úterý 13. srpna 2019

sloterdijk watson

Věda před hřbitovem

Velcí vědci udělají nejlépe když rychle zemřou, už jich na planetě moc nezbývá, prokázalo se, že jsou brzdou pokrokové doby. Nebude to dlouho trvat a katedry definitivně ovládne mladá antirasističtá věda, je zarputilá a důsledná, na sto procent pokrok, úplně všichni antirasističtí, už ne blbí a geniální, ale antirasisticky-klimatologicky-imigrantsky pokrokoví versus ostatní - je nové paradigma doby. Jsme hrdí Češi, na špici progresu máme českou televizi  a tisíce studentů i s lektory vyšších vzdělávacích zařízení.
     Jeden z posledních německých filozofů hodný toho jména Sloterdijk, napsal v poslední knize „Nach Gott“, příroda, ta ironická čarodějka, obrátila, genialita se už nerodí, pohrdli jsme jí. V jeho případě k obratu přírody ještě nedošlo, a jak to s ním dopadlo? „Na univerzitě jsem pořád trpěn (bodejť), mladší kolegové mě pořád zdraví, ale jako bych byl nemocný, pak občas knajpa a pár známých“. Je těžce nemocný, není proimigrantsky a antirasisticky pokrokový.
      V jeho případě to ještě nedopadlo nejhůř, přece jenom ve svých konstrukcích a analogiích je opatrnější, a navíc počty výtisků nejsou moc vysoké. V zmíněné knize analyzuje gnosi, jak pryč z pornografického purgatoria, za nějž gnostici svět považovali. Filozof to pojmenoval spása těch spásy-ne-schopných nebo vyléčení těch nevyléčitelných. Tyto kategorie ušlechtilých duší cílí na spásu celého světa, ale samotné chudinky spásy nedojdou. Jejich projekci vlastní touhy po spasení do světového měřítka, považuje filozof za nelegitimní. Vždycky to skončí zbožštěním rozhodujícího hnutí - církve, partaje nebo kognitivní elity. V dnešních pi-news je hovor s jedním studentem z Antify, jako by stál modelem filozofových úvah, až doděláme veškeré skryté nacisty, zavládne mír a láska v celé Evropě, musíme zintenzívnit podpalování aut členům AfD.
     Sloterdijk píše, že až na druhý pohled se rozpozná hrubý pseudognostik v pruské státní službě, Hegel. Cestu spásy naordinoval učícímu se molochovi, světovému duchu. Potrefené husy vždycky zakejhají, filozofa posílají do důchodu kolegové i studenti. Gnostici v bruselské Komisi a jejich odnože nejsou tak komplikovaní jako Hegel, v jejich případě příroda použila novou unifikační metodiku plození, dají se rozpoznat na první pohled.
       Hůř dopadl velký objevitel přenosu genetické informace James Watson. Za jeho ne politickokorektní výroky o inteligenci a rasách mu sebrala laboratoř Cold Spring Harbor (a další) v New Yorku čestné tituly. U Nobelovy ceny to nebude tak snadné, museli by oživit zakladatele ceny Nobela, a na to si pokroková věda zatím netroufá. V roce 2007 byl propuštěn ze zmíněné laboratoře kvůli tezi, že perspektivy Afriky nejsou inherentně dobré, všechny naše sociální politiky jsou založeny na faktu, že inteligence je všude stejná. Jinými slovy z vědcovy teze plyne, že západní metody a přístupy nemohou Africe pomoci, kontinent musí vyjít ze svého typu inteligence a hodnot. Podle Watsona mezi černou a bílou rasou je geneticky podmíněný rozdíl v testování IQ, neznamená to, že intelekt černocha je horší než bílého, je jednoduše jiný. IQ je svým způsobem unifikačním parametrem, polohloupé evropskounijní elity nenávidí genialitu, unifikační parametr IQ ji nezachytí. Je paradoxní, že na jedné straně hlásají totální unifikaci a na druhé straně měří IQ, implicitně to znamená, že IQ v důsledku unifikuje než diverzifikuje. Genialita je polemickou a problematickou kvalitou, která v EU nemá místo, IQ unifikace je odezva na zprůměrovanou situaci. Další kvalitativní roviny EU nepřipouští. Černoši na Barbadosu mají průměrné IQ o dvacet bodů nižší než Argentinci, přitom na Barbadosu je vyšší HDP na hlavu a všechny měřitelné indexy kvality života jsou tam lepší než v Argentině. Tedy IQ bude spíš než kvalitu života zachycovat optimálnost individua pro práci v německém skladu. Poslední roky časopisy vydávané Elsevierem publikovaly řadu studií, kde se jasně prokázala rasová a etnická podmíněnost výsledků testování IQ. To ovšem nebrání univerzitním činitelům a mainstreamovým médiím, aby velkého vědce permanentně skandalizovali.
       Počátkem roku stovky lidí žádaly odstranění z Oxfordu Johna Finnise, katolického profesora práva a filozofie za jeho výroky z devadesátých let o homosexualitě. V roce 2015 likvidace nositele Nobelovy ceny biochemika Tim Hunta v Londýně atd. V pozadí obvykle stojí perverzní laická kultura založená na pocitech a údajných obětech, materialistická, zvrhlá, unifikovaná, antirasistická a hlavně pseudopokroková, tomu všemu dělají klaku mainstreamová média. Laboratoř v New Yorku potrestala Watsona za jeho výroky z loňského léta takovým způsobem, který se dá kvalifikovat jako podlost nejvyššího kalibru, nemohl se bránit, vloni v říjnu měl autonehodu a podle rodiny není moc schopen komunikovat.

Žádné komentáře: