neděle 8. prosince 2019

centrum krasy politicke

Země, kde evropskounijní zítra už nastalo

Podivný termín „Centrum politické krásy“, v Německu krycí jméno pro politkorektní režimní hampejz umělecké fasády, z jejich prohlášení: německé nacistické zločiny nejsou plně zdokumentovány, musíme zločiny stále připomínat, stále je mít na očích, markovat masové hroby, stavět nové monumenty atd. Záměr rádoby umělců z centra politické krásy vztyčit v Berlíně před Bundestagem i v jiných německých městech sloupy s popelem zavražděných židů, urazil rodiny pozůstalých i židovské obce. Urazil pietu a vkus každého normálně myslícího. Je normální zločiny minulosti připomínat a modlit se za odpuštění, korigovat svoje činy pod spektrem minulého zla i dobra, ale je perverzní zhmotnit minulé utrpení do podoby politického biče, kterým se má bičovat opozice a celý mlčící národ.
       V Německu v Berlíně popel zavražděných židů ve sloupech politickokorektní luzy a žijící židé nemohou poslat své děti do veřejné školy, kde jim hrozí ponižování a fyzická újma, žid s kippou nepřežije v tomto městě bez újmy jeden den. Sergej Lagodinsky v JuedischeAllgemeine: „Moje dlouholeté obavy se potvrdily, vzpomínka na mrtvé židy v Německu má jediný účel, poučovat Němce. Centrum pro politickou krásu to dovedlo ještě dál, tam kam to už vůbec nepatří, jako společnost se budeme cítit lépe, když se vyneseme nad pachatele a na druhé budeme neustále ukazovat.“
       Centrum politické krásy po záporném stanovisku pozůstalých ustoupilo od svého plánu, nadřazená super humanistická luza politické krásy velmi rychle plánuje nové akce podobného typu. Mainstreamová média udivuje negativní postoj k projektu, bývalý poslanec za zelené Volker Beck podal na tvůrce projektu trestní oznámení. V Deutschlandfunku v hovoru s poslancem wipka moderátorka Seidelová argumentuje všemi možnými způsoby pro tuto nehoráznou perverzi, akce centra politické krásy má prý zabránit spolupráci konzervativních sil s AfD a poslanec je přece též proti této spolupráci. Větší nehoráznost už nikdo nemůže vymyslet, pomník mrtvým židům, aby se zabránilo spolupráci někoho s někým. Poslanec na to říká, že nevidí žádnou souvislost mezi věčným spánkem mrtvých a spoluprací konzervativních sil.
       Syn velkého německého spisovatele Stephana Hermlina pianista Andrej Hermlin se ohradil proti zneužití básně svého otce „Popel Birkenau“ centrem pro politickou krásu. Báseň použili jako motto na sloupech s popelem. Podle spisovatelova syna báseň zneužili k pochybným cílům. K pochybným cílům pochybný vkus, vyjádřil se pianista. Hermlinova pravnučka Mirna Funke je k politickokorektní zvrhlosti centra krásy ještě tvrdší a pravděpodobně to bude mít i soudní dohru: „Zda-li souhlasíme s tímto zneužitím básně mimo literární kontext se nás centrum nedotázalo. Pradědeček by nikdy nesouhlasil s takovým zneužitím své básně k politickým cílům. Centrum politické krásy pohrdá uměním, žádáme, aby nám centrum dalo k dispozici seznam míst, kde se již sloupy vztyčily a kde se báseň v tomto kontextu použila a odkud se bral popel mrtvých“.

Žádné komentáře: