pátek 26. července 2019

evropa global

Afrikanizace Evropy má být dobrá

Tato teze může mít v některých evropských zemích u malé části obyvatel pozitivní ohlas, podstatně větší procento souhlasu na vysokoškolských učilištích a v alzheimer-domovech po propagandistických masážích VŠ plus alzheimer-domov personálu. Pouze v jedné evropské zemi má uvedená teze většinovou podporu - Německo. Je fašistické i ve spánku se to nedomnívat, se vsugerovalo poddajným domorodcům. Vládnoucí režim nešetří na milionech různým „výzkumníkům“ a univerzitním týmům, které mají dokázat, jak to bude pro Němce i Čechy přínosné, darovat svou zemi Afričanům a Arabům. Němci vládnou tvrdou rukou v celé Evropské unii a pod jejich befelem i ta je štědrým donátorem našich peněz v tomto výzkumném odvětví.
       Berlínský institut  pro obyvatelstvo a rozvoj (Institut für Bevölkerung und Entwicklung), považovaný za think-tank evropské Komise, vyplodil  sto stránkovou studii, výsledky samozřejmě téměř opsány z propagandistického centra německého kancléřství. Nic nového, ani zajímavého. Resumé: „Demografické změny, které nás očekávají, neznamenají žádnou katastrofu, ale úžasnou výzvu“. Nikdo nepochybuje o tom, že kdyby Němci už dávno zmizeli z tohoto světa, katastrof a genocid by podstatně ubylo, stejně jako spotřeba plechu. Konečně si to plánují sami, ale radost národního zmizení chtějí dopřát i sousedům.
     Katastrofou v žádném případě není samovolný přirozený pohyb obyvatel této planety, ale německé zvrhlé ideje masové imigrace a cílená afrikanizace a islamizace Evropy. Šéf institutu Reiner Klingholz studii představil novinářům: „Globální migraci nelze zastavit - v afrických zemích vládne politická nestabilita; přírodní katastrofy; nepříznivé klimatické změny; imigraci nelze ničím omezit“. Snůška banalit, které mají dokázat, že Evropan musí vyklidit pole a odejít z historie.  
        Dnes je evidentní, že důvodem k masové migraci nejsou války, migrovat chtějí především lépe situovaní, společensky dole na to nemají prostředky, chtějí migrovat i za cenu toho, že jim klesne společenský status v nové zemi. Tento fakt není doceněn, v době dostupných informací a satelitních TV, je potenciálním migrantům jejich příští situace dostatečně zřejmá. Málokdo bude emigrovat proto, aby se obohatil německou kulturou, která už moc plodná není a navíc ze satelitů je zřejmé, že německou kulturu fascinují tamtamy na Kurfürstendamm. Migranti odchází s vidinou rychlého vylepšení svého materiálního statusu i společenské ceny v nové zemi. A realita jim dává v Německu za pravdu, cesta nahoru, až k ovládnutí celé společnosti, není tak vzdálená a nemožná. Pokud v dnešním společenském klimatu v Německu a konečně v celé EU, někdo může vidět perspektivu a budoucnost, jsou to právě afričtí a arabští imigranti a islám. Před pár lety napsal v jedněch novinách německý ekonomický konzul v Číně – dvacetiletý Číňan považuje svého evropského kolegu za naivního polohlupáka – afroarabský imigrant do této kategorie řadí úplně všechny Evropany, a po právu.      
      V berlínském výzkumném pamfletu se  praví: „Globalizace sebou nese různobarevnost a pestrost, Evropa tím naroste, stejně jako silnou imigrací ze subsaharské Afriky.“ A stejně není vyhnutí, dovodili berlínští pseudovědci. Modelovým příkladem soužití nemuslimské a muslimské populace, obrazem pro příští Evropu, kterou plánují evropskounijní ideologové, je Nigérie. Muslimský sever podstaně zaostalejší než rozvinutý křesťanský jih, demografickou expanzí pomalu začíná ovládat celou zemi, což sebou nese nebezpečné konflikty a celospolečenskou stagnaci celé země.
   


Žádné komentáře: