středa 17. července 2019

mutace rackete lilienthal

Co s nimi máme společného?

Pokrokové tlachy (a jejich úderné jednotky) v evropskounijní centrální zemi (SRN) se vymkly z řetězů a šílí. Ula Jelpke, expertka  levicové strany, na tribuně německého parlamentu zjevila velkou pravdu, fascinovala zbývající  proimigrantsky stmelenou poslaneckou masu (mimo AfD): Maroko a Alžírsko nejsou bezpečné země, v Alžírsku potřebuje okamžitě transfér do Evropy 200 000 Afričanů, z neznámých důvodů poslankyně obzvlášť zalkala nad 4000 Palestinci, kteří tam též čekají. Z frankofonního marockého tisku zcela jasně vyplývá jedno nebezpečí pro místní populaci, tam přebývající Syřané nejsou považovaní za nejbezpečnější etnickou skupinu pro obyvatelstvo, zaplňují černé kroniky novin, pomatená německá poslankyně jimi chce obohatit německý popř. i český prostor. 
      Kapitánka Sea-Watch Rackete, kapitánka v uvozovkách, když vzala kormidlo v přístavním manévru, způsobila téměř katastrofu, italský rudý mafiózní soud soud ji pustil na svobodu, radikal-šik kulturní fronta celé západní Evropy, málo šik Macron plus ČT jí aplaudují. Čím je pozoruhodná, mimo plkání a naivní hlouposti, tato evidentně vilná samička, která z ušlechtilých důvodů děcka mít nikdy nebude.
      S německou Racketou se explicitně prokázalo, že v západní Evropě definitivně zvítězila politckokorektní mutace nebezpečné německé historie, kýčovitá paralela s onou trapnou dobou, vítězství soudobé vůle v pojetí kýčovitých mutantů velkého předchůdce. V slavném dokumentu „Vítězství vůle“, což byla dobře nastříhaná cesta Adolfa Hitlera na sjezd strany v Norimberku, plus mystická vystoupení vůdce na soklu v podvečer před masami fascinovaných tatíků německé Rackety, Leni Riefenstahlová sugerovala světu, že vítězství je tu, a nic mu už nestojí v cestě, svým způsobem měla pravdu, trvalo to moc dlouho. S Rackete se prokázalo, že fašizující evropskounijní ideologie, jejímž hlavním bodem je masový tranfér milionů z jiných civilizací a náboženství do Evropy, též definitivně zvítězila. Vítězství taky potrvá věčnost a konce budou úplně stejné jako u toho minulého.
       Podobnost dvou historických situací i v primárním symbolismu je zarážející, pouze jedna velká síla, což je pro Němce typické, neexistuje  víc možností, žádné nuance v názoru, existuje jen jedno velké Dobro a velké Zlo, které musí být totálně zničeno. Nakonec se tehdejší epocha koncentrovala do gest a lavin pravdy z úst vůdce, a dnes s Rackete, která mluvit moc neumí, se epocha koncentruje na mávání kormidlem od severní Afriky do Evropy. Vůdce byl méně kýčovitější. 
        Žádná rozumná evropskounijní politika dnes neexistuje, žádné vize např. o reindustrializaci, žádné programy jak reanimovat ekonomiku Středozemí, v žebříčcích inovativních firem a odvětví Evropa dnes téměř nefiguruje. Veškerou politiku nahradil ideologický balast, kde jde jen o jednu věc – stamiliony transferovat do Evropy, eliminovat evropské civilizační kořeny, odřezat Evropu od civilizačních zdrojů a vytvořit povolnou amorfní, lehce ovladatelnou masu vykořeněných individuí – ostatní politika je pouhé zastírání, kvalitativně v podstatně nižších rovinách.
        Dokument
Riefenstahlové ve své době měl nižší publicitu než v posledních třiceti letech, stále je na programu filmových klubů po celém světě, tenkrát pouze několikrát v německém filmovém týdeníku. Vítězná Rackete má větší publicitu v politickokorektních médiích Evropské unie, v Německu stále na programu dne. Nic jiného se vlastně neděje, ostatní není moc významné, sám tento fakt naznačuje, co je v evropskounijní politice klíčové.
       V německých médiích mají nesmysly Uly Jelpke, Rackete a spol. nejvyšší prioritu, vydávají je za hlas nejvyšší morálky, pochybovat není dovoleno, v médiích a školách všeho druhu to má charakter fyzikálního zákona. Okamžitě se musí všichni migranti z Libye (půl milionu a další na cestě) transferovat do Evropy, řekla významná Němka Rackete v pondělním Bildu. Dál se musí přijmout všichni tzv. klimatičtí imigranti (stamiliony), to je morální zákon. V některých afrických zemích Evropa přímo zničila možnosti obživy a máme prý zodpovědnost za tyto lidi.

Žádné komentáře: