čtvrtek 14. března 2019

reiner kunze

Reiner Kunze - návrat viděného

Reiner Kunze je poslední z velkých žijících německých spisovatelů, do němčiny přeložil Holana, Skácela atd. Spisovatel netrpí zbabělostí,  po obsazení Československa v roce 1968, vrátil stranickou legitimaci. Jako jeden z prvních podepsal provolání  Spolku pro německou řeč proti gender podmíněným modifikacím německého jazyka. Okamžitě obviněn německým mediálním mainstreamovým klanem z pravicového populismu. Hlásná trouba evropského levičáckého fašismu  „Süddeutsche Zeitung“  napsal, že spisovatel se podpisem nejen vyjádřil proti genderovému pokroku, ale vkročil do temných vod opoziční strany Alternativy pro Německo, která toto téma instrumentalizuje.
   Spisovatel, který v 1977 musel pod tlakem výchoněmeckého režimu ze země prchnout, se ke štvaní mnichovských novin vyjádřil: „Četl jsem, že jsem vstoupil do temných vod AfD, ve skutečnosti se již dlouho cítím v temných vodách - jsou to temné vody víc a víc se navracející bývalé NDR, stejně jako tam, i tady se používají stejné metody politické denunciace“.
    Zpráva prošla i řadou ne-mainstramových informačních serverů, zajímavé jsou komentáře čtenářů ke zprávě - zoufalství. Normální Němce jímá zoufalství ze stavu společnosti.
    Reihard Schroeter. Ptám se, zda-li po válce si neměly vítězné mocnosti rozdělit Německo prozíravějším způsobem a nepřenechat celé Německo Rusům. Co udělalo západní Německo z darované demokracie? A co udělal excesívní blahobyt s tamními obyvateli? Na západ od Labe si nechají bez sebemenšího odporu darovanou demokracii postupně ukrást. Na východě se zasloužili sami o svoji svobodu po 40 letech poddanství a nedají ji za žádnou cenu. Stejně neobětují svůj skromný blahobyt pro záchranu světa, což jim předepisuje západoněmecká socialistická klika. S východoněmeckou zkušeností by dnes bylo Německo úplně jinou zemí. Byl by to domov v pravém slova smyslu.
    Absalon von Lund. Byla NDR čestnějším Německem (než Spolková republika)? Myslím, že ano. Ve Spolkové republice jsem měl vždy dojem, že se skládá z několika malých NDR, které se dohromady nazývají Spolkovou republikou. Pak není tento vývoj nic překvapujícího. Když vzdálíte vnější pořádající síly, systém se vrátí ke své rovnováze zpět, ta se v Německu nazývá totalitarismus. Americká demokracie, přesněji demokracie amerických demokratů bohužel za moc nestojí. Co nazývají demokracií, znamená destabilizace všude ve světě. Co byly v Německu ty pořádající síly? Byly to katoličtí Adenauer a Strauss, šli proti všem. Němci se musí vrátit zpět, začátek může vyjít z východu, tam žili i takoví, kteří se před NDR režimem nesklonili. Je tam velký potenciál a osobnosti s fundamentem. Reiner Kunze je jeden z  nich.           


Žádné komentáře: