pátek 2. listopadu 2018

marianne

Pomluva, příliš silná

 Nehorázná demagogie ve francouzském vlivném týdeníku Marianne, tento časopis je jedním z centrálních ve Francii, velmi citován jinými zdroji a regionálním tiskem. Jedním dechem se tvrdí, že Češi spolu s Armény jsou nejvíc islamofobními národy v Evropě (Evropa plus bývalé SSSR). Češi navíc patří do skupiny národů s vysokým procentem antisemitismu. Češi, Arméni a Bělorusové jsou nejméně tolerantními národy v Evropě. K výsledku měl dospět Pew Research Center na základě zkoumání 56000 probandů z 34 zemí v letech 2015 a 2017. Evidentním cílem tohoto typu komentování a údajného výzkumného šetření je očernění východoevropských národů, zajímavější než politkorektní konstatování samotné, by bylo zjištění, kdo pseudo výzkum zaplatil a proč Marianne s takovou vervou o tom píše?  
     Jsou Češi antisemitští. Politkorektní výzkumná centra to lehce dokáží vhodně zvoleným dotazováním. V medicíně je i průměrným výzkumníkům jasné, že pokud výzkum nedospěl k zdůvodnitelné hypotéze, kterou lze testovat, aplikovat statistické metody na nezdůvodnitelné tvrzení, vede jednoznačně k falešným závěrům. Dokazovat statisticky, že Češi jsou víc antisemitští než Němci nebo Francouzi, je jednoduše bigotní podvod.
       Antisemitismus není v Čechách geneticky vkořeněn do společnosti jako je tomu ve Francii nebo v Německu. Ve Francii o filozofovi a mediálním komentátorovi Finkelkrautovi všichni ví, že je to žid, ať řekne cokoliv, je to uvozeno tímto faktem. Finkelkraut není výjimka. V Čechách je pro velkou většinu populace židovský původ mimo rozlišovací kapacitu lidí. Rozdíl žid versus ostatní neexistuje. Ve Francii a v Německu je tento rozdíl velmi hluboký a všem patrný a to samo o sobě dokazuje společensky vkořeněný antisemitský faktor.  Antisemitismus lze vypozorovat v ČR pouze v institucích, které jsou napojeny na Evropskou unii nebo bigotně vyznávají její ideologii. Např. v české televizi můžeme vysledovat mor antisemitismu v jejich zdůrazňování a negativního uvozování faktu, že Miloš Zeman je přítelem Izraele, podobně jejich referování o problému Gazy apod. Směšné a svým způsobem nebezpečně antisemitské je českotelevizní referování o Masarykově otci. „Vědečtí“ pracovníci historických ústavů musí dokázat, že slovenský kočí je opravdový otec, všechno ostatní jsou nepodložené spekulace, případný židovský původ prvního prezidenta není politkorektní, i když kdysi se měl za téměř prokázaný. 
     Nekonečné diskuze a vzájemné osočování z antisemitismu, v Německu a ve Francii, jsou každodenně přítomny v médiích. Dnes a denně jsou židovské děti, které nepraktikují žádné náboženství, které dokonce už ani neví, že jsou židy, napadány ve školách, pachateli nejsou pouze muslimové, ale i mlčící dav učitelů a etnických Němců ve třídě. Z Francie se každoročně vystěhují tisíce židů, ne proto, že by chtěly, ale protože musí. Z výchovní Evropy žádní židé neprchají a např. o rumunském Temešváru se píše, že se tam stěhují i židé z Izraele.  
      Vzít se kippu na hlavu a projít Evropu, zmapuje antisemitismus víc než deformované statistiky politkorektních médií. V Praze a v Dolních Kounicích jste vítán, v Mnichově vám rozbijí hubu, v Marktredwitz poznáte ze šklebu místních, co o vás soudí. Konečně stačí se zeptat prodavače v Hofu v židovském magazínu (mj. super víno z Izraele) u Lorenzkirche, jak se mu tam daří. V prostoru těchto oprávněných hypotéz (např. genetický antisemitismus v německých provinciích u starších versus mladších společenských segmentů) lze použít k testování i statistiku, české oblasti nespadají do definičního oboru tohoto typu hypotéz.
        Otázka islamofobie? Francie a Německo jsou v důsledku zrady nebo politické ignorance masově islamizované země. K etnickému obyvatelstvu přibyly miliony muslimů. V ČR se islám až na výjimky nevyskytuje, česká, velkou většinou nereligiózní populace, je etnicky homogenní. V statistickém šetření jde o dvě populace (Německo plus Francie versus ČR) s jiným distribučním typem šetřených parametrů a tudíž jejich srovnání není statisticky korektní. Česká populace odpovídá na otázku, zda-li si přeje budoucí masovou imigraci muslimů do země nebo ne. Francouz odpovídá na otázku, zda-li snese muslimské sousedy nebo ne.  Západní Němec zmasírován a zastrašen školami, médii, politiky, odpovídá automaticky, že miluje muslimy i židy, dovoleno je mu i v šetření veřejného mínění nemilovat východoevropany, tam může i trochu nenávidět. 
       „Naše populace (národ) není perfektní, ale naše kultura je superiorní ve srovnání s ostatními“, čím víc procent souhlasu s výrokem, tím je to pro národ horší, dočteme se v Marianne. Nejhorší jsou Rumuni (66% ano); Rusové (85%); Srbové (69%); Řekové (89%); Češi (55%); Francouzi jsou úžasní s 36% a palma vítězství Belgičanům s 23%.  Není interpretace Marianne úplně vadná, výsledek vyplývá z politických souvislostí, není důkazem žádného národního šovinismu, ale mírou vnitřní angažovanosti a souhlasu s národním prostředím. Člověk by měl být na prvním místě hrdý na své činy a pak na svůj národ.
      Belgie stát v rozkladu, v hlavním městech už většinou jiná populace, která etnické Belgičany nenávidí a ti se navíc nenávidí mezi sebou - v této situaci je logické, že pouze velmi malá část Belgičanů může být hrdá na něco takového. Podobně ve Francii, na společnost v rozkladu, která předala klíčové rozhodovací mechanismy do Bruselu, neschopné zajistit občanům bezpečnost a národní perspektivu, není nikdo hrdý. Proč by vysoké procento  Rusů nebo Řeků, kteří se ztotožňují s národem a jsou na něj hrdí, mělo svědčit o něčem nenormálním. Jsou to dvě kultury na nichž stojí civilizace, které jsou bariérou proti barbarství. Francouzskému časopisu Marianne je to podezřelé.

Žádné komentáře: