sobota 13. července 2019

ursula leyen bundeswehr

Blbý a blbější

Termín samotný dnes naštěstí ztratil svůj destruktivní náboj, dokonce zavání rasismem, báli jsme se toho kdysi jako čert kříže. Je blbý, byl výrok s kterým nic nespravil ani okresní tajemník strany, i soudruh, kterého výroková množina zahrnula, měl stranickou významnost, zúčastňoval se aktivně prvomájového průvodu a jeho pozorování pozorně naslouchaly okresní stranické a jiné orgány. Výrokem „nepripúšťat na saka“ se v osmdesátých letech zpochybňovala intelektuální integrita významného partajního tajemníka, zdálo se, že i komunistická strana začala bojovat s rasismem a blbým se otvírají i nejvyšší posty.
       Výrokem samotným odsoudil učitel dějepisu nebo chemie žáka do dlouholetých muk školní docházky, nikdo z ostatních se mu nevysmíval, všichni se báli, že propast blbosti pohltí i je, zdálo se jim, že dotyčný spolužák trpí nebezpečnou chorobou nízkého stupně nakažlivosti, postižení obvykle vytvářeli bloky, kterými kontrovali pedagogický sbor i ostatní spolužáky.
       S Evropskou unii vane po Evropě ušlechtilý duch antirasismu a blbí se úplně emancipovali, v antirasistické revoluci se jim otevřely brány vysokých škol ve velkém, nejvyšší stranické a evropskounijní posty, média, prostě revoluce kráčí Evropskou unií. Koncem devatenáctého století se emancipovali židé a vstoupili do vědy a kultury, došlo k velkému intelektuálnímu a civilizačnímu posunu, v Indii se emancipuje kasta šudrů, vzešla z ní spousta významných indických spisovatelů, veřejných činitelů, vědců atd. V EU se ukazuje, že kasta blbých má též světu co dát, je velmi antirasisticky osvícená a globalisticky otevřená. Doba pokročila, výrok „nepripúšťat na saka“ dnes neindukuje příslušnost do úžasné kategorie blbých, ušít dobře gatě jde mimo emancipovanou, často vysokoškolsky vzdělanou, kategorii blbých. V žádném případě se ideologický tajemník KSČ nemůže rovnat hvězdě antirasistické kategorie blbých Ursule von der Leyen, nepatří do této kategorie, ušije gatě, jak napovídá jeho výuční list. 
       Nová šéfka Evropské unie Ursula von der Leyen je hrdou emancipovanou hvězdou kdysi vysmívané kategorie. A hned bere do rukou antirasistické kopí.., a ostře vyráží proti chlapům, nejlíp bílým. V Evropské komisi musí být stejně chlapů jako ženských, naznala. Většina, což je antirasistickou samozřejmostí, musí pocházet apriorně z dlouhodobě utlačované kategorie blbých. První problém parity v Komisi - komisaře navrhují členské státy, v Unii, kde panují tisíce rigidních regulí a zákonů, pokroková změna není nikdy problémem. Uršulu napadlo, že místo jedné navržené osoby, každá země navrhne dvě osoby opačného pohlaví. Ona osvíceně vybere vhodnou osobu. Uršula argumentuje biblicky, do archy Noemovy taky nastoupil vždycky pár, samička a sameček.
       Od roku 2013 kaučovala Ursula von der Leyen Bundeswehr, na vojenských katedrách českých univerzit v osmdesátých letech vysvětlovali politruci, že československá armáda, která byla jednou z nejsilnějších v Evropě, má ve vojenské strategii Varšavské smlouvy velký význam, paralyzovat Bundeswehr do té doby, než sovětská armáda provede hlavní úder a pak samotná Bundeswehr dorazí. Za pár let to všechno vykonala obdivuhodná Ursula von der Leyen úplně samotná. Dorazila Bundeswehr. Německé noviny dnes píší, že armádní rezort je v takovém srabu, že nikdo nechce ministerskou funkci. Bundeswehr je prý všem k smíchu, Luftwaffe nevzlétne, flotila bez poruchy nevypluje, pozemní vojsko úplně v rozkladu. Von der Leyen vytvořila obrovský aparát poradenských firem a externích expertů, extrémně dobře zaplacených, bohužel o armádě toho moc neznali. 
        Šest let vedla rezort, materiálně, kádrově a morálně armádu úplně odrovnala - loni nechala důkladně prohledat kasárna a vojenská zařízení v akci proti pravicovému vlivu, mj. fotografie Helmutha Schmidta v uniformě Wehrmachtu a Kurt von Hammerstein-Equorda ve skříňkách vojáků, padly razii za oběť, prapor červeného kříže z konce války potříštěný krví nechala též z neznámých důvodů Leyen zabavit atd. Vojáci v Bundeswehru si musí dávat pozor na to, co řeknou, kapitán Sarrach se vyjádřil kriticky k řádění Leyenové v die Weltu, vyhodili ho z armády, nebyl sám. Dalo by se očekávat, že hlavní inspirací armády a vojáků je patriotismus, nejen tento termín, ale celého ducha patris Leyenová z armády přímo vyhnala. Podle novin Junge Freiheit panuje v armádě strach z denunciací, a to od nadřízených důstojníků a spoluvojáků. Něco podobného jako věrnost vlasti a hrdost na vlastní historii se v Bundeswehru netolerují.
    Jaké hodnoty nasadila hvězda ušlechtilé kategorie blbých - internacionální hodnotový systém, sloužit mezinárodním a globalistickým institucím. Ne, ne, ideologický tajemník normalizační doby do této kategorie nemohl patřit, byl podstatně inteligentnější.


Žádné komentáře: