sobota 17. srpna 2019

francis arinze emigrace

Kardinál Francis Arinze

V záplavě neuvěřitelných tlachů a už ani nezastíraných podvodů o uprchlících, které chrlí kanceláře Evropské unie a její servisní agentury v členských zemích plus František z Vatikánu, nigerijský kardinál velké reputace Francis Arinze tyto bláboly odkopne pár větami, které vyjasní vše podstatné. Kardinálovi je sice už 87 let, ale pokud nahradí současného, poněkud sklerotičtějšího nájemníka, věci se dají do pohybu. Kardinál je prefektem kongregace božího kultu ve Vatikánu, v hovoru s Catholic Herald.
      „Nepodvádějte mládež (africkou), v Evropě nerostou peníze na stromech. Evropa i Amerika mohou velmi pomoci, když nebudou vybízet mladé, aby přišli do Evropy, jako by tam kvetla rajská zahrada a peníze rostly na stromech, ale když pomohou jejich zemím“.
     Každá země – řekl africký kardinál – musí pochopit koho může přijmout. Ale nejen přijmout, ale dát mu bydlení, práci, pomoci rodině, kulturně začlenit. Přijetí imigranta musí znamenat integraci a ne pouze jednoduché využití. 
       Podle kardinála, země, které ztrácí své mladé, ztrácí kapacitu konstruovat svoji budoucnost. „Je lepší, když osoba zůstane ve vlastní zemi – vesnici, městě, oblasti – a pracuje tam. Generelně nelze negovat právo osoby hledat si jinou oblast, kde se najde klid, lepší vzdělání, kultura a ekonomická příležitost. Ale když vyslovíme slovo imigranti, měli bychom se ptát, jaká je jejich budoucnost, rodinný život, kultura, náboženství. Musíme poděkovat těm, kteří jsou k nim laskaví, kteří je přijmou, učí to Bible. Ale nesmíme ztratit ze zřetele předchozí úvahy".   
      Jednoduchá jsou kardinálova slova, ale velmi hluboká. Generelně nelze odmítnout právo osoby, jednotlivce, hledat si své místo pod sluncem. Ale odmítnou prolhanou politiku Evropské unie masové imigrace a nahrazení evropské populace ve velkém. To je zločin proti historii i Bibli. Právo osoby není totéž co právo milionů. Evropskounijní byrokraté hodlají integrovat mezi sebe černochy, jejichž převoz z Afriky nepřímo nebo i přímo organizují? Začlenit kulturně je podle kardinála jeden z imperativů. Jak začlenit miliony muslimů do evropské kultury není zatím vyřešeno a zde vyplývá z kardinálových slov, i jeho předchozích vyjádření, nutnost extrémní obezřetnosti.
       Ovšem nejen masová migrace je tématem, ale kardinál možná mimoděk otevřel jeden z velkých problémů Evropy. Migrace a vylidňování vesnic, malých měst a celých periferních regionů. Všichni do hlavních měst. S fatálním důsledkem ztráty kultury, přirozené zkušenosti a dovednosti, tradičního průmyslu a kreativity. Důsledkem je možná též kolaps porodnosti v evropských zemích, v hlavních městech se moc nerodí. Lepší pro národ a stát, a konečně i pro ně samotné, když mladí budou budovat svůj domov, město, vesnici a oblast, kde se narodili, to je též implicitně obsaženo v kardinálových slovech.


Žádné komentáře: