pondělí 25. března 2019

dansko

Mainstream: LaCroix papeženci, NYTimes gender sex a další..

Dánsko má být podle mainstream antikřesťan média ovládané pravicovou vládou s podporou ještě pravicovějších antiimigrantských populistů, parlament schválil stovku dodatků limitujících práva imigrantů. Mainstream média zapomněla dodat, že poslední velká královna na tomto světě Markéta Dánská  samotná, připomíná Dánům, že žijí v Dánsku a ne v imigrační multikulti perverzi. Je až absurdní, že iracionální osočování rozumných lidí z pravicového rasismu generelně plodí pravá hemisféra antižid levičáků a nafto-porno miliard ovládajících světová média. Ole Hasselbach, profesor práva na univerzitě v Aarhusu píše v úžasném francouzském internet magazínu Dreuz. 
    Mediální prezentace Dánska jako nehumánní země nepřátelské imigrantům je falešná a lživá. Jedním z důvodů těchto mediálních líčení jsou politické předsudky novinářů. Dalším důvodem jsou neúplné dánské statistiky, které záměrně zastírají imigrační fakta, problémem jsou též chybějící analýzy a často záměrně falšované údaje.
       Z následující analýzy vyplývá, že Dánsko se nachází na pokraji sociálního kolapsu.  Navzdor četným zákonným opatřením, které regulují imigraci, dánský lid čelí gigantickým kulturním a politickým změnám. 
    V roce 1960 žilo v Dánsku 4600 000 lidí, dnes je to 5800 000, růst obyvatel téměř výhradně v důsledku imigrace. Dánské oficiální statistiky uvádí, že v 2060 bude žít v Dánsku 507 000 mimoevropských imigrantů, a 340 000 potomků mimoevropských imigrantů. Statistiky počítají pouze nové imigranty a první generaci imigrantů – je jasné, že toto pojetí statistik je zkreslené, pokud není přímo zfalšované a nedává obraz o reálné situaci. V roce 1989 byl publikován v periodiku Danskeren článek odhalující politické tlaky a autocenzuru týkající se imigračních otázek. V článku se prognózovalo, že v 2020 bude žít v Dánsku 1.1 milionu imigrantů. Což se ukázalo jako pravdivé, pokud v oficiálních statistikách počítáme i s třetí generací příchozích a přidáme neregistrované imigranty.
     Pokud demografické statistiky budou pokračovat tímto směrem, pak etničtí Dánové  - jejichž natalita je mnohem slabší než mimoevropských imigrantů -  v roce 2065 budou ve vlastní zemi menšinoví. Realita je už taková a s největší pravděpodobností k tomu dojde. Imigranti, kteří se definují jako uprchlíci vstupují stále do země, dál se slučují rodiny imigrantů a ilegálové jsou  zřídkakdy odsunuti ze země.
     Podle oficiálních statistik v 2017, pouze polovina mimoevropských imigrantů ve věku 16-64 let pracovala (53% mužů a 45% žen). Velmi slabé procento zaměstnaných u imigrantů z Iráku, Libanonu, Somálska a Sýrie. Dánská konfederace zaměstnavatelů v roce 2016 uvedla, že 42% mimoevropských imigrantů dostává sociální podporu, v případě etnických Dánů to činí 17%. V roce 2017 třetina osob, které žily na sociální podpoře byli imigranti. Účetní statistiky vedou k závěru, že velmi brzo se sociální stát zbortí. Podle statistik 2017, pouze 49% mimoevropské imigrační populace mužského pohlaví a 70% ženského pohlaví ukončilo vzdělávací proces adekvátně vzhledem potenciálnímu zaměstnání. Etničtí Dánové ukončí školní docházku s výrazně lepšími výsledky než potomci z imigrantských rodin. Nejslabší výsledky potomků první imigrační generace byly pozorovány u Turků a Libanonců. Podle statistik ministerstva školství jsou podobné rozdíly ve školní úspěšnosti zřejmé i u třetí imigrantské generace. Studie ukazuje, že velké procento potomků z mimoevropské imigrace má problémy s nároky, které klade západní industrializovaná společnost.   
      Bohužel analýzy a údaje končí obvykle následujícím způsobem: pokud státní funkcionáři publikují něco, co neodpovídá báchorkám mainstreamu, pak žurnalisté vstoupí do hry a očerní toho, kdo se odvážil říct pravdu, nakonec i státní funkcionář ustoupí a změní formulace.
     Podle zprávy ministerstva financí z února 2018, náklady na imigranty v 2015 činily 36 miliard dánských korun, tj. 5miliard dolarů. Etnických Dánů máme 5 milionů, tedy každý z nich daroval $1000 ročně tj. každá dánská rodina přispěla $4000 ročně. Tyto finance nemluví o veřejných financích přímo určených imigrantům, jde o veřejné fondy určené k prosazování zákonů, peníze do škol, na sociální administrativu a další spojené s přítomností imigrantů na dánském území.
      Podle dánských statistik je kriminalita u mužských imigrantů o 35% vyšší než u etnických Dánů a... o 145% vyšší u mužských potomků z mimoevropské imigrace. Navíc údaje jsou zkreslené, neboť třetí generaci imigrantů považují ve statistikách za Dány, tím naroste kriminalita statistické skupiny etničtí Dánově. Největší kriminalitu mají potomci imigrantů z Libanonu (často se jedná o Palestince), pak potomci imigrantů ze Somálska, Iráku, Pákistánu, Maroka a  Sýrie.
       Podle průzkumu v roce 2006, mladý muslim v Dánsku vykazuje větší religiozitu než jeho rodiče; polovina z nich se domnívá, že svoboda názoru musí být omezena ve prospěch náboženského náhledu. Pouze 59% muslimů se domnívá, že dánská ústava má být fundamentem na němž staví zákonodárství. Třetina muslimů se cítí víc svázaná s mateřskou zemí odkud přišli rodiče než s Dánskem. 4 muslimové (Turci, Libanonci) z deseti se domnívají, že žena musí zůstat doma a starat se o rodinu. Polovina muslimů soudí, že Izrael nemá právo na existenci. Jiné průzkumy dávají ještě skličující výsledky.
      Lži politicky korektních.  Mainstream média halasně o ostrovu, kde jsou přinuceni žít imigranti. Pravda je jiná, místo je určené pro odsouzené kriminální imigranty, kteří musí opustit Dánsko. Imigrantům se na hranicích seberou cennosti? Cennosti nad 1500 dolarů převezmou státní autority a platí se z toho náklady na azyl, úplně stejné, jako v případě etnických Dánů, kdy se neplatí sociální podpora pokud dotyčný má prostředky, aby dotoval své živobytí. 
      V důsledku pololží velké části levicových mainstreamových médií, většina Dánů nechápe rozsah problému, země čelí gigantickému problému a dík médiím, obyvatelé o tom vůbec neví. Hrůzný mimoevropský imigrační influx, jehož potomci v nebezpečném procentu nejeví chuť adaptovat se na západní civilizaci a její normy. V současném mediálním lži prostoru, není pravděpodobné, že by některá politická strana, která se staví proti imigraci, mohla u elektorátu najít dostatečnou podporu, aby legislativně odpověděla na urgentní potřebu Dánska.

Žádné komentáře: