
        Institut má vyvíjet i rozsáhlou pedagogickou činnost a vychovávat novou evropskou elitu. Program s akcentem na geopolitiku, mezinárodní vztahy, mezinárodní právo a podnikovou gesci. Marion říká, že kultura a historie budou silně přítomné ve všech oborech a institut připraví studenta pro výzvy 21. století. Absolventi by měli být schopni projektovat budoucnost svých národů v globálním světě. Současní španělští a francouzští vůdci podle Marion žijí ve světě prefabrikovaných ekonomických a sociálních idejí, které jsou překonány. Nejsou schopni myslet v delším časovém horizontu, sami se vmanipulovali do pouhé logiky gesce. Současný španělský a francouzský vzdělávací proces dostatečně nerespektuje intelektuální pluralitu a svobodu názoru. Militantnost a ideologické sektářství jdou na úkor poznání a kritického myšlení studentů.
      Marion je přesvědčena, že evropská alternativa přijde z jižních zemí EU, tyto země jsou klíčem k evropské budoucnosti a formování jejich elity je rozhodujícím faktorem směru a kvality jejich příští politiky. Vzdělávací cyklus v institutu je pětiletý, vstupní zkoušky jako na univerzitu. V madridském institutu se otevře též konferenční cyklus. Vedoucí osobnosti institutu mají mezi třiceti a čtyřicetipěti lety a prošli různými společenskými sektory, pojí je konzervativně pravicový náhled na svět. Marion říká, že z institutu se vytvoří exemplární místo pro pluralitní názorové střety bez ideologického prizmatu. Pedagogická osa kolem podnikové gesce a politické vědy a kultura všeobecně. Cílem je formování politických lídrů vybavených transverzální inteligencí a kritickým rozumem. Historie, národní dějiny a geopolitika přítomné ve všech oborech. Vzdělávací cyklus je pětiletý, v Lyonu studuje prvním rokem kolem stovky studentů s mezinárodní síti padesáti pedagogů, Marion plánuje otevřít po Madridu další centrum v Itálii.
      Ve Francii se vyšší vzdělávací centra proměnila v ozbrojenou pěst militantního pokroku a sektářství, kde disidenti nejsou trpěni. Např. Stephane Dorin, profesor v Limoges, vyhozen, protože se odvážil zpochybnit antikolonialistické teorie; filozof Finkelkraut nesčíslně krát inzultován v akademickém prostředí, jenom jeho věhlas zabránil zmrazení jeho veřejného působení; filozof Philippe Soual z  toulousské univerzity, vyhozen, protože lektoroval cyklus „Co je vůbec  člověk“  na letní škole hnutí Manif pour tous (proti homo sňatkům); kampaň proti profesorovi politologie Laurent Bouvetovi z versaillské univerzity, postavil se proti islámskému šátku funkcionářky školských odborů. Některé vyšší školy mají přímo v hlavních programech progresívní pochybné teorie, např. kdysi slavná SciencePo Paris - „Efektivní genderová rovnost ve výzkumu a v akademii“. Rovnost genderu ve výzkumu? Podle Marion to dosvědčuje mizení kritického souzení a nehorázný konformismus, destrukci jazyka a smrt inteligence. Summum debility bylo dosaženo, když Sorbonna zabránila uvedení Aischylova dramatu, protože jedna postava měla černou masku.
      Podle Marion Maréchal totalitarismus je o to nebezpečnější, protože se maskuje morálkou a tolerantností, aby zdůvodnil svou nenávist vůči všemu evropskému, co se neblíží jejich pojetí progresu. Vymývání mozků už zasahuje třetí generaci. Úsilí Marion Maréchal Le Pen ať žehnají bohové, pokud ještě v Evropě nějací zbyli. Naděje malá, ale přesto. Slavný pražský žid Max Brod napsal ve svých pamětech – v roce 1910 nikoho v Praze sionismus nezajímal, přestěhovat se do Palestiny pro většinu židů byl jenom vtip, stačilo pár mladých zapálených mužů s čistým srdcem a velmi rychle se z Prahy stalo významné sionistické centrum.


  

Žádné komentáře: