úterý 16. dubna 2019

notre dame

Katedrála

Už není. Na všech tele kanálech apokalypsa apokalyps. První den svatého týdne a peklo ukázalo Evropě svou tvář. Za necelé dvě hodiny oheň strávil podstatnou část devět set let starého monumentu, nesčíslněkrát tam hořelo v minulosti a chrám vždy přežil, dnes v éře supertechniky a superrychlých pohotovostních zásahu, velká část chrámu shořela do základů. Podle ministra vnitra, starostky Paříže a příslušného biskupa, oheň vznikl náhodným způsobem. Lžou, udělají i s prezidentem všechno proto, aby zamaskovali pravdu. Pokud nelžou, pak je to ještě horší, prozřetelnost naznačila, co nás všechny čeká. Všechno to o čem se domníváme, že je nám automaticky dáno, všechna ta úžasná architektura historických měst s kopulemi chrámů a hradů nad nimi, pak se mýlíme. Nemáme k tomu dispoziční práva. Každá věž, každý kostel se stavěly stavěly potem věřících křesťanů  a dispoziční práva k nim má výhradně víra.
      Od katedrál vyrážely křižácké výpravy, aby osvobodily svatý hrob a šířily křesťanství. Katedrála byla i pevností proti armádám cizích náboženství, a hlavně je místem oslavy boha naší civilizace, ne nás, ne našeho konzumu, my jsme tam zbyteční. Prozřetelnost naznačila celou naši evropskounijní budoucnost. Směšně včera ve francouzské televizi působil ministr vnitra, když událost uvedl tím, že v katedrále nikdo nezahynul a stále se to opakovalo. I kdyby, co by se stalo? Zodpovědný biskup a pařížská starostka jsou fascinovaní obrovskou solidaritou, na prvním místě Merkelové a i z arabského světa.
       Není požár symbolem? Očistný oheň očistil místo, kde místo oslavy Boha se oslavoval konzum, zábava a byznys. Oheň sežehl i umělecké artefakty mistrů minulosti, jakoby chrám skoncoval sám se sebou. Macron včera u hořící katedrály prohlásil, že katedrála se obnoví. Čím a kým, proskleným unifikovaným jednotypem  architektonické nudy. Chrám stavěla víra a talent a oboje se dnes nedostává.
    Katedrála určitě bude nahrazena, i věřící budou - před čtyřmi dny schválily pařížské orgány stavbu maximešity v Paříži, pojme 3000 věřících. Je to znak doby, jedno náboženství neodvratně vystřídá druhé a všechny nás pohltí. 
      Náhoda? Minulý měsíc hořelo v druhém největším chrámu Saint Sulpice, neuplyne týden, aby se nevandalizoval nějakých chrám nebo křesťanský památník. Katedrála se rekonstruovala, a jak zvláštní, devastující požár ji pohltil právě v období rekonstrukce. Budeme mít problém s Macronovou verzí  náhodného požáru právě v případě pařížské katedrály, když ve Francii řádí tolik antikřesťanských pyromanů. V roce 2017 bylo v zemi vandalizováno a poškozeno 878 křesťanských chrámů. V Paříži jde o náhodu.     
      400 hasičů hasilo a moc jim to nešlo, v jedněch italských novinách se šéf pohotovosti italských hasičů ptá, proč nepoužili těžší techniku, evidentně na počátku požáru nenasadili adekvátní prostředky. Hlavní otázka - proč v případě, že nebylo možné z důvodu centrální polohy nasadit těžkou techniku a letadla, pařížští hasiči neměli v záloze speciální zásahové jednotky. Podle dobrovolného průvodce de Chaluse, který se v katedrále v době požáru nacházel, se zdá, že požár začal (byl založen) od horních části lešení instalovaného kolem věže. 

Žádné komentáře: