pátek 5. října 2018

mozek brain option

Přetížení volbou

Mozek pracuje nejefektivněji pokud má rozhodnout ze čtyř až šesti možností. Při větším výběru jde do útlumu, zpomalí aktivitu a volí náhodnější metody výběru. Fenomen nazývají psychologové overload mozku. Podle výzkumů California Institute of Technology, maximální počet opcí, které je mozek ochoten tolerovat je 12. Při více možnostech výběru se rychle unaví a některé možnosti ignoruje.
    Rozhodovací systém mozku pracuje na principu co největší výhody minimálním úsilím. Jeden z pokusů dokumentující princip: probandům se předložilo 6 až 24 obrazů krajin a měli vyhodnotit obrazy podle jistých kritérií. Během jejich rozhodování se magnetickou rezonancí monitorovala aktivita mozku. Během rozhodovacího procesu se ukázalo, že nejvíc se aktivovala přední cingulární kůra mozková a striatum. První z nich má odpovídat za potenciální náklady a výhody volby, druhá aktivovaná část vyhodnocuje kvalitu volby. Ciangulární kůra a striatum jevily nejintenzívnější aktivitu když probandi vybírali z 12 možností. Pokud vybírali z 4-6 možností, rozhodovací procesy byly okamžité a nejefektivnější.  
     Výzkum naznačuje, že náš mozek pracuje lépe, když není moc zatížen zhodnocováním výběru nebo řadou možností. Tváří v tvář spoustě možností, jako je třeba nabídka menu v restaurantu, dochází k výběrovému přetížení a volba může postrádat racionalitu. Tento jev se studuje už dvacet let. Výzkum kalifornského institutu ukazuje, že přetížení volbou vyžaduje od našeho mozku extrémní úsilí.  

Žádné komentáře: