sobota 21. září 2019

ndr nsr sjednoceni

NDR a NSR

Po třiceti letech společného života a po obrovských financích ze západu nalitých především do infrastruktury, která jak se ukazuje, je především k ničemu, se obyvatelé bývalé NDR cítí ve své zemi jako obyvatelé druhé kategorie. Možná brzo budou mít pocit třetí kategorie až vládnoucí režim úplně prosadí své imigrační a islamizační plány. Pocit druhé kategorie má podle hloubkového průzkumu 57% obyvatel, pouze 38% se domnívá, že sjednocení východní a západní části se zdařilo, v segmentu mladších 40 let se to kupodivu domnívá jen 20%.
       Polovina obyvatelstva bývalé NDR je nespokojena s vládnoucí formou demokracie. Celkem šokující čísla, která mají konkrétní politické vyjádření ve volebních sympatiích obyvatelstva pro alternativní politickou sílu AfD. Zvláštní, ultra konzumní materiálním blahobytem nadmutá  společnost, vyvolává v obyvatelstvu východních regionů dlouhodobě společensky inferiorní pocity. Pokud by se dnes konalo referendum o sjednocení východu se západem, výsledek by možná svět překvapil.
     Příští středu mají být zveřejněny každoročně publikované informace o stavu německého sjednocení, některá fakta již pronikla do médií. Na každý rok předkládané statistiky je třeba nahlížet s jistou rezervou, výkonnost státu popř. regionu nelze vtěsnat do jednoduchého kalkulu součtového HDP. Měřit kvalitu života je složitější, např. se pozoruje, že nemalá část vysoce kvalifikovaných mladších lidí, kteří mohou pracovat z domova, přesídluje ze západu např. do Braniborska, kde, jak uvádí, má život podstatně kvalitnější úroveň než v Berlíně nebo hustě obydlené západní části.
     Podle statistik sjednocení měla ekonomická síla východního Německa stoupnout od roku 1990, kdy činila 43% západoněmecké, na dnešních 75%. Má to být něco kolem evropskounijního průměru, v České republice je to něco nad evropskounijním průměrem, aniž jsme museli úplně ztratit státní suverenitu, inferiorně se necítíme a žádné historicky astronomické investice do podniků a infrastruktury nepřišly. Navíc z ČR každý rok odteče na západ kolem 30 miliard eur zisku, do východního Německa má západní Německo stále vkládat finance.
      Nezaměstnanost v bývalé NDR se pohybuje kolem 6.4%, na západě kolem 5%. Mzdy dosahují 85% západní úrovně. Bývalá NDR je postižena jednou katastrofou gigantické dimenze, miliony práceschopného obyvatelstva se přesunuly nebo dojíždí do západní části. Obrovský odtok mladých kvalifikovaných lidí do západní části a s tím spojená dřímající ekonomická katastrofa. Např. v Johanngeorgenstadtu kousek za hranicemi, počet obyvatel klesl na polovinu, střední školy se zavřely. Efekt západoněmecké finanční pomoci je patrný pouze na jednom místě - továrny sice nefungují, ale za obrovské peníze se zakonzervovaly, na české straně by měly možná podobu brownfields.  
     Západní Německo profituje obrovským způsobem z milionů kvalifikovaných východních Němců, kteří museli opustit své domovy, oficiální propaganda vsugerovává obyvatelstvu, že západ stále na východní část doplácí, o přínosu východoněmecké kvalifikované mladé pracovní síly oficiální propaganda nemluví, stejně tak o tom, jakou lidskou i ekonomickou katastrofu pro východní region to znamená.
      Průměrná produktivita v průmyslu má být na východě o 20% nižší než na západě. O této statistice lze důvodně též pochybovat. Totiž jako jeden z hlavních důvodů se uvádí zcela formální skutečnost - 464 z 500 velkých německých podniků mají centrálu na západě, a z toho plynoucí fakta, jako jsou vnitropodnikové finanční toky a organizace, mají mít tak rozhodující vliv na produktivitu. Další uváděný důvod pro nižší produktivitu je zcela absurdní, ve východním Německu pracuje pouze 7.6% zaměstnanců u velkých firem, na západě je to 23%. Struktura malých podniků má mít negativní vliv na produktivitu. Malý podnik je tradičně považován za generátor podnikatelské aktivity a pozitivní pro celospolečenský progres než např. megapodnik typu automobilka. Třetím uváděným  důvodem pro nižší produktivitu je nedostatek kvalifikované pracovní síly, kterou nelítostně pohltilo západní Německo. Podle IFO institutu v Drážďanech je to právě nedostatek kvalifikované pracovní síly, která brzdí rozvoj východní části, vládnoucí režim z toho ovšem vyvozuje, že se východním Němcům musí poslat kvalifikovaná pracovní síla ze severní Afriky a z Afghánistánu.


Žádné komentáře: