pátek 16. srpna 2019

alarm berlin

Alarm Berlín

Gideon Joffe, předseda židovské obce v Berlíně v BildZeitung. Celý článek musí vzbudit v Evropanovi hrůzné znepokojení. Plkání o demokracii, o osvobození ze sovětského područí až po radostnou evropskounijní  přítomnost, o které nám zpívá den za dnem česká televize v propagandistických agitkách, nejsou než vyčpělou a banální kulisou zastírající podstatnější déja vu. Směrem k zbanalizování kriminální podstaty, která ve své podstatě míří i na všechny ostatní. Výpověď předsedy berlínské židovské obce téměř opsaná z knihy Reich-Ranického „Můj život“, o jeho školních letech v hitlerovském Německu. 
      Židovské Mendelssohnovo gymnázium v Berlíně je plné židovských uprchlíků z jiných škol - „byli z nich bezostyšně vyhnáni“. Předseda židovské obce říká, že mu není známo, že by nějaký muslimský student musel opustit v Německu nebo v Evropě školu kvůli tomu, že je muslim. Předseda to pozoruje správně, vládnoucí evropskounijní luza a její národní quislingové by v tom případě  pošpinili celé město a školu by nejspíš zavřeli. Židé se podle předsedy Joffeho ze strachu o vlastní bezpečnost stáhli zpátky, kippa už není v berlínských ulicích možná, ale o to víc narůstá den za dnem počet zahalených hlav.
        Vidí to Joffe přesně, ptá se žurnalista v BildZeitung a dodává, bohužel je to tak i podle spolkového úřadu na ochranu ústavy, antisemitismus (spíš nenávist k židům) od muslimských skupin i jednotlivců je velkou výzvou pro celou společnost. Všechna židovská zařízení v Německu jsou pod silnou policejní ochranou. Je to normální situace, že židé se musí tak obávat o svoji bezpečnost? V Německu úplně normální, toho si reportéři ČT ve svých reportážích z této země nevšimli. Podle žurnalisty v BildZeitung vinu na situaci nesou politici, Hamas a Hisbollah jsou tolerovány, stejně jako muslimští bratři a íránští mullahové. 

Žádné komentáře: