pondělí 4. listopadu 2019

univerzita zds-ka

ZDŠ a univerzita

Odvěkým posláním školy bylo vytesat z buranů civilizované jedince, platilo to staletí. Během čtyřech let ZDŠ Vranovice, která koncentrovala děti okolních obcí, se z dětí Pouzdřan (Mexika) a Přibic (Texasu) atd. stali civilizovaní jedinci schopní po absolvování recitovat zpaměti pasáže KHMáchy a Lermontova. Staletý axiom dnes evidentně neplatí, ze dvou důvodů, má se za to, že děti, které vstupují do škol nejsou burani, naopak často učitelé vyjevují, jak jsou děti digitálně a jinak na výši, a že mají co dělat, aby jim stačili a druhý bod, civilizace v podstatě taky už neexistuje, pokročila do podoby nadnárodního magmatu, kde civilizační tradiční pilíře, jako jsou díla velkých tvůrců minulosti, byly odsunuty do archívů nebo Wikipedie, k jejich otevření je totiž třeba intelektuální vypětí, kterému doba ani současná škola nepřejí.
      V pochybné poloze se nachází celý pedagogický cyklus, možná jeho první stupeň je na tom nejlíp. Škola, univerzita jako brána do nekonečného prostoru lidského poznávání, to je dnes směšné. Univerzita má evidentně jiné funkce než zprostředkovat odborné poznání a rozšířit všeobecný obzor studentů. Na americkém portálu PJ Média píše David Solway, že univerzita je možná nejmocnějším nástrojem antizápadních reflexů a totalitární propagandy v moderních časech. Lidé začínají hledat paralelní cesty, které jim umožní získat vyšší vzdělání a obejít indoktrinaci vysokých škol. V USA začínají vznikat paralelní online struktury, které umožňují získání plnohodnotného vzdělání mimo ideologicky postižené vzdělávací struktury. Nejen v USA, v Lotyšsku mohou ruské děti v prostředí, které je nepřátelské ruské kultuře a vědě, absolvovat online vyšší školu, kterou organizují pedagogové petrohradské university. Kvalita garantována. I v Německu se dnes rýsují privátní alternativy k zideologizovaným univerzitám.
       V Hamburku  násilně zabránili
studenti přednášení profesoru Luckemu, kdysi zakladateli AfD s níž se rozešel, režimní média zprávu předkládala s potutelným komentářem, neměl nic zakládat. Situace ovšem pokročila dál, bývalého ministra vnitra Thomase de Maizière potkalo něco podobného 21. října na univerzitě v Goettingen, 100 levicových studentů mu zabránilo v přednášce věnované literatuře. Mluvčí univerzity to komentoval podivně: „Policie považuje situaci za nebezpečnou, musíme se sklonit před násilím“. Bývalý ministr se donedávna významně podílel na vládě Merkelové a nese vinu na kolapsu občanské společnosti v Německu. V Hamburku zabránilo přímo univerzitní vedení vystoupení šéfa německých liberálů FDP Christiana Lindnera, kterého pozvala skupina liberálních studentů, s argumentem, že by se jednalo o politickou prezentaci. Lindner je mj. velkým bojovníkem právě proti AfD, nyní se démon, který vypustil z lahve, obrací proti němu a jeho partaji. Zvláštní, že na hamburské univerzitě nemají problém s tolerováním prezentací levicové strany (bývalá SED). 
     Univerzity ovládla totalita, v Řecku je to přímo neřešitelný problém, jak pro pravicovou, tak levicovou vládu - univerzitní právo azylu (pro teror) a místo výuky politický boj o celosvětové dobro. V Trentu na sociologii se nepodařilo ani podruhé umožnit vystoupení novináře a válečného korespondenta Biloslava, rektor ho po prvním zmařeném pokusu pozval na novou přednášku, garantoval mu vystoupení, kterého se sám zúčastnil s členy univerzitní ochranky, ale levičáci byli silnější. Podle novináře Biloslava rektor a vedení univerzity dělali co mohli, ovšem strach ze studentů jim nedovolil pozvat policii a dat jí volné pole k vynucení svobody slova pro válečného zpravodaje, kterého levičáci považují za fašisty. 
     Evropské university existují v současné podobě od 11. století, založení univerzity patřilo k význačným počinům panovníka, který dodnes stojí za zmínku historickému kalendáři. Bylo to místo drilu a svobodného ducha. Mefisto vysvětluje ve Faustovi mladému adeptovi, co všechno bude muset projít, aby se stal mistrem věd, mladík raději dává přednost rodné dědině před vědami. Dnes je univerzita spíš místem pro „užij si“.  Univerzita oplývala řadou privilegií, jako autonomie a právo na azyl. Azyl mistrům jejichž učení bylo v rozporu s tehdejším mainstreamem, dnes se tito mistři musí univerzitám vyhýbat, vládne tam levicový ortodoxní konformismus. Privilegium autonomie oproti moci mělo zajistit prostor pro neutralitu a objektivní poznání. Dnes právě naopak, univerzitní programy definované univerzitními činovníky a často konformní s přáním studentů, jsou všechno jiné kromě objektivity.
      Univerzity se často ocitly pod tlakem totalitárních a diktátorských systémů, ale zřídka kdy, jako to platí dnes, kdy jsou jedním z hlavních inspirátorů nastupující skryté antidemokratické totality a generátorem totalitárních idejí. University poskytovaly ideologickou oporu zvrhlým systémům jako nacismu v Německu, jeho zvrhlým rasovým teoriím, ale i filozofickou oporu pro hitlerovské války a snahu po světovládě. Nacistická ideologie ovládla univerzity totálním způsobem. Na druhé straně komunistické teorie měly oporu v katedrách marxismu-leninismu, ale nedá se tvrdit, že v sedmdesátých a osmdesátých letech, kromě těchto kateder, měl režim oporu v univerzitním prostředí, nebo že by univerzity ovládl totálním způsobem. K tomu došlo v nacistickém Německu a něco podobného se rýsuje dnes. Nedávná rezoluce Evropského parlamentu a následná mediální maistreamová propaganda zde záměrně ignorují historickou pravdu. 

Žádné komentáře: