čtvrtek 19. září 2019

oxford media studie

Oxford studie o televizi a rozhlasu

Zkoumání oxfordské univerzity cílilo na veřejnoprávní i privátní média v osmi zemích, mezi nimi i ČR (Británie, Francie, Německo, Finsko, Řecko, Itálie, Španělsko). Jaké publikum médium osloví a v jakém formátu.   Zájem o veřejnoprávní rozhlas a televizi (VRT) podle sociálních strat.
    Signifikantně větší zájem o VRT se ve všech zemích objevuje u starších populačních segmentů a u více vzdělaných. Podstatně menší zájem o informace VRT u méně vzdělanějších segmentů u online i offline publika. U offline publika oficiálních médií VRT je  rozdíl mezi vzdělanostně nejvyšším a nejnižším tercilem ze všech sledovaných zemí největší v České republice (ČT a ČR) 27% (71% formálně nejvzdělanějšího publika se obrací pro informace na ČTaČR, u formálně nejméně vzdělaných je to 44%), v Británii (BBC) je rozdíl 15%. Rozdíl ve vzdělanostních tercilech není v podstatě pozorován u německé a španělské televize a rádia. Vypovídá to o unifikovanosti populace než o nějaké nerovnosti mezi vzdělanými a málo vzdělanými, jak se to interpretuje. Méně formálně vzdělaný segment má přirozenější a instinktivnější zájmy než konformně sedentarizovaný vzdělanější segment.
     VRT má větší podíl publika u formálně vzdělanějších, jak online, tak offline, téměř procentuálně opačná situace je u privátních vysílačů, zde vítězí segment formálně méně vzdělaných. Formálně méně vzdělané publikum informace oficiálních vysílačů moc neoslovuje, privátní vysílače v ČR mají u tohoto segmentu populace o 15% víc publika než u vzdělanějších, o Facebook  má zájem o 16% víc lidí v nejnižším vzdělanostním tercilu než v nejvyšším. ČR se v této statistice blíží Británii (12% u privátních vysílačů a 6% u Facebooku). V případě BBC se komentáře těmto číslům podivují, tento kanál je považován za divácky a posluchačsky za top, ale jak vidět, není to úplně pravda.
     Statistiky pro ČR (se Španělskem) udávají mezi lety 2016 a 2019 největší propad zájmu mladých do 25 let o informace ze státních televizí a rozhlasu (o 8%), zájem ovšem klesá ve všech zemích. V ČR je též největší rozdíl (23%) u státních médií VTR jako hlavního informačního zdroje mezi starší a mladou populací do 25 let.
      Zajímavá je klasifikace publika podle sebereportované politické pozice. U BBC mírně převažuje levicově publikum, Sky má pravicové publikum, v Německu ARD a ZDF jednoznačně levicové publikum, na tyto kanály se normální člověk nemůže dívat, celkem objektivní a kvalitní polostátní francouzský kanál BFM má vesměs pravicové publikum, stejně tak státní TF1. V Itálii státní RAI, kterou ovládají dlouhodobě levičáci, má převážně levicové publikum, objektivnější Berlusconiho Mediaset má pravicové publikum. V Řecku státní ERT, kterou obnovila Tsiprasova vláda a jejíž kádry jsou levicové, má levicové publikum, informačně kvalitnější privátní Skai jednoznačně pravicové publikum. V České republice panuje podivná anomálie, většina publika ČT a ČR uvádí pravicovou orientaci, Prima a Nova mají mít levicové publikum, pokud ovšem kalouskovci a piráti uvádí pravicovost, pak statistiky klamou, stoupenci levičácké evropskounijní ideologie se pletou, nemají pravicové politické názory.
      Zajímavé konjunkce sebereportovaných názorových skupin. V Itálii v podstatě splývají názorové skupiny publika, které se chápou jako víc populistické u RAI i Mediasetu, přitom RAI publikum je většinově levicové, u Mediaset pravicové, jasně se zde projevuje jev hnutí M5s, které se považuje za levicové a populistické. V Německu se publikum ARD a ZDF, které je levicové, současně promítá do skupiny méně populistické, ve Francii pravicové publikum BFM je současně více populistické, v Británii pravicové publikum u Sky je současně velmi populistické, v Řecku levicové ERT je nepopulistické, pravicové publikum Skai je podstatně víc populistické.
     V ČR jistá anomálie, sebereportovaná pravicovost u publika ČT se kryje většinou s menší inklinací k populismu, levicové publikum u Novy a Primy je výrazně populisticky orientováno. U privátních vysílačů podobný jev jako v Itálii u státní televize. U ČT a ČR jev, který nemá jinde paralelu, pravicové publikum se kryje s většinově nepopulistickým náhledem, obvykle pravicovost a populistický náhled se překrývají. V ČR se pravděpodobně pravicová intuice publika dostatečně nerozvinula, projevuje se zde důsledek totální konformity pravicového politického spektra s levicovou evropskounijní ideologií.   


Žádné komentáře: