neděle 24. listopadu 2019

france culture

Kulturní skřehotání

Státní rádio France Culture je ve Francii považováno za vrcholovou instituci, v rigidním francouzském centralismu sdělují státní kulturní centra poddaným, co je kulturní a dnes už jedním dechem též, co je fašistické. Kulturní nespavci v této podivuhodné zemi leží v noci v posteli se sluchátky připíchnutými na toto rádio. Podle rádia, a na webu rádia to spojili s videem, se veřejnosti zatajuje, že řecké sochy byly nalakovány na bílo, aby se vyzdvihla bílá rasa a zabránilo mísení ras. Barva řeckých soch je důsledek 2000letého reakčního výkladu historie, původně se jednalo o barevné sochy a jiné rasy než bílé, uvádí to profesor Sorbonny Philippe Jockey. Prvním argumentem proti tomuto nesmyslu je francouzský prezident samotný, ať se ho Sorbonna zeptá proč v posteli dává přednost černochům a nikoliv typům uchopených řeckými sochami. Přišla doba, kdy diplom z vokovické Sorbonny má zajímavější zvuk než té pařížské.
    „Historie nám lhala, aby nastolila bílý západní ideál, proti barevným symbolům dokonalosti a mísení“.  Bílá barva soch je podle Jockeye podvodem a projevem bílého imperialismu. K otevření výstavy ve vile Medicis v Římě věnované kopiím antických soch z 16. až 20. století komentář konzervátorky z Louvru Elisabethy Bretonové - v muzeu udeří bílá barva mramoru, opět technika a materiál nastolí pojímání těchto modelů, bílá barva je důsledkem, co Francouz uvidí v Římě, jsou sochy, které budou bílé. Chemie dokazuje, že sochy nebyly původně bílé, Winckelmann v 18. století axiomatizoval bílou barvu Řeků. Podle Jockeye bílá antika sloužila argumentem řeckému národu v 1830, kdy se zbavil tureckého jha, zbavili se prý všeho, co nebylo bílé. Jockey jedním dechem naznačuje, že dnešní Řekové nemají s antikou nic společného, zemi ukradli Turkům.
      Ve videu Jockey několikrát opakuje, že sochy byly pečlivě přetřeny, v novověku se bílé sochy předkládali ke kopírování začínajícím umělcům a tím se jim sugerovalo toto rasistické dogma. Renezanční sochaři prý kopírovali řecké sochy podle římských kopií aniž znali jejich původní barvu. Renezance na prvním místě nic nekopírovala, v antice viděla inspiraci, ale díla jsou původní tvorbou ducha doby, koho podle sorbonnského chudáka kopíroval Michelangelo? Podle Jockeye  se odmítání cizího a jinobarevného projevuje už u Plinia Staršího a pak to jde až k nacismu, křesťanství v tom pokračovalo, bílá barva mu symbolizovala nevinnost a posvátnost. Xenofobie křesťanského západu plodila bílé sochy a hitlerovský nacismus to dokončil. Teprve rok 1968 nás osvobozuje od rasistického, xenofobního mýtu.
     Evropskounijní ideologové obviňují kdekoho z komplotismu, ale zde jejich hlásná trouba France Culture Francouzům sděluje, že komplotem je celá evropská historie. Liberálně demokratická postmoderní forma perverze vydávající se za vědu, která není ani liberální ani demokratická, se pokouší dekonfigurovat logiku chápání věcí a racionalitu samotnou. Ukazuje se, že ultraliberální relativizování všeho, není nic jiného než primitivní totalitární uzurpace kultury. Bohužel relace ve France Culture není ničím marginálním, ale velmi podstatných fenomenem degenerované západní liberální demokracie a celé Evropské unie. Dekonfigurace řeckého mýtu čtyři a půl minutovým videem, to je zcela typické pro pavědu, která ovládla evropské humanitní katedry, nacistou už Plinius, duchovní souputník Adolfa Hitlera.
     Saskia pořad komentuje na twitteru rádia – France Culture nemá nic společného ani s Francií, ani s kulturou, šíří propagandu a pohrdání k jiným názorům. Součástí tohoto komplotu, který zahrnuje i shoa, a pak taky uražený nos sfingy, aby se zatajilo, že Egypťané byli černí a nezapomenout, že antičtí Řekové byli muslimy. 


Žádné komentáře: