čtvrtek 5. prosince 2019

ropa konec scenar

Ropa někdy skončí?

Spotřeba ropných produktů a obzvlášť na jejich bázi produkovaná energie je jedním z hlavních faktorů ovlivňující emise oxidu uhlíku (35% emisí oxidu uhlíku v planetárním měřítku jsou důsledkem produkce energie). Éra ropy skončí  v důsledku vyčerpání jejích nalezišť (peak oil) nebo se zpomalí jejich vyčerpávání v důsledku odkrývání nových zdrojů a technologického pokroku? V sedmdesátých letech se predikovalo vyčerpání zdrojů kolem 2030, u hnědého uhlí o sto let později, jak je zřejmé, jsme podstatně blíž konci ropné éry, ale jeho časové situování se  moc neupřesnilo. Je třeba rozlišovat mezi dostupnými zdroji, které jsou ekonomicky exploatovatelné a zdroji, které jsou sice známé, ale exploatace není cenově výhodná, a pak potenciální dosud neobjevené zdroje.
         Analytici používají ke studování časových řad čerpání ropy empiricky  konstruované křivky. Paradoxní, že rezervy známých nalezišť jsou plně odhadnutelné až v okamžiku, kdy se všechno vytěží. K odhadům produkce ropy, včetně rezerv konkrétního naleziště i celé oblasti potenciální těžby, se používá tzv. Hubbertova křivka. V 1956 geolog Shell Oil King Hubbert na základě extrapolací minulých dat a apriorně volených symetrických křivek zvonového typu, predikoval pokles produkce ropy v USA mezi 1967 a 1970. Hubbert v modelu zohlednil i environmentální a ekonomická data i technologické parametry. Metoda platila až do počátku tisíciletí, technologický pokrok a evoluce cen posledních dvou desetiletí podstatně zhoršily predikativní kapacitu modelu. Nicméně se předpokládá, že v planetárním měřítku má křivka produkce zvonovitý charakter a k produkčnímu peaku dojde. S nástupem těžby ropy z břidlicových polí autoři predikativních modelů posunuli peak o pět let. Zajímavý jev – báze zvonové křivky se časově rozšířila a z jejího charakteru plyne zpomalení růstu produkce před vrcholem. Implikuje to, že není možné rychle reagovat na stále rostoucí poptávku a důsledkem jsou vyšší ceny. 
      Pesimistické scénáře předvídaly peak konvenčně těžené ropy mezi 2005 a 2010, u konvenčních zdrojů těžby se to potvrdilo. Časové řady produkce posledních dvou desetiletí  mají spíš charakter konstantní linie než klesající zvonové křivky. Důvodem  je exploatace nekonvenčních zdrojů, jako hluboké moře, břidlice, ultra těžká ropa (exploatace vyžaduje specifické procedury, jako břidlice v Kanadě, extra těžké oleje ve Venezuele).           
       Budoucnost bez ropné krize je málo pravděpodobná, lidstvo na ropě pořád závisí a zdroje mají limitované možnosti i když se objevují nová naleziště a možnosti dobývání. Budoucí scénáře jsou nejisté, jsou závislé na chování spotřebitelů a ekonomickém růstu. Křivka poptávky pravděpodobně nebude mít hladký stabilní  charakter. Skutečnou revoluci v extrakci nekonvenční ropy znamenal rok 2010, ve velkém se začala těžit ropa z břidlic. USA se staly velkým exportérem energie, podle mezinárodní agentury pro energii (AIE) by produkce ropy  v USA mohla dosáhnout v 2025 10 milionů barelů denně (7 milionů v 2018), výrazný pokles těžby v USA se předvídá v 2030, státy vyvážející ropu OPEK mohou produkovat až 20 milionů barelů denně. Realizovatelné zdroje skrývají podle AIE 450 miliard barelů,  a až 1500 miliard podle jiných odhadů. Předpokládá se, že technologický pokrok otevře cestu novým zdrojům, a nějaký koncept vrcholu produkční křivky nebude mít smysl. Scénáře AIE nepředvídají zpomalení ropné produkce před rokem 2040. Analytici ropných scénářů pracovali s hypotézou ropy jako málo dostupné suroviny vyčerpávajících se zdrojů, dnes spíš platí hypotéza dostupné suroviny. V této situaci spotřeba ropy bude podstatným způsobem determinována ekonomickými, politickými a environmentálními kritérii, méně už charakterem vyčerpávající se suroviny.     
        Jaká evoluce poptávky? Na některých faktech se všichni shodnou: rostoucí poptávka ze strany rozvojových zemí, ze strany sektoru dopravy a transportu a petrochemie. Tyto sektory jsou funkcí ekonomického rozvoje a ceny, nakonec celková evoluce poptávky bude rozhodujícím způsobem ovlivněna chováním spotřebitelů, obzvlášť automobilistů, dál technickými regulacemi a veřejnou politikou. Pokud se nebudou odkrývat další ropná naleziště a možnosti extrakce, predikuje se 3%-6% roční rychlost vyčerpávání stávajících nalezišť, což neuspokojí poptávku jakéhokoliv scénáře. Odtud plyne nezbytnost pokračovat ve velkých investicích do rozvoje nových ropných zdrojů. Gap mezi poptávkou a nabídkou je tak velký, že žádná voluntaristická politika omezování spotřeby nebo politika alternativních energií nemohou čelit rostoucí poptávce do roku 2040. Radikální politické omezení spotřeby by způsobilo nepředvídatelnou ekonomickou nerovnováhu.  
     Možnost vyčerpání zdrojů. Hubbertova křivka v planetárním měřítku přestane vykazovat regularity známé z USA. Vysvětlit se to dá tím, že jednotlivé země budou volit různé typy politik, aby čelily ropnému nedostatku a cenovému kolapsu. V této situaci též některé země nebudou ve vleku ekonomického faktu a budou zvýhodněny předjímáním situace a znalostí blížícího se stavu. V každém případě naroste cena ropy. Podobně jako v 1980 nárůst ceny povede ke snížení spotřeby, ropný šok zjemněný kapacitou anticipovat situaci v některých (suverénních) zemích. Produkční křivka ropy se může adaptovat na výrazně sníženou spotřebu, jak se stalo v prvních ropných krizích 1973 a 1979. Radikální nárůst ceny ropy favorizoval hledání jiných možností, extrakci ropy z nedostupných oblastí (Aljaška, hlubší moře, nekonvenční ropa) atd., vedlo to k novým nalezištím a novým možnostem rozvoje. 
     Pravděpodobný je i scénář politicky nastavené horní hranice spotřeby ropy, nejen z důvodů perspektivy jejích brzkého vyčerpání, ale i v rámci boje s klimatických oteplováním. Celková nabídka pak převýší poptávku a promítne se to do snižování ceny, což se dál promítne do zvýšené poptávky. Další negativní aspekt tohoto scénáře je snížení investic do rozvoje ropných zdrojů, jejichž perspektiva je limitována politicky redukovanou poptávkou. Pokud investice budou nedostatečné, může limitovaná poptávka paradoxně vést k nárůstu ceny.
    

Žádné komentáře: