neděle 10. února 2019

labini edoardo

Osvoboďme se od globalizace mozků

Hnutí Culturaidentita, konfederace kulturních asociací a sdružení, se ustavilo před pár měsíci a po celé Itálii se k němu hlásí kulturní organizace, jejichž cílem je oživení a uchování civilizačního a kulturního dědictví. Ředitelem hnutí je herec, divadelní autor, charismatický Edoardo Sylos Labini, vnuk slavného ekonoma Paola Sylas Labiniho. Itálie je zemí patosu, v divadle Manzoni (viz. video) v Miláně, proklamovali 6. února iniciátoři hnutí manifest hnutí. Italové jsou i praktickým národem,  přes krátkou existence hnutí, jsou již nyní patrné konkrétní důsledky. V kapitolách manifestu se mluví o znovunalezení kulturního dědictví, o obraně civilizačních fundamentů a podpoře tvůrců i o fiskálních otázkách spjatých s uměním.
Osvobodit! Osvoboďme kulturu od režimu lží politické korektnosti, od konformistického podřízení se lobby radical chic a globalizace mozků. 
Defiskalizovat! Defiskalizujme kulturu, vzdalme ji od despotické byrokracie. Otevřeme zadarmo muzea všem a nechme umění mimo oblast fiskálních omezení.
Vychovávat! Otevřeme naše děti kráse, umění, hudbě a italskému jazyku, který je výrazem věčného kánonu. Umělecké předměty nechť jsou povinné na všech stupních škol.
Podporovat! Podněcujme podnikatele k podpoře a mecenášství, podnikatel ať se stane současně uměleckých ředitelem ve své firmě a jako na renezančních dvorech se otevře harmonická cesta invencím.
Harmonizovat! Vyzdvihujme uměleckou hodnotu nad ekonomickou, harmonizujme kvalitativní rytmus kultury s konvenčním a kvantitativním rytmem moderní doby.
Italizovat! Povzbuďme a podpořme návrat  italských mozků
do vlasti, které z ekonomických důvodů opustily zemi.
Suverenita! Vraťme každému Italovi jeho dějiny, bojujme o suverenitu všech národů, bez rozdílu jazyka, náboženství, třídy.
Integrovat. Začleňme do společnosti ty, kteří trpí jakýmkoliv postižením v sociálním a kulturním kontextu, darujme naději a odstraňme mentální bariéry.
Znovu uspořádat! Začněme znovu, od normálního, od přirozeného řádu věcí. Odmítněme podvod unifikujícího
heterofobního humanismu.
Bránit! Braňme osobu a rodinu v jejich nedotknutelném domiciliu, vybavených nástroji legitimní obrany
    

Žádné komentáře: