středa 23. října 2019

zemmour levy polemika

Zemmour kontra Lévy

Ve Francii mají zvláštní instituci, říkají tomu mobilizace intelektuálů, jinde se mobilizuje intelekt, tam intelektuálové. Mobilizují se celkem výběrově i když logika tohoto výběru má jistou skrytou logiku, např. mobilizují proti Srbům, za Bosňáky, za Palestince, za bombardování Libye, proti rasismu, za právo do bazénu v burce atd. Celé toto kino má v zemi velkou váhu, v televizi a v novinách to vydávají za nejblíž absolutní pravdě. Někdy se nestihnou mobilizovat, obvykle v letním období, když meditují ve svých vilách v Maroku, v Provence atd., pak se nebombarduje. Do vznešené třídy intelektuálů patří filozof Lévy, ten dokonce v mládí o tom napsal knihu Zodpovědnost intelektuálů, tj. nás vyvolených, do skupiny patří Attali, Cohn-Bendit aj. Mobilizují s oblibou proti rasismu, a pak má objekt jejich mobilizace smůlu.
     Eric Zemmour je excelentní intelektuál, ale do skupiny ho nevzali, právě naopak, proti němu mobilizují. Zemmoura vyhodili z několika státních televizí, ale časy se přece jenom trochu mění a tak nebylo možné ho úplně umlčet.  Polemista Zemmour, jak se mu ve Francii říká, má nebetyčnou popularitu, plynoucí z intelektuální bravury, s kterou polemizuje s politickokorektními mainstreamovými názory. Předevčírem se utkal v televizi CNews s hlavním intelektuálním mobilizátorem filozofem Bernard-Henri Lévym. Dvě protichůdné ideje Francie.
EZ. Rád si vás poslechnu, protože pro vás je vždy všechno tak jednoduché, vše je tak dobré,..., jsou jenom dvě skupiny lidí, ušlechtilí a dobří, oproti těm vadným. Ušlechtilí věří v Harryho Pottera. Problémem je pouze realita, ta vám nedává za pravdu.
BHL. Vystupujete na různých sešlostech pravice nebo extrémní pravice. Říkáte, že Francie je okupována, a že je třeba klást odpor. Zcela nezodpovědné, šílené. Jste paličem ducha.
EZ. 30 let hlásáte, že islám patří do naší kultury. Islám není kompatibilní s demokracií, s republikou. Jednoduše proto, že stačí číst jeho texty, které vyvrací to, co říkáte. Když jde o Kurdy a Bosňáky vybízíte je k revoltě. Nikdy ne Francouze. Když se Francouz chce postavit proti mizérii přítomnosti, říkáte, že je pétainista a rasista. Ale takhle to nejde, Francouzi jsou též velkým národem.
BHL. (…) Francie pokud vím není okupována, není v nebezpečí..  
EZ. Francie se nachází ve smrtelném nebezpečí. Dotýká se mě to víc než Kurdové nebo Bosňáci. (…) Francie čelí rozpadu, existují zde enklávy cizinců, kteří nejsou Francouzi. (…) Co mě zajímá a eminentně se mě to dotýká, to je pouze situace francouzského lidu.
    Polemika Zemmoura a Lévyho se dál koncentrovala na problémy Evropy. Podle BHL se nechal prostor pro konstituování velkých antidemokratických impérií, jako Turecko, Rusko, Persie, Čína a radikáních verzí sunnismu. Aby se čelilo hrozbám, které přichází od těchto antidemokratických mocností, je sjednocení a síla Evropy pravděpodobně jedinou možností. Zemmour: „Takto popsaná Evropa není adekvátní, je to Evropa vymyšlená. Je to Evropa obchodního práva, práva člověka, proti Evropě národů. Je bizarní, že pokud hovoříte o tom, že lid a národy jsou svobodné nebo na to mají právo, pak je to všude jinde než v Evropě a ve Francii. Tam se proměníte v imperialistu a obhajujete impérium, a navíc rozplizlé impérium. (…) Podle mě jako každodenního komentátora politických událostí, jediní, kteří opravdu brání Evropu, pak je to Maďarsko, Polsko, Salviniho Itálie. Všichni ti, které nenávidíte a nadáváte do populistů jsou obránci evropské civilizace.“     

Žádné komentáře: