neděle 4. listopadu 2018

Christophe Guilluy

Brzo to tam vybuchne

Christophe Guilluy má na mysli Francii, prozatím lze pozorovat pouze  výbuch nenávisti u mainstreamových politkorekních kulturologů. Geograf a spisovatel prognózuje budoucnost Francie a celé západní Evropy ve své nové knize „No Society“. Guilluy není lecjaký autor. Kdysi velmi slavný levicový intelektuál, tak jak jeho knihy nabývaly na kritičnosti, tak narůstala nenávist spolusoudruhů.
      V normální společnosti by se nesouhlas s idejemi ventiloval v kritice, ve Francii mainstreamový bulvár Liberation publikoval manifest politkorektních idiotů s univerzitními tituly. Protiargumenty: „Už Camus říkal, že když se špatně jev pojmenuje, je to zlé; Periferní Francie, co to vůbec je?; Guilluyho nepravdivé pravdy mají performativní efekty; Amalgam; Karikatura;“. Politkorektní manifesty  mají ve Francii cizelizovanou rétoriku.   
       Počátkem globalizace byly negativně dotčeny pouze okrajové společenské segmenty. Dělnické profese přišly zkrátka, zemědělci museli buď zvětšit svoje farmy nebo se na velkých nechat zaměstnat. Ve Francii globalizace a z ní plynoucí masová imigrace vyhrotila sociální disproporce a degradovala zemi. Negativní stránky globalizace řadu let reflektují knihy nekonformních intelektuálů jako Onfroy, Zemmour, Benoist. Obvykle jsou rozbuškou nespokojenosti ekonomické problémy, které posunou kritické analýzy do centra pozornosti. ČR jako ekonomický satelit Spolkové republiky prozatím žádnými viditelnými ekonomickými problémy netrpí, pokud  odmyslíme fakt totální závislosti na německém sousedovi, který zakládá na budoucí gigantické problémy nejen českého hospodářství. Navíc u nás neexistují fundované společenské analýzy, které by mapovaly důsledek globalizace na českou společnost. Pozitivním faktorem, který postrádají velké západní společnosti, je intuice českého národa, která odmítne ušlechtilé proimigrační nesmysly a stejně tak chápe, že přenos koncových českých výrob do Spolkové republiky není dobrý i když českotelevizní ekonomové budou vysvětlovat opak.
       Guilluyho apokalyptická prognóza se zakládá na vymizení střední třídy v západních společnostech. Negativní důsledky globalizace se v další fázi dotkly střední třídy, zaměstnanců, svobodných povolání. Důchodci nyní na řadě. Společenská soudržnost puká. Společenské bohatství a zaměstnanost jsou  generovány v několika centrech (metropolích) a všichni tam žít nemohou. 
    Vítězné tažení evropských populistů je výrazem ekonomického, sociálního a kulturního rozpadu. Populistickým hnutím se dostal lid ke slovu. To je pozitivní signál. Populismus je odpovědí vládnoucí kastě. Před 30 lety tvořila střední třída 80% populace, čím větší je redukce této třídy, tím nemožnější je integrování imigrantů. Globalizovaná západní společnost nemůže nikoho integrovat.
      Vládnoucí kasta káže otevřenou společnost, morální přikázání o přijímání imigrantů, sama se opevnila v buržoazních pevnostech, kde na imigrační konflikty není vidět, ve svých luxus-pevnostech potkává imigranty jako levné pomocníky v domácnosti nebo sex-služebnictvo. Arogantní vládnoucí kasta káže multikulturalismus a většinu národa uráží jako rasisty nebo fašisty.
     Důsledkem nového globálního ekonomického systému je velká sociální nejistota a kulturní relativismus, multikulturní společnost nic pozitivního nepřináší. Levičáci dlouhé roky ignorují imigrační problémy. Migrační otázka se musí uchopit v termínech etnika.
    V mocenských strukturách, na univerzitách a médiích vypukla panika, píše Guilluy. Je cítit, že už nevěří ve své morální přednosti. 


Žádné komentáře: