neděle 29. prosince 2019

monument varsava

Monumentální pomník ve Varšavě

Polské ministrestvo zahraničí si předvolalo ruského ambasadora a vyjádřilo mu protest, Andrzejevski v Noci napsal úplně totéž, co v úterý řekl ruský prezident, vykopou ho Poláci z hrobu? Ruský prezident má podle polské propagandy maskovat ruský podíl na válečném harašení v Evropě. Naopak, polská protiruská demagogie dohnala Evropu do stavu permanentních provokací a nenávisti.
      Prezident Putin má přístup k archívním materiálům a Poláci a jiní se možná podiví, co všechno páchali jejich svatí. Putin v úterý na konferenci na ministerstvu obrany v Moskvě se vyjádřil kriticky o rezoluci Evropského parlamentu, která nerozlišuje mezi Hitlerovým Německem a SSSR. Sugeruje, že SSSR je zodpovědný za vypuknutí druhé světové války. Nesmyl, řekl prezident. Co se mě dotýká, řeknu to otevřeně, je to způsob jakým Hitler a oficiální Polsko diskutovali o tzv. židovské otázce. Hitler řekl polskému velvyslanci v Berlíně, že má ideu deportovat židy do Afriky, do kolonií. Představte si v roce 1938 deportovat do Afriky židy! Aby vyhynuli. Na smrt. Polský velvyslanec odpověděl Hitlerovi, a je to zaznamenáno v jeho zprávě ministru Beckovi, když jsem to slyšel, odpověděl jsem Fuehrerovi, udělá-li to, postavíme mu ve Varšavě excelentní čestný pomník. Svoloč, antisemitská svině. Není proto jiných slov. A bez výhrad musí všichni normálně myslící dát ruskému prezidentovi za pravdu.
     Výrok polského velvyslance Lipského zrcadlí vztah mnoha Poláků před válkou k židovské menšině, Polsko ve 30. letech přijalo řadu antižidovských zákonů o nichž se dnes tváří, že neexistovaly,  např. omezení sňatku mezi židem a nežidem, omezení přístupu židovským studentům na polské univerzity atd. Ovšem nezůstalo pouze u toho, v poválečném období a hlavně koncem šedesátých let, tak Poláky rušila velmi ztenčená židovská minorita, jak píše Reich-Ranicky ve svých pamětech, že dnes v Polsku žádní židé téměř nežijí.
 

Žádné komentáře: